Verlof tijdens verzuim

Een medewerker heeft recht op verlof tijdens (langdurig) verzuim en kan dus verlof opnemen. Hiervoor hoeft, bij een regelmatig arbeidspatroon, alleen een verlofboeking gedaan te worden.

Profit boekt voor de vakantie dan verlofuren en registreert die ook in het rooster en de nacalculatie. De verzuimperiode loopt gewoon door op basis van de verwachte herstelddatum, maar daar worden geen uren op geboekt. Een verlofboeking tijdens een lopende verzuimmelding heeft dus voorrang op verzuim in dezelfde periode.

Let op: 

Bij een ziekmelding met een gedeeltelijke werkhervatting boekt Profit voor het verlof de volledige arbeidsduur in uren.

In het geval van een rooster van het type Uren per week boekt Profit geen uren in de roosterkalender en kan dus niet nagaan hoelang werkelijk gewerkt of verzuimd is. Profit ziet de boekingen daarom als losse boekingen en telt de uren zoals je ze boekt.

Verlof tijdens verzuim boeken bij regelmatig arbeidspatroon:

 1. Boek het verzuim.
 2. Boek het verlof.
 3. Raadpleeg de geboekte uren in het bezettingsoverzicht:

  Het verzuim zal blijven doorlopen tot je het beÃĢindigt maar tijdens het verlof zullen er geen verzuimuren geboekt worden.

Direct naar

 1. Verzuim
 2. Verzuim inrichten
 3. Verzuim in InSite
 4. Verzuimmeldingen
 5. Arbo-instantie toevoegen aan medewerker
 6. Wachtdagen
 7. Dossier
 8. Wet Verbetering Poortwachter
 9. Verzuimdata aanleveren aan Vernet
 10. Digitale aanlevering aan arbodiensten
 11. Digitale aanlevering aan UWV
 12. Integratie verzuim met agenda in InSite
 13. Verlof tijdens verzuim