Zwangerschapsverlof toevoegen in InSite

Je kunt in InSite zwangerschapsverlof toevoegen.

Een medewerker heeft recht op zwangerschapsverlof van minimaal 16 weken. Deze 16 weken bestaan uit verlof voor de geboorte van het kind (flexibiliseringsperiode) en verlof na de bevalling (bevallingsverlof). De flexibiliseringsperiode voor de bevalling duurt 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum. Het bevallingsverlof duurt altijd minimaal 10 weken. Bij de zwangerschap van een meerling schuift de duur van minimaal 16 weken naar minimaal 20 weken. Deze tijd zit vooral in de flexibiliseringsperiode die naar 8 tot 10 weken voor de uitgerekende datum wordt uitgebreid.

Voorbeeld één

De medewerker heeft ervoor gekozen om 6 weken voor de uitgerekende datum verlof op te nemen. Het kind wordt 1 week voor die datum geboren. Medewerker heeft in dat geval een flexibiliseringsperiode van 5 weken en het bevallingsverlof bedraagt in dat geval 11 weken. Hierdoor komt de medewerker op een totaal van 16 weken.

Voorbeeld twee

De medewerker stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Het kind wordt 2 weken te laat geboren. Medewerker heeft in dit geval een flexibiliseringsperiode van 8 weken en het bevallingsverlof bedraagt in dat geval 10 weken (het minimum). De medewerker heeft “geluk”, het totaal verlof komt hierdoor uit op 18 weken.

Voorbeeld drie

Een medewerker verwacht een tweeling. De medewerker gaat 8 weken voor de uitgerekende datum met verlof. De kinderen worden 3 weken te vroeg geboren. De medewerker heeft recht op minimaal 20 weken verlof. De medewerker heeft hierdoor 15 weken verlof na de bevalling.

Voorbeeld vier

Een medewerker verwacht een tweeling. De medewerker gaat 10 weken voor de uitgerekende datum met verlof. De kinderen worden 1 week te laat geboren. De medewerker heeft recht op minimaal 20 weken totaal verlof, waarvan 10 weken na de geboorte van de kinderen. De medewerker heeft hierdoor in totaal 21 weken (11 weken voor en 10 weken na) verlof.

Profiel inrichten

Er zijn vier profielen beschikbaar:

 • Zwangerschapsverlof (ESS)
 • Zwangerschapsverlof (MSS)
 • Betermelden (ESS)
 • Betermelden (MSS)

Richt het veld Verlofperiode in onder de context Ziekmelding binnen de profielen voor Zwangerschapsverlof.

In de profielen voor het beter melden richt je de velden Verlofperiode, Meerling, Verwachte bevallingsdatum, Werkelijke bevallingsdatum en Berekende einddatum in onder de context Ziekmelding. In InSite zie je als man deze velden niet binnen Betermelden (ESS).

Zwangerschapsverlof toevoegen via InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: Mijn InSite / Ouderverlof portaal
 3. Klik op: Zwangerschapsverlof.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Als je zwangerschap toevoegt via het vastleggen van een verzuimmelding in InSite, dan zie je onderstaande velden na het vullen van Zwangerschap / bevalling bij Soort.

 4. Vul de verwachte datum van de bevalling in.

  Als je als man de functionaliteit start, dan zie je deze velden niet direct.

 5. Vink Meerling aan, als er sprake is van een zwangerschap van een meerling.
 6. Selecteer de verlofperiode:
  • Als Meerling niet is aangevinkt, kun je kiezen uit 4, 5 of 6 weken voor verwachte bevallingsdatum.
  • Als Meerling is aangevinkt, kun je kiezen uit 8, 9 of 10 weken voor verwachte bevallingsdatum.
 7. Na het selecteren van de verlofperiode zie je dat de volgende velden zijn berekend:
  • Begindatum
  • Verwachte einddatum

  Je kunt eventueel de datums wijzigen in deze velden, als je wilt afwijken van voorgestelde datums.

  Als je de verlofperiode wijzigt, dan wijzigen de datums niet in deze velden. Maak daarom eerst de velden leeg voordat je de verlofperiode wijzigt.

 8. Selecteer de vervanger.
 9. Klik op: Aanmaken.

Beter melden:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: Beter melden.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Klik op het openstaande zwangerschapsmelding.

  Bij zwangerschapsverlof zie je in onderstaande velden de waarden die zijn vastgelegd in de zwangerschapsmelding. Je kunt deze waarden niet wijzigen bij het beter melden.

  1. Verlofperiode
  2. Meerling
  3. Verwachte bevallingsdatum
  4. Berekende einddatum
 4. Vul de bevallingsdatum bij Werkelijke bevallingsdatum.

  Let op:

  Profit vult automatisch datum [vandaag] i.p.v. de werkelijke einddatum van het bevallingsverlof. Controleer de einddatum dus altijd goed en pas deze handmatig aan naar de werkelijke einddatum.

 5. Klik op: Aanmaken.

Direct naar

 1. Verzuim
 2. Verzuim inrichten
 3. Verzuim in InSite
 4. Verzuimmeldingen
 5. Arbo-instantie toevoegen aan medewerker
 6. Wachtdagen
 7. Dossier
 8. Wet Verbetering Poortwachter
 9. Verzuimdata aanleveren aan Vernet
 10. Digitale aanlevering aan arbodiensten
 11. Digitale aanlevering aan UWV
 12. Integratie verzuim met agenda in InSite
 13. Verlof tijdens verzuim