Bankrekeningnummer medewerker

Je legt de salarisrekening van de medewerker vast bij het in dienst melden van de medewerker. Daarnaast kun je diverse extra rekeningen koppelen, bijvoorbeeld voor levensloop.

Als je een rekening toevoegt bij een medewerker, wordt deze bewaard bij de persoon (dit heeft te maken met de integratie met organisaties/personen in Profit CRM).

Inhoud

Salarisrekening wijzigen in InSite

De gebruiker kan hier het nummer van de salarisrekening wijzigen, maar geen nieuw nummer toevoegen. Andere rekeningnummers kunnen alleen gewijzigd worden in Profit.

Salarisrekening wijzigen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: Rekening wijzigen.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Selecteer het banktype.
 4. Vul het nummer van rekening in bij Bankrekening.
 5. Vul de overige velden in.
 6. Klik op: Aanmaken.

Bankrekeningnummer toevoegen bij medewerker

Als je een medewerker in dienst meldt, kun je direct de salarisrekening vastleggen. Na het in dienst melden, kun je extra bankrekeningnummers koppelen, bijvoorbeeld voor de levensloop. Je koppelt de looncomponent van de levensloop aan het bankrekeningnummer waarop je de levensloop wilt overmaken.

Als je een rekening toevoegt bij een medewerker, wordt deze bewaard bij de persoon (dit heeft te maken met de integratie met organisaties/personen in Profit CRM).

Let op: 

Als bij de medewerker een loonbeslag is vastgelegd, toont Profit het bankrekeningnummer op het tabblad Bank. Je kunt dergelijke bankrekeningnummers niet wijzigen of verwijderen.

Extra bankrekeningnummer koppelen

Je koppelt een extra bankrekeningnummer en selecteert de looncomponent.

Extra bankrekeningnummer koppelen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de gegevens van het bankrekeningnummer in.
  1. Vink Salarisrekening niet aan.
  2. Vul een eventuele betalingskenmerk.

   Als je Betalingskenmerk niet vult, dan neemt Profit de betaalomschrijving van het salarisverwerkingsplan over.

  3. Vink Betalingskenmerk incl. tekst betaling aan, als je het betalingskenmerk van de medewerker en het salarisverwerkingsplan wilt combineren.
  4. Selecteer de looncomponent waarvan je het bedrag naar het bankrekeningnummer wilt overmaken.

   In de weergave met looncomponenten beschik je over een weergave met looncomponenten die geschikt zijn voor betaling.

 6. Staat het rekeningnummer er nog niet tussen? Klik dan op: Nieuw en vul de gegevens in.
 7. Selecteer het land van de bank.

  Als het land onder het SEPA-gebied valt, dan is IBAN-controle aangevinkt.

 8. Vink IBAN-controle uit, als je geen betaling in betalingsformaat SEPA verricht.
 9. Vul het rekeningnummer in.
 10. Controleer de waarde bij BIC-code. Profit vult alleen een voorstel voor de BIC-code bij een Nederlands IBAN-nummer.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Vul de velden als sprake is van een buitenlands bankrekeningnummer.

  Je vult dit niet, als de bank binnen het SEPA-gebied valt.

 13. Klik op: Voltooien.
 14. Klik op: Voltooien.

Hetzelfde bankrekeningnummer tweemaal koppelen

Het kan voorkomen dat je hetzelfde bankrekeningnummer tweemaal wilt koppelen aan een medewerker.

Hetzelfde bankrekeningnummer tweemaal koppelen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het bankrekeningnummer.
 6. Vul de gegevens van het bankrekeningnummer in.
  1. Vink Salarisrekening niet aan.
  2. Vul een eventuele betalingskenmerk.

   Als je Betalingskenmerk niet vult, dan neemt Profit de betaalomschrijving van het salarisverwerkingsplan over.

  3. Vink Betalingskenmerk incl. tekst betaling aan, als je het betalingskenmerk van de medewerker en het salarisverwerkingsplan wilt combineren.
  4. Selecteer de looncomponent waarvan je het bedrag naar het bankrekeningnummer wilt overmaken.

   In de weergave met looncomponenten beschik je over een weergave met looncomponenten die geschikt zijn voor betaling.

 7. Klik op: Voltooien.

Bestaand bankrekeningnummer opnieuw koppelen

Het kan voorkomen dat je een bestaand rekeningnummer bij de persoon opnieuw wilt koppelen aan de medewerker.

Bestaand bankrekeningnummer opnieuw koppelen

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het bankrekeningnummer.
 6. Vul de gegevens van het bankrekeningnummer in.
  1. Vink Salarisrekening niet aan.
  2. Vul een eventuele betalingskenmerk.

   Als je Betalingskenmerk niet vult, dan neemt Profit de betaalomschrijving van het salarisverwerkingsplan over.

  3. Vink Betalingskenmerk incl. tekst betaling aan, als je het betalingskenmerk van de medewerker en het salarisverwerkingsplan wilt combineren.
  4. Selecteer de looncomponent waarvan je het bedrag naar het bankrekeningnummer wilt overmaken.

   In de weergave met looncomponenten beschik je over een weergave met looncomponenten die geschikt zijn voor betaling.

 7. Klik op: Voltooien.

Bankrekeningnummer aanpassen bij medewerker

Je kunt het bankrekeningnummer van de medewerker aanpassen, als je een verkeerde betalingskenmerk hebt opgegeven of als het bankrekeningnummer geen salarisrekening moet zijn.

Het aanpassen van het bankrekeningnummer herkent Profit niet als mutatie die zorgt voor het opnieuw verwerken van de medewerker. Als je het bankrekeningnummer hebt aangepast, verwerk je de medewerker opnieuw. Je vinkt het veld Alleen de nog niet verwerkte medewerkers verwerken uit bij het verwerken van de werkgever. Een aanpassing van het bankrekeningnummer neemt Profit niet mee in een geaccordeerde periode.

Gegevens bankrekeningnummer aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
 5. Wijzig de gegevens.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Nieuw bankrekeningnummer:

Je kunt het vastgelegde bankrekeningnummer niet wijzigen. Als de medewerker een nieuw rekeningnummer krijgt, voeg je een nieuwe rekening toe bij de medewerker. Hierdoor behoud je historische gegevens.

Als bij de oude bankrekening het veld Salarisrekening is aangevinkt, dan vink je dit uit. Daarna kun je dit veld bij de nieuwe bankrekening aanvinken (er kan maar één salarisrekening zijn).

Betaling blokkeren

Het is mogelijk om een medewerker te blokkeren voor betaling. Dit is bijvoorbeeld nodig als de medewerker nog niet de juiste documenten heeft aangeleverd. Als je het veld Geblokkeerd voor betaling aanvinkt op het tabblad Betaalinstelling bij de medewerker, dan worden de salarisbetalingen voor de betreffende medewerker tegengehouden in een te verwerken betaalbestand. Als het betaalbestand al is verwerkt, dan heeft het aanvinken van het veld geen effect op het betaalbestand.

Alle geblokkeerde betaling vind je terug via de actie Uitgestelde betaling in de Betalingscockpit.

Na het uitvinken van het veld Geblokkeerd voor betaling wordt voor de gedeblokkeerde betaling een nieuw te verwerken regel aangemaakt in de Betalingscockpit. Deze is niet gebonden aan een periode, omdat de regel meerdere gedeblokkeerde betalingen uit verschillende perioden kan bevatten. Na het verwerken van deze regel wordt los betaalbestand gemaakt.

In InSite is het veld beschikbaar voor het indienst melden en voor het maken van een medewerkermutatie.

Als bij een medewerker sprake is van loonbeslag, dan blokkeert Profit de betaling van het loonbeslag NIET. Het aanvinken van Geblokkeerd voor betaling heeft dus geen invloed op de betaling van het loonbeslag.

Voorkomen rekeningwijziging

Als de medewerker onder bewind staat, dan wil je voorkomen dat de rekening wordt gewijzigd. In dit geval vink je het veld Bewindvoering aan op het tabblad Betaalinstelling bij de medewerker.

Na het aanvinken kan je in InSite geen bankrekeningnummer wijzigen bij de medewerker. Bij het aanmaken volgt een blokkerende melding. Als voor het aanvinken al een workflow openstond, dan wordt deze geblokkeerd met een melding bij het beoordelen.

Kasbetaling medewerker

Als je voor een medewerker het salaris niet wilt uitbetalen naar een IBAN-rekening, dan wijzig je de IBAN-rekening naar kasbetaling. Je verwerkt de betaling wel in de Betalingscockpit, maar betaalt het salaris niet uit op de IBAN-rekening.

Kasbetaling medewerker vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Open de eigenschappen van de IBAN-rekening waarbij Salarisrek. is aangevinkt.
 5. Vink Kasbetaling aan.
 6. Vink Salarisrekening niet uit.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Bankrekeningnummer met afwijkende naam

Je kunt een afwijkende naam en woonplaats vastleggen bij het bankrekeningnummer van een medewerker. Je onderhoudt deze gegevens niet in Profit HRM, maar in Profit CRM.

Afwijkende naam bij bankrekeningnummer:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.

  Als je de eigenschappen van een rekening opent, toont Profit de afwijkende naam en woonplaats. Je kunt deze velden niet wijzigen.

 4. Klik op: Acties /Bankrekening .

  Je opent de eigenschappen van de bankrekening.

 5. Vul de wijzigingen in. Deze gelden ook voor Profit HRM.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Bankrekeningnummer importeren bij medewerker

De bankrekeningnummers van de medewerkers kun je importeren. Je importeert eerst het bankrekeningnummer bij de persoon die aan de medewerker gekoppeld is, en daarna bij de medewerker zelf:

 • Importeer het bankrekeningnummer bij de persoon met CRM / Beheer / Import CRM / Persoon nieuw/mutatie.

  Bij een bestaande persoon importeer je alleen de persoon, het land van de bank en het bankrekeningnummer. Bij een nieuwe persoon kun je deze gegevens natuurlijk ook direct toevoegen aan het importbestand.

 • Importeer het bankrekeningnummer bij de medewerker met HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Bank/giro.

  Bij het importeren selecteer je een banktype voor de rekening. Gebruik 528000 voor een bankrekeningnummer.

Tijdspaarfonds (TSF) inrichten voor medewerker

Voor de betaling van het Tijdspaarfonds richt je het volgende in bij de medewerker:

 • Je voegt een extra bankrekening toe.
 • Deze bankrekening koppel je aan één van de looncomponenten uit de Profit CAO. Lees de toelichting op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de cao.
 • Vul het veld Betalingskenmerk met: 'registratienummer[spatie]ledennummer'
  • Registratienummer: het registratienummer van de medewerker (10 cijfers)
  • Ledennummer: het werkgeversnummer (9 cijfers)
 • Vink het veld Betalingskenmerk incl. tekst betaling aan.

  Het betaalbestand zal zowel de tekst voor betaling van het betreffende salarisverwerkingsplan, als het betalingskenmerk van het bankrekeningnummer bevatten. Het betalingskenmerk in het betaalbestand wordt dan aangevuld met een spatie gevolgd door de omschrijving van het salarisverwerkingsplan. De periode-aanduiding vorm vrij, maar het is wel raadzaam dat de salarisverwerkingsplannen een begrijpbare tekst bevatten.

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Buitenlands bankrekeningnummer toevoegen bij medewerker

Bij een medewerker met een bankrekeningnummer in een land buiten het SEPA-gebied koppel je het bankrekeningnummer als buitenlandse betaling zijn toegestaan voor de werkgever.

Voor bankrekeningnummers van een land binnen het SEPA-gebied voeg je een IBAN-nummer toe bij de medewerker.

Buitenlands bankrekeningnummer toevoegen bij de medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Klik op: Nieuw achter Rekening.
 6. Selecteer het land waar de bank van de medewerker gevestigd is.

  Het veld IBAN-controle gaat automatisch uit op basis van het gekozen land.

 7. Vul het bankrekeningnummer in bij Bankrekening.

  Profit selecteert automatisch een type bank bij Type bank.

  Als het land anders is dan Nederland, België of de Nederlandse Caribean, dan zie je (onbekend banktype) bij Type bank.

 8. Vul de BIC-code in bij BIC-code.

  Profit vult alleen een voorstel voor de BIC-code bij een Nederlands IBAN-nummer.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul BIC/SWIFT-adres in.
 11. Selecteer de juiste waarde bij Code doorberekening.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Vink Salarisrekening aan.
 14. Vink Rekening buiten SEPA-gebied aan.

  Als je dit veld niet kunt aanvinken, dan heb je bij de werkgever niet aangegeven dat buitenlandse betalingen zijn toegestaan.

 15. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Medewerker
 2. Medewerkermutatie vastleggen in InSite
 3. Medewerkercode wijzigen
 4. Medewerker blokkeren
 5. Medewerker verwijderen
 6. Overleden medewerker
 7. Medewerkers e-mailen via je eigen e-mailprogramma