thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonbeslag

Bij een loonbeslag legt een schuldeiser beslag op het salaris van een medewerker (schuldenaar), zodat de schuld via het salaris wordt voldaan. Omdat een deel van het te betalen salaris direct naar de schuldeiser gaat, wordt aan de medewerker minder uitbetaald. De werkgever is verplicht mee te werken aan een loonbeslag als de schuldeiser (of zijn deurwaarder) hierbij de wettelijke vereisten in acht heeft genomen.

Als je een loonbeslag ontvangt (meestal van een deurwaarder) leg je dit bij de medewerker vast. De deurwaarder zal in ieder geval de volgende gegevens aan jou verstrekken:

 • Hoofdsom

  Het totale bedrag van het loonbeslag.

 • Beslagvrije voet

  Vrijgesteld bedrag, zodat de medewerker genoeg loon ontvangt voor de kosten van levensonderhoud.

Inhoud

Beschrijving

Profit bepaalt per medewerker per periode of er loonbeslagen zijn. Zo ja, dan bepaalt Profit eerst de 'afloscapaciteit': dit is een deel van het te betalen loon waarover aflossingen mogen plaatsvinden. Als Profit een beslagvrije voet moet toepassen, zal Profit ook de correctie beslagvrije voet toepassen. De 'correctie beslagvrije voet' is een grondslag waarop onder andere netto onkostenvergoedingen intellen (op dergelijke loonbestanddelen mag namelijk geen loonbeslag worden gelegd).

Afloscapaciteit = Te betalen loon -/- Beslagvrije voet -/- Correctie beslagvrije voet

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft een te betalen loon van 2.000,00. Het te betalen loon bevat een netto onkostenvergoeding van 100,00.

Hij heeft een preferent loonbeslag in periode 1 van 3.000,00 (beslagvrije voet 1.000,00).

Afloscapaciteit = 2.000,00 -/- 1.000,00 -/- 100,00 = 900,00

Profit houdt per periode de maximale aflossing in, tot het loonbeslag volledig is afgelost.

Periode

1

2

3

4

Te betalen loon

2.000

2.000

2.000

2.000

Afloscapaciteit

900

900

900

900

Aflossing

900

900

900

300

Te ontvangen

1.100

1.100

1.100

1.700

Je kunt ook een loonbeslag in de vorm van een betalingsregeling in Profit vastleggen. Bij een betalingsregeling lost Profit een vast bedrag per periode af. Als het restbedrag in de laatste periode lager is dan de standaardaflossing, lost Profit alleen het restbedrag af. Hierdoor komt het loonbeslag op nul uit. Als er alleen periodiek loonbeslag van kracht is, past Profit geen beslagvrije voet toe.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft een te betalen loon van 2.000,00.

Hij heeft een loonbeslag van 3.575,-- met een periodieke aflossing van 900,--.

Periode

1

2

3

4

Te betalen loon

2.000

2.000

2.000

2.000

Aflossing

900

900

900

875

Te ontvangen

1.100

1.100

1.100

1.125

Je kunt ook gebruik maken van een percentage als beslagvrije voet. Een regeling die beslagleggers vaak gebruiken bij lage of onregelmatige inkomsten. Hierdoor houdt Profit altijd een bedrag in. Het percentage gaat van het nettoloon af, en houdt daarmee geen rekening met wat de afloscapaciteit van de medewerker is.

Voorbeeld:

Een medewerker werkt als oproepkracht en heeft elke periode een ander bedrag aan salaris.

Hij heeft een loonbeslag van €700 en er wordt een percentage van 90% als beslagvrije voet opgelegd. Elke periode lost de medewerker 10% van zijn nettoloon af, waardoor het bedrag dus per maand kan verschillen.

Periode

1

2

3

4

Te betalen loon

1.800

2.200

1.400

2.000

Aflossing

180

220

140

160

Te ontvangen

1.620

1.980

1.260

1.840

Het te betalen loon kan in bepaalde perioden hoger uitvallen, door bijvoorbeeld vakantietoeslag en dertiende maand uitkering. Dit betekent uiteraard dat de aflossing van bijvoorbeeld een preferent loonbeslag ook hoger zal zijn. Bij een periodiek loonbeslag is dit niet zo, want de aflossingen zijn elke periode hetzelfde.

Beslaglegger toevoegen

Rapporten voor beslaglegger

Prioritering van loonbeslagen

Blokkeren van loonbeslagen

Meerdere loonbeslagen in dezelfde periode

Meerdere gelijktijdige beslagleggers

TWK-mutaties op geaccordeerde perioden

Medewerker treedt opnieuw in dienst of wisselt van werkgever

Wijziging einddatum loonbeslag

Bestuursrechtelijke premie Zorginstituut Nederland (CVZ)

Beslagvrije voet bij in en uit dienst halverwege de periode

Voorbereiding

 • Grondslag Correctie beslagvrije voet inrichten

  Standaard tellen hierop netto onkostenvergoedingen en de WGA-premie medewerker in. Je kunt je eigen looncomponenten ook laten intellen op deze grondslag, zodat Profit de afloscapaciteit correct kan bepalen.

Loonbeslag toevoegen

Je voegt een loonbeslag toe als zich een beslaglegger met een geldig loonbeslag bij je heeft gemeld.

Loonbeslag toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Loonbeslag.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul het dossiernummer in.

  Dit is het nummer van het loonbeslag die de schuldeiser heeft toegekend in hun dossier. Als je geen aparte betalingskenmerk invult, dan nemen wij automatisch het dossiernummer over als betalingskenmerk.

 6. Selecteer de beslaglegger. Als de beslaglegger nog niet is aangemaakt, dan voeg je deze toe via de knop Nieuw. Je voegt ook een nieuwe beslaglegger toe, als het een andere vestiging van een bestaande beslaglegger betreft.

 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul het volledige bedrag van het loonbeslag in bij Hoofdsom.
 9. Vul de prioriteit in. Profit stelt zelf een nummer van prioriteit voor.
 10. Vul de begindatum in.

  Als je Profit Payroll gebruikt, zal Profit de eerste aflossing inhouden in de corresponderende periode.

  Als deze periode al geaccordeerd is, neemt Profit de eerstvolgende niet-geaccordeerde periode. Als de betreffende periode al wel verwerkt is, leidt dit tot een TWK-mutatie en verwerk je de periode opnieuw.

 11. Selecteer het soort aflossing:
  • Bij een periodieke aflossing vul je de aflossing per periode in. Je kunt geen beslagvrije voet invullen. Wel past Profit een beslagvrije voet toe, als het loonbeslag samenvalt met een ander loonbeslag waarin wel een beslagvrije voet van toepassing is.
  • Bij andere soorten aflossing probeert Profit elke periode een zo hoog mogelijke aflossing te doen. Hierbij kun je wel een beslagvrije voet invullen.
 12. Vink Beslagvrije voet is percentage aan, als de beslagvrije voet als percentage van het nettoloon berekend moet worden.

  Vul bij Beslagvrije voet het bedrag of percentage in.

 13. Vink Genereren verklaring derdenbeslag aan. Je genereert hiermee de verklaring voor het toepassen van loonbeslag. Deze verstrek je bij het toevoegen van een nieuw loonbeslag.

  Als je handmatig loonbeslag gegevens wilt vullen op het rapport, dan vink je Loongegevens handmatig invoeren aan. Het rapport wordt nu niet automatisch toegevoegd aan het dossier. Je moet namelijk na het genereren nog de gegevens vullen, dus daarna kan je pas het rapport toevoegen aan het dossier.

 14. Klik op: Voltooien.

Beslaglegger vastleggen

Deurwaarders en overheidsorganen leg je los vast als beslaglegger in Profit. Bij het toevoegen van een loonbeslag voor een medewerker selecteer je de beslaglegger of maak je direct een beslaglegger aan, als deze nog niet is aangemaakt.

Als een deurwaarder of overheidsorgaan meerdere vestigingen heeft, dan raden wij aan om voor iedere vestiging een beslaglegger vast te leggen.

Beslaglegger vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Beslaglegger.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de organisatiegegevens in of selecteer een reeds bestaande organisatie in Profit.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul eventueel een afwijkende code in.
 6. Selecteer de bankrekening.
  Als de bankrekening nog niet bestaat, klik je op Nieuw. Vul de bankgegevens in en voltooi de wizard.
 7. Klik op: Voltooien.

Om in het vijfvakkenscherm de naam en plaats te tonen van de beslaglegger, voeg je een afwijkende naam en plaats toe in de eigenschappen van de beslaglegger.

Afwijkende naam en plaats toevoegen:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
 2. Open de eigenschappen van de beslaglegger.
 3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 4. Open de eigenschappen van de bankrekening.
 5. Vul de afwijkende naam en woonplaats in.
 6. Klik op: OK.

Loonbeslag aflossen

Het loonbeslag kun je automatische aflossen (via de salarisverwerking) of handmatig.

 • Als je aflossingen handmatig voldoet aan een schuldeiser, voeg je hiervoor aflossingsregels toe bij het loonbeslag.
 • Profit registreert per loonbeslag alle aflossingen die via de loonberekening worden gedaan. Deze aflossingsregels kun je niet handmatig wijzigen.

Handmatige aflossingen op loonbeslag toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Loonbeslag.
 4. Open de eigenschappen van het loonbeslag.
 5. Ga naar het tabblad: Aflossing.

  Profit toont alle aflossingen. Mogelijke aflossingen in toekomstige perioden zie je niet. Profit bepaalt namelijk elke periode opnieuw welk bedrag kan worden afgelost. Dit bedrag kan in elke periode anders zijn.

  Als Handmatig niet is aangevinkt, is de aflossing verricht via Profit Payroll.

 6. Klik op: Nieuw.
 7. Vul de velden in.
 8. Klik op: Voltooien.

  Profit heeft het veld Handmatig in de aflossingsregel aangevinkt.

Loonbeslag beëindigen

Na het accorderen van een periode beëindigt Profit een loonbeslag automatisch, als het saldo op nul uitkomt. Als je de aflossingen handmatig vastlegt, kun je na de laatste aflossing de einddatum vastleggen in het loonbeslag.

Profit zal de laatste aflossing inhouden in de periode waarin de einddatum van het loonbeslag valt. Hierna vinden geen aflossingen meer plaats, ook niet als de hoofdsom nog niet volledig is voldaan.

Profit zal een loonbeslag niet automatisch beëindigen bij uitdiensttreding.

Loonbeslag handmatig beëindigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Loonbeslag.
 4. Open de eigenschappen van het loonbeslag.
 5. Vul de einddatum in.
 6. Selecteer de Reden einde loonbeslag. Dit is een vrije tabel die je zelf kunt uitbreiden.
 7. Klik op: OK.

Loonbeslag importeren

Je kunt loonbeslagen toevoegen door deze te importeren.

De import voer je uit met HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Loonbeslag.

Process

Loonbeslag

Work area

Payroll