thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Grondslagen

Een grondslag is een container, waarin verschillende looncomponenten intellen. De som van de waarde van deze looncomponenten bepaalt de uiteindelijke waarde van de grondslag.

Inhoud

Beschrijving

Als een uitbetalingslooncomponent intelt op een grondslag, dan telt Profit de waarde op bij de grondslag, een inhoudingscomponent wordt in mindering gebracht.

Voorbeeld:

Profit kent een pensioengrondslag. De looncomponent Salaris telt in op deze grondslag. De looncomponent WW premie is een inhoudingscomponent en wordt in mindering gebracht.

Jaarafhankelijke grondslagintelling

De intelling van eigen looncomponenten kun je jaarafhankelijk maken. Hierdoor hoef je bij een jaarlijkse wijziging van de intelling, geen nieuwe grondslag toe te voegen.

Voorbeeld:

Voor de pensioenregeling maak je gebruik van eigen looncomponenten. Door een wijziging in de cao, tellen vanaf 2020 de overuren mee voor de berekening van de pensioengrondslag.

De looncomponenten voor de overuren laat je jaarafhankelijk intellen op de pensioengrondslag. Hierdoor bepaal je dat de overuren vanaf 2020 meegaan in de berekening van de pensioengrondslag. Voor de voorgaande jaren houdt Profit geen rekening met de intelling van de overuren.

In de standaard meegeleverde looncomponenten bepalen wij de jaarafhankelijke intelling.

Verouderde grondslagen

Vanaf CAO Update 20180101 worden verouderde grondslagen niet meer getoond in weergaven met grondslagen, zoals de vijfschermenloontrook. Bij het inlezen van de CAO Update wordt hiervoor een script uitgevoerd. Hierdoor worden deze weergaven overzichtelijker en zie je geen grondslagen meer die niet relevant zijn. Dit geldt alleen voor grondslagen die in 2016 en eerder verouderd zijn geraakt, zoals de grondslagen van de Afdrachtvermindering onderwijs, oude pensioengrondslagen en oude premiekortingen.

Een grondslag wordt getoond in een weergave op basis van het veld Niet tonen in loonberekening in de eigenschappen van een grondslag. In de hierboven genoemde CAO Update wordt dit veld bij verouderde grondslagen aangevinkt. Je kunt dit veld zelf ook aan- of uitvinken.

Looncomponenten die gebruik maken van de grondslag

Onder de cao toont Profit alle aanwezige grondslagen. Op deze manier kun je de looncomponenten achterhalen, die gebruik maken van de grondslagen.

Grondslagen raadplegen via cao:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Grondslag.
 3. Open de eigenschappen van de grondslag.
 4. Ga naar het tabblad: Gebruik.

  Pay_Looncomponenten die gebruik maken

  Profit toont de looncomponenten die gebruik maken van de grondslag. Bij deze looncomponenten is de grondslag een onderdeel van de berekening van de uiteindelijke waarde van de looncomponent.

Looncomponenten die intellen op de grondslag

Onder de cao toont Profit alle aanwezige grondslagen. Op deze manier kun je de looncomponenten achterhalen, die intellen op de grondslagen.

Als een looncomponent gebruik maakt van een grondslag, dan neemt Profit de waarde van een grondslag mee in de berekening van de looncomponent. Als je wilt weten hoe Profit deze waarde opbouwt, dan raadpleeg je de looncomponenten die intellen op de grondslag.

Voorbeeld:

Het pensioen wordt berekent over de pensioengrondslag. Je wilt weten welke looncomponenten van invloed zijn op de opbouw van de waarde van de pensioengrondslag.

In de eigenschappen van de grondslag zie je alle looncomponenten die van invloed zijn op de grondslag.

Als je wilt weten welke looncomponenten in een bepaalde periode van invloed zijn op de berekening van de grondslag van een medewerker, dan controleer je dit in de vijfschermenloonstrook.

Looncomponent laten intellen op grondslag:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Grondslag.
 3. Open de eigenschappen van de grondslag.
 4. Ga naar het tabblad: Looncomponenten.

  Pay_Looncomponenten die intellen

  Profit toont alle geactiveerde en niet-geactiveerde looncomponenten. Als er sprake is van een jaarafhankelijke intelling, dan zie je de intelling per jaar. Met de acties Jaar terug en Jaar vooruit blader je door de jaren.

 5. In de kolom Ja/Nee toont Profit of de looncomponent intelt op de grondslag.

  Je bepaalt zelf of een looncomponent intelt op een grondslag. Looncomponenten met een blauwe achtergrond kun je niet wijzigen. Deze looncomponenten levert AFAS uit.

 6. In de kolom Jaarafhankelijk zie je of de looncomponent jaarafhankelijk intelt.

  Je bepaalt zelf of een looncomponent jaarafhankelijk intelt. Je kunt dit wijzigen voor eigen looncomponenten.

  1. Selecteer de looncomponent.
  2. Klik op de actie: Jaarafhankelijkheid toevoegen.
  3. Klik op: Ja.

   De looncomponent telt nu jaarafhankelijk in vanaf 2005. Als je de looncomponent vanaf of voor een bepaald jaar wilt intellen, dan verwijder je de intelling voor de jaren waarin dit niet geldt. Hiervoor maak je gebruikt van de acties Jaar terug en Jaar vooruit.

 7. Klik op: OK.

  Let op:

  Het intellen van looncomponenten in een grondslag heeft gevolgen voor de salarisberekening, maar wordt niet tijdafhankelijk vastgelegd. Het wijzigen van een grondslag leidt daarom niet automatisch tot TWK-mutaties. Wij raden aan om na het aanpassen van een grondslag altijd voor alle medewerkers TWK te initiƫren vanaf het begin van het boekjaar.

Grondslag die de looncomponent gebruikt

Een looncomponent kan voor de berekening van de waarde gebruik maken van een grondslag. In een looncomponent kunnen meerdere grondslagen zijn gekoppeld als parameter.

Voorbeeld:

De looncomponent die het pensioen berekent voor de medewerkers maakt gebruik van een pensioengrondslag. In de looncomponent voor het pensioen is de grondslag gekoppeld als parameter.

De waarde van de grondslag(en) kun je raadplegen in de vijfschermenloonstrook.

Gekoppelde parameter Grondslag raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.
 5. Open de weergave: LC parameters (gekoppeld).

  Pay_Grondslag die gebruikt wordt

  Profit toont de parameters van de looncomponent.

 6. Constateer of de looncomponent gebruik maakt van een grondslag.

  Je ziet op het tabblad Toelichting de werking van de looncomponent.

 7. Klik op: OK.

Grondslag waarop de looncomponent intelt

Een looncomponent telt in op een grondslag als dit is ingericht onder de looncomponent. Door het intellen op de grondslag bepaalt de looncomponent mede de waarde van de grondslag.

Voorbeeld:

Je wilt weten of de medewerker over het salaris dat wordt verdiend met overwerk, pensioen opbouwt.

In de looncomponent die het overwerk berekent in de salarisverwerking, kun je de grondslagen raadplegen waarop de looncomponent intelt. Op deze manier zie je of de looncomponent intelt op de pensioengrondslag.

Intelling op grondslag raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Grondslag.
 5. Sorteer op de kolom Ja/Nee.

  Pay_Intellen looncomponent

  Profit toont in de kolom Ja/Nee op welke grondslagen de looncomponent intelt. Om meteen te kunnen zien welke grondslag(en) er intellen op een looncomponent, wijzig je de sortering.

  Als er sprake is van een jaarafhankelijke intelling, dan zie je de intelling per jaar. Met de acties Jaar terug en Jaar vooruit blader je door de jaren.

 6. Sorteer op de kolom Ja/Nee in omgekeerde volgorde, door op de kolomkop te dubbelklikken.

  Door de sortering op deze manier aan te passen, verschijnen de grondslagen waarop de looncomponent op intelt als eerste regels op dit tabblad.

  De blauw gearceerde grondslagen kun je niet aanpassen. AFAS onderhoudt deze grondslagen.

  Let op:

  Je kunt grondslagen aan- of uitvinken als de looncomponent hier wel of niet op moet intellen. Profit registreert de laatste wijziging in de logging-velden die in de weergave staan.

Zie ook

Zie ook

Direct naar

 1. Looninrichting
 2. Cao toevoegen en inrichten
 3. Looncomponent in cao
 4. Rekenregels
 5. Looncomponenten vastleggen bij werkgever
 6. Nieuwe looncomponent
 7. Parameters
 8. Grondslagen
 9. Salaristabellen
 10. Lijstbegrippen
 11. Loonmutaties inrichten
 12. Mutatielogging

Process

Looninrichting

Work area

Payroll