Looncomponenten werkgever

Je kunt in Profit bij de werkgever looncomponenten vastleggen.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt per werkgever de looncomponenten van gekoppelde cao's aanpassen. De aanpassingen gelden alleen voor medewerkers van de betreffende werkgever die van de betreffende cao gebruik maken.

Voorbeeld:

Op cao-niveau is een vergoeding vastgelegd van 50,-. Deze vergoeding geldt voor alle medewerkers van de betreffende werkgevers die van de betreffende cao gebruik maken.

Voor alle medewerkers onder één werkgever is deze vergoeding 100,-. Je legt op werkgeverniveau een vergoeding van 100,- vast. Deze vergoeding geldt voor alle medewerkers van de betreffende werkgever die van de betreffende cao gebruik maken.

Looncomponenten toevoegen bij de werkgever

Je richt looncomponenten liefst op het hoogst mogelijke niveau in, dat levert het minste onderhoud op. Soms geldt een regeling echter voor een specifieke werkgever. In dat geval voeg je een looncomponent toe bij een werkgever.

Alle waarden die je vastlegt, zijn tijdsafhankelijk. Dit wil zeggen dat je in ieder geval een begindatum opgeeft en dat je bij wijzigingen een nieuwe waarde toevoegt met een nieuwe begindatum. Profit vult automatisch de einddatum van de voorgaande waarde in.

Door het vastleggen van tijdsafhankelijke waarden bewaar je de historie hiervan en kun je berekeningen in het verleden opnieuw maken. Ook kun je afspraken, die voor een bepaalde tijd gelden, direct vastleggen met zowel de begin- als de einddatum. Hierdoor heb je bij het aflopen van de termijn voor de afspraak, geen omkijken meer naar de gemaakte afspraak.

Looncomponent toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.

  Profit CAO's worden uitgeleverd met een standaardinrichting die door AFAS wordt onderhouden. Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, zie je de eigen looncomponenten in een afwijkende (grijze) kleur.

 4. Klik op: Nieuw.
 5. Open de weergave:
  • Looncomponenten activeerbaar op WG niveau

   Profit toont de looncomponenten die je kunt activeren op werkgeverniveau.

  • Looncomponenten muteerbaar op WG niveau

   Profit toont looncomponenten die je op basis van de gekoppelde cao's van de werkgever kunt toevoegen. Looncomponenten die reeds zijn gemuteerd op werkgeversniveau worden niet getoond. Dat geldt ook voor looncomponenten waarbij geen enkele parameter op werkgeversniveau kan worden gemuteerd of waarbij is aangegeven dat de looncomponent niet getoond moet worden op werkgeversniveau.

   Meer informatie over het tonen van de looncomponent op werkgeversniveau, vind je hier.

 6. Selecteer de looncomponent.
 7. Klik op: Voltooien.

  Profit toont een nieuw venster met parameters van de toe te voegen looncomponent.

  Je ziet in de kolommen Mut. bij mdw., Mut. bij wg. en Mut. bij cao de niveaus waarop de parameter kan worden gemuteerd. Meer informatie over het inrichten van de niveau's, vind je hier.

 8. Wijzig de parameter:
  1. Open de eigenschappen van de parameter.

   Profit toont de weergave Parameter historie. Hierin worden uiteraard nog geen regels getoond.

  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
  4. Klik op: Voltooien.

   Profit toont de toegevoegde parameterwaarde.

  5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.

Looncomponenten raadplegen

In de eigenschappen van de cao kun je per looncomponent aangeven, dat Profit de looncomponent niet mag tonen bij de werkgever. Hierdoor kan het gebeuren, dat bepaalde looncomponenten niet worden getoond terwijl deze in het verleden wel zijn toegekend op het niveau van de werkgever.

Looncomponenten raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.

  Profit CAO's worden uitgeleverd met een standaardinrichting die door AFAS wordt onderhouden. Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, zie je de eigen looncomponenten in een afwijkende (grijze) kleur.

 4. Open de weergave:
  • Looncomponenten (wg. huidig + toekomstig)

   Deze weergave toont de parameters met hun huidige waarde, of een waarde die in de toekomst ingaat. Je kunt zien welke parameters actueel zijn, door naar de begin- en einddatum te kijken. Een parameter kan meerdere keren voorkomen in de weergave, bijvoorbeeld met een actuele waarde en een andere waarde vanaf een bepaalde datum in de toekomst.

  • Looncomponenten (wg.)

   Deze weergave toont alle waarden van parameters, dat wil zeggen, historische waarden, waarden die nu geldig zijn, en waarden die in de toekomst ingaan. Ook hier kan een parameter kan meerdere keren voorkomen in de weergave.

 5. In de kolom Waarde staat de waarde van de parameter.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Actuele parameterwaarden raadplegen

Je kunt per parameter de actuele waarden ophalen met de actie Overzicht looncomponent. Deze weergave bevat alleen parameterwaarden die op de huidige datum geldig zijn. Een parameterwaarde met een geldigheid in de toekomst wordt niet getoond.

Waarde parameters van looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Selecteer de parameter.
 5. Klik op: ActiesOverzicht looncomponent.
 6. Open de weergave:
  • Parameters muteerbaar bij werkgever

   Profit toont per looncomponent de parameters die muteerbaar zijn op het werkgeversniveau.

  • Waarde parameters van looncomponenten

   Profit toont per looncomponent alle parameters.

 7. Je ziet in de kolom Waarde de actuele parameterwaarde staan.

  Profit toont de actuele parameterwaarde. Als op werkgeversniveau een geldige parameterwaarde aanwezig is, zal Profit deze tonen. Is dit niet het geval, dan zoekt Profit naar een actuele parameterwaarde op medewerker- of cao-niveau.

 8. Je ziet in de kolom Niveau mutatie op welk niveau de actuele parameterwaarde is vastgelegd.

  Voorbeeld:

  Je hebt bij de cao een maaltijdinhouding vastgelegd van € 10,-- per maand. De ingangsdatum is 1 maart.

  Daarnaast heb je bij de werkgever vanaf 1 april een maaltijdinhouding van € 5,-- vastgelegd.

 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij werkgever opvraagt op 1 maart, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 10,-- (mutatieniveau = Cao).
 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij werkgever opvraagt op 1 april, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 5,-- (mutatieniveau = Werkgever).

Profit toont ook gekoppelde grondslagen, met andere woorden, grondslagen die aan een parameter gekoppeld zijn. Je kunt deze grondslagen niet muteren op medewerkers- of werkgeversniveau.

Je ziet in de kolommen Mut. bij mdw., Mut. bij wg. en Mut. bij cao de niveaus waarop de parameter kan worden gemuteerd. Meer informatie over het inrichten van de niveau's, vind je hier.

Inzoomen op andere parameterwaarden

Je hebt in de weergave Waarde parameter van looncomponent enkele actieknoppen om parameterwaarden van een ander niveau op te halen.

Inzoomen op andere parameterwaarden:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Selecteer de looncomponent.
 5. Klik op: ActiesOverzicht looncomponent.

  Profit toont de actuele parameterwaarden van de looncomponent.

 6. Ga naar het tabblad: Formule.

  Je ziet de formule van de looncomponent.

 7. Ga naar het tabblad: Parameter.
 8. Selecteer een parameter.

  Je kunt nu de parameterhistorie van de cao of werkgever opvragen met de gelijknamige actieknoppen, als je bent geautoriseerd voor deze niveaus.

 9. Klik op: ActiesOverzicht parameterwaarde.

  Je ziet de historie van parameterwaarden, ongeacht het niveau waarop deze zijn vastgelegd.

 10. Je kunt nu de eigenschappen van de parameter, looncomponent of salaristabel opvragen met de gelijknamige actieknoppen.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Nieuwe parameterwaarde vanaf een bepaalde datum

Als een parameterwaarde met ingang van een bepaalde datum verandert, maak je bij de parameter een nieuwe regel aan. De nieuwe regel bevat de nieuwe waarde met een nieuwe ingangsdatum.

Een nieuwe parameterregel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Klik op: Nieuw.

  Profit beëindigt de voorgaande regel automatisch op de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe regel.

 6. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je ziet aan de begin- en einddatum welke parameter gebruikt wordt in de loonberekening. Indien je de oude parameterwaarde niet meer ziet, dan kies je de weergave Looncomponenten (wg.).

Huidige parameterwaarde wijzigen

Je gebruikt deze methode om een bestaande parameter op werkgeverniveau te wijzigen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je een fout wilt herstellen. Als je de betrokken medewerkers van de werkgever en de gekoppelde cao, al definitief hebt verloond tijdens de geldigheidsduur van de parameter, heeft dit een TWK tot gevolg. Voor het wijzigingen van een parameterwaarde vanaf een bepaalde ingangsdatum gebruik je een andere methode: je voegt dan een nieuwe regel toe bij de parameter.

Parameterwaarde direct muteren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Selecteer de looncomponent met de parameterwaarde die je wilt wijzigen.
 5. Klik op: ActiesRegel muteren.
 6. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Looninrichting
 2. Cao toevoegen en inrichten
 3. Looncomponent in cao
 4. Rekenregels
 5. Looncomponenten vastleggen bij werkgever
 6. Nieuwe looncomponent
 7. Parameters
 8. Grondslagen
 9. Salaristabellen
 10. Lijstbegrippen
 11. Loonmutaties inrichten
 12. Mutatielogging