thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Looncomponent wijzigen bij de medewerker

Bij de meeste mutaties geef je een nieuwe parameterwaarde op met een bepaalde ingangsdatum.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft een vaste reiskostenvergoeding van 80,-- per maand. Vanaf 1 mei wil je deze verhogen naar 100,-- per maand.

Je zoekt in de eigenschappen van de medewerker de betreffende looncomponent/parameter op. Je voegt bij de parameter een nieuwe regel toe met de ingangsdatum 1 mei en de waarde 100,--.

Inhoud

Nieuwe waarde vanaf een bepaalde datum

Als een parameterwaarde met ingang van een bepaalde datum verandert, voeg je bij de parameter een nieuwe regel toe. De nieuwe regel bevat de nieuwe waarde met een nieuwe ingangsdatum.

Nieuwe parameterwaarde toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Selecteer de looncomponent.
 5. Klik op de actie: Nieuwe waarde.

  Profit beëindigt de voorgaande regel automatisch op de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe regel.

  Bij een begindatum na de eerste dag van de periode kun je een gewogen berekening uitvoeren.

 6. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.

 7. Selecteer het dienstverband waarvoor je de parameter wilt toepassen. Dit is alleen beschikbaar als je Meerdere dienstverbanden hebt geactiveerd.
 8. Vul de reden voor de nieuwe parameterwaarde.
 9. Klik op: Voltooien.

  Je ziet de nieuwe parameterwaarde.

  Je ziet aan de begin- en einddatum welke parameter gebruikt wordt in de loonberekening. Indien je de oude parameterwaarde niet meer ziet, dan kies je de weergave Looncomponenten (mdw.).

 10. Klik op de actie: Overzicht looncomponent.

  Je ziet alleen de actuele waarden van parameters.

Huidige waarde aanpassen

Je gebruikt deze methode om een bestaande parameter op medewerkersniveau te wijzigen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je een fout wilt herstellen.

Als je de medewerker al definitief hebt verloond tijdens de geldigheidsduur van de parameter, heeft dit een TWK tot gevolg. Voor het wijzigingen van een parameterwaarde vanaf een bepaalde ingangsdatum gebruik je een andere methode: je voegt dan een nieuwe regel toe bij de parameter.

Huidige parameterwaarde aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Selecteer de looncomponent.
 5. Klik op de actie: Regel muteren.
 6. Pas de waarde aan.
 7. Pas eventueel ook de reden aan.

  De nieuwe reden zie je in het parameterlogboek. De originele reden toont Profit ook nog in het parameterlogboek.

  Meer informatie over het parameterlogboek, vind je hier.

 8. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Looncomponenten medewerker
 2. Vaste loonmutaties inrichten
 3. Looncomponenten toevoegen
 4. Looncomponenten raadplegen
 5. Looncomponent wijzigen bij de medewerker
 6. Parameterwaarde toevoegen via gewogen periodeberekening
 7. Payroll-regeling beheren
 8. Looncomponent beëindigen
 9. Pro forma berekening
 10. Verbijzondering per looncomponent

Process

Loonmutaties

Work area

Payroll