thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Gewogen berekening nieuwe parameterwaarde

Je kunt een looncomponent gedurende een periode een andere waarde geven. Bijvoorbeeld als een medewerker gedurende de maand is verhuisd en je hierdoor het bedrag aan reiskosten moet aanpassen. Je legt dan de nieuwe parameterwaarde vast met de nieuwe ingangsdatum. Profit berekent in de salarisverwerking de gewogen parameterwaarde voor de betreffende periode.

Afhankelijk van de inrichting op cao-niveau is de berekening op basis van kalenderdagen of roosterdagen.

Voorbeeld:

Een medewerker krijgt een vaste prestatietoeslag van 200,-- per maand.

De prestatietoeslag wijzigt op 15 maart naar 250,--. Je voegt met de nieuwe methode een nieuwe parameterwaarde toe met begindatum 15 maart en de waarde 250,--.

In de salarisverwerking berekent Profit de gewogen parameterwaarde met de formule:

((200 * 14) + (250 * 17)) / 31 = 227,42

Je kunt meerdere parametermutaties in één periode vastleggen.

Voorbeeld:

De medewerker uit het vorige voorbeeld krijgt vanaf 25 maart een prestatietoeslag van 300,--. Je voegt een nieuwe parameterwaarde toe met begindatum 25 maart en de waarde 300,--.

In de salarisverwerking berekent Profit de gewogen parameterwaarde met de formule:

((200 * 14) + (250 * 10) + (300 * 7 ) / 31 = 238,71

De gewogen berekening is niet van toepassing op Ja/Nee-parameters.

Voorbeeld:

Per medewerker bepaal je op medewerkerniveau of de medewerker een inhouding krijgt voor de personeelsvereniging.

Als je halverwege een periode de parameter 'Berekenen' toepast voor een medewerker, dan past Profit geen gewogen berekening toe. In dit geval berekent Profit de inhouding voor de personeelsvereniging over de hele maand.

De gewogen periodeberekening op een parameter van een looncomponent (en dus in feite ook op een looncomponent zelf) is alleen mogelijk op medewerkerniveau.

Voorbeeld:

Als AFAS conform de cao een premiewijziging doorvoert per 1 juli, wordt dit voor 4-wekenlonen over twee weken in juni en twee weken in juli berekend. Op cao-niveau (Profit-niveau) kan dat door AFAS niet worden opgelost.

Je moet dit op medewerker-niveau oplossen. Je kunt bijvoorbeeld doen met een import, waarbij je ook direct een einddatum moet meegeven, zodat in de volgende periode (periode 8) weer het Profit-niveau wordt gebruikt.

Gewogen berekening:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de weergave:
  • Parameters muteerbaar bij medewerker

   Je ziet per looncomponent de parameters die muteerbaar zijn op het medewerkerniveau.

  • Waarde parameters van looncomponenten

   Je ziet per looncomponent alle parameters. Ook die op cao- en werkgeverniveau muteerbaar zijn.

 8. Open de eigenschappen van de parameter.
 9. Klik op: Nieuw.
 10. Vul de begindatum in.
 11. Vul de waarde in.

 12. Selecteer het dienstverband waarvoor je de parameter wilt toepassen. Dit is alleen beschikbaar als je Meerdere dienstverbanden hebt geactiveerd.
 13. Vul de reden voor het vastleggen van de parameterwaarde.
 14. Klik op: Voltooien.

  Je kunt meerdere parametermutaties in één periode vastleggen.

Direct naar

 1. Looncomponenten medewerker
 2. Vaste loonmutaties inrichten
 3. Looncomponenten toevoegen
 4. Looncomponenten raadplegen
 5. Looncomponent wijzigen bij de medewerker
 6. Parameterwaarde toevoegen via gewogen periodeberekening
 7. Payroll-regeling beheren
 8. Looncomponent beëindigen
 9. Pro forma berekening
 10. Verbijzondering per looncomponent

Process

Loonmutaties

Work area

Payroll