Pro forma berekening medewerker

De vraag 'Wat krijg ik dan netto?' wordt vaak gesteld als een potentiële medewerker een bepaald brutoloon hoort. Via een pro forma berekening kun je snel een salarisberekening uitvoeren zonder deze te verwerken. Je genereert hiermee een proef loonstrook.

Je kunt een pro forma berekening op drie manieren uitvoeren, namelijk:

 • Vanuit de stamgegevens van de bestaande medewerker

  Een pro forma berekening via de stamgegevens van de medewerker is gebaseerd op de huidige periode en met de huidige rekenregels of op een toekomstige peilperiode. De huidige periode is de periode waarin de systeemdatum valt. De variabele mutaties van de betreffende periode neemt Profit mee in de berekening.

 • Vanuit de functie Boeken loonmutaties

  Bij een pro forma berekening vanuit Boeken loonmutaties selecteer je de periode waarin de berekening plaats moet vinden. De variabele mutaties van de geselecteerde periode neemt Profit mee in de berekening. Je kunt hier ook een pro forma berekening in een ander jaar doen, mits deze aanwezig is in het salarisverwerkingsplan.

  Let op:

  Je bepaalt zelf de periode waarover de pro forma berekening plaatsvindt. Profit neemt de variabele mutaties van de geselecteerde periode mee in de pro forma berekening.

  Hiermee kun je ook een pro forma berekening maken over een periode in de toekomst. Als je een berekening maakt over een toekomstige periode, zullen de berekeningen op basis van cumulatieven, zoals VCR, niet kloppen. Profit voert namelijk de berekeningen tussen de huidige en toekomstige periode niet uit.

 • Een pro forma medewerker toevoegen en dan de pro forma berekening doen

  Je voegt een pro forma medewerker toe voor een salarisberekening zonder de stamgegevens van de medewerker aan te passen. Hiermee kun je aanpassingen in het contract, rooster, salaris of auto doorvoeren om het effect in de salarisberekening te raadplegen.

Pro forma berekening op basis van stamgegevens:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Klik op: Acties / Pro forma.

  Je ziet de pro forma berekening in de huidige peilperiode.

 4. Je komt nu in het scherm van de salarisverwerking, waarin alle gegevens van de salarisberekening staan vermeld.

  Bij een Pro forma medewerker is de knop Medewerker niet beschikbaar. Als je de salarisverwerking voor een normale medewerker opvraagt, is dit wel het geval.

 5. Sluit het scherm.
 6. Klik op de actie: Loonmutatie als je een pro forma berekening voor een toekomstige periode wilt maken.

  In eerste instantie vullen de velden voor de peilperiode zich met de huidige periode.

 7. Klik in de boekingslay-out op Annuleren. Dit is nodig om de periodevelden leeg te maken.
 8. Klik op: Ja..
 9. Vul nu een periode in de toekomst in bij Jaar en Periode.
 10. Klik op de actie: F5. Selecteren..
 11. Voeg eventueel een loonmutatie in de toekomst toe. Let op dat je deze weer verwijdert als je deze niet werkelijk wilt doorvoeren.
 12. Klik op: Meer acties / Pro forma.

  Je ziet nu de salarisverwerking voor de toekomstige periode.

Zie ook

Direct naar

 1. Looncomponenten medewerker
 2. Vaste loonmutaties inrichten
 3. Looncomponenten toevoegen
 4. Looncomponent wijzigen bij de medewerker
 5. Parameterwaarde toevoegen via gewogen periodeberekening
 6. Payroll-regeling beheren
 7. Looncomponent beëindigen
 8. Pro forma berekening
 9. Verbijzondering per looncomponent