thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbijzondering per looncomponent

Je kunt in Profit per werkgever of medewerker een afwijkende verbijzondering vastleggen. Dit kun je vastleggen voor bijvoorbeeld toelages, tijdelijke regelingen of studiekosten.

Standaard verbijzondert Profit de loonjournaalpost op werkgever, medewerker, functie en organisatorische eenheid. Je kunt per werkgever bepalen, dat Profit ook moet verbijzonderen op kostenplaats en kostendrager.

Inhoud

Beschrijving

De journalisering van looncomponenten wordt vastgelegd op hoog niveau.

Geldt voor een werkgever een afwijkende verbijzondering voor bepaalde looncomponenten, dan kun je dit vastleggen voor de betreffende werkgever. Geldt de afwijkende verbijzondering voor bepaalde medewerkers binnen de werkgever, dan kun je de verbijzondering vastleggen bij de medewerker.

Het vastleggen van een afwijkende verbijzondering kan de volgende doelen hebben:

 • Je kunt een looncomponent (om budgettaire redenen) op een vaste kostenplaats journaliseren.
 • Je kunt voor een medewerker een toelage in verband met het tijdelijk vervangen van een andere medewerker (met een hogere functie), journaliseren op de betreffende kostenplaats.

Bij het vastleggen van de afwijkende verbijzondering heb je de volgende mogelijkheden:

 • Verbijzonderen op organisatorische eenheid
 • Verbijzonderen op functie
 • Verbijzonderen op kostenplaats
 • Verbijzonderen op kostendrager

  Let op:

  De mogelijkheden kostenplaats en kostendrager zijn afhankelijk van de inrichting van de journalisering onder de werkgever.

Voorbereiding

Verbijzondering per looncomponent op medewerkerniveau

Per medewerker kun je een afwijkende verbijzondering ten behoeve van de journaalpost opgeven, als deze alleen voor de betreffende medewerker geldt. Je legt de afwijkende verbijzondering per looncomponent vast. Dit kan nodig zijn voor toelages, tijdelijke regelingen of studiekosten.

Je kunt een afwijkende verbijzondering per medewerker importeren via de importfunctionaliteit.

Voor incidentele mutaties kun je een afwijkende verbijzonderingen toevoegen via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie.

Let op:

Het toevoegen of wijzigen van een afwijkende verbijzondering heeft gevolgen voor de kostenverdeling in Profit Payroll.

Als een afwijkende verbijzondering wordt toegevoegd en de begindatum van de regel ligt in een voorlopig verwerkte of geaccordeerde periode, dan wordt TWK gezet vanaf de begindatum van de regel.

Verbijzondering per looncomponent toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Functie.
 4. Open de eigenschappen van de functieregel.
 5. Ga naar het tabblad: Looncomponentverdeling.
  1. Klik op: Nieuw.

   Profit toont de begin- en einddatum van de bovenliggende functieregel.

  2. Selecteer de looncomponent waarvoor je een verdeling wilt opgeven.

   Profit toont de ooit geactiveerde looncomponenten van de cao van het betreffende contract, waarbij is aangegeven dat de looncomponenten moeten worden gejournaliseerd.

  3. Selecteer de organisatorische eenheid, functie, kostenplaats of kostendrager.

  Let op:

  Kostenplaats en kostendrager kun je kiezen als dit is ingericht onder de werkgever.

  1. Vul het percentage in dat voor deze verdelingsregel van toepassing is.
  2. Klik op: Voltooien.

  Herhaal deze handelingen tot het totaal van de percentages op 100% uitkomt.

 6. Klik op: OK.

Verbijzondering per looncomponent raadplegen en wijzigen

Via de eigenschappen van een functie onder de medewerker kun je de verbijzondering raadplegen en wijzigen.

Let op:

Het toevoegen of wijzigen van een afwijkende verbijzondering heeft gevolgen voor de kostenverdeling in Profit Payroll.

Als een afwijkende verbijzondering wordt toegevoegd en de begindatum van de regel ligt in een voorlopig verwerkte of geaccordeerde periode, dan wordt TWK gezet vanaf de begindatum van de regel.

Afwijkende verbijzondering raadplegen en wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Functie.
 4. Open de eigenschappen van de functieregel.
 5. Ga naar het tabblad: Looncomponentverdeling.

  Profit toont de verdeling behorende bij de functieregel.

 6. Open de eigenschappen van een verdelingsregel.
 7. Vul de velden in.
 8. Klik op: OK.

Verbijzondering per looncomponent op werkgeverniveau

Bij de werkgever leg je een afwijkende verbijzondering per looncomponent vast, als je voor bijvoorbeeld toelages, tijdelijke regelingen of studiekosten een aparte verbijzondering wilt vastleggen. Deze afwijkende verbijzondering geldt voor alle medewerkers van de werkgever.

Als je voor een medewerker wilt afwijken, dan hoef je dit alleen vast te leggen bij de betreffende medewerker.

Let op:

Het toevoegen of wijzigen van een afwijkende verbijzondering heeft gevolgen voor de kostenverdeling in Profit Payroll.

Als een afwijkende verbijzondering wordt toegevoegd en de begindatum van de regel ligt in een voorlopig verwerkte of geaccordeerde periode, dan wordt TWK gezet vanaf de begindatum van de regel.

Verbijzondering per looncomponent toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Cao.
 4. Open de eigenschappen van de cao.
 5. Ga naar het tabblad: Looncomponentverdeling.
 6. Je voegt een looncomponentverdeling toe. Binnen deze looncomponentverdeling kun je voor de looncomponenten een afwijkende verdeling vastleggen.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Vul de omschrijving in.
  3. Vul de begindatum in.
  4. Selecteer een looncomponentverdeling als je de nieuwe hierop wilt baseren.
  5. Klik op: Voltooien.
 7. Binnen de looncomponentverdeling voeg je de afwijkende verdeling per looncomponent toe.
  1. Open de eigenschappen van de looncomponentverdeling.
  2. Ga naar het tabblad: Looncomponentverdeling.
  3. Klik op: Nieuw.
  4. Selecteer de looncomponent.

   Je ziet de ooit geactiveerde looncomponenten van de cao, waarbij is aangegeven dat de looncomponenten moeten worden gejournaliseerd.

  5. Selecteer de organisatorische eenheid, functie, kostenplaats of kostendrager.

  Let op:

  Kostenplaats en kostendrager kun je kiezen als dit is ingericht onder de werkgever.

  Als je alleen een procentuele verdeling vult, neem Profit de kostenplaats of kostendrager niet over voor deze verdeling. Je vult daarom altijd de kostenplaats en kostendrager in.

  1. Vul het percentage in dat voor deze verdelingsregel van toepassing is.
  2. Klik op: Voltooien.

  Herhaal deze handelingen tot het totaal van de percentages op 100% uitkomt.

 8. Klik op: OK.

Process

Journalisering Looninrichting

Work area

Payroll