thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Journalisering looncomponent

Je geeft per looncomponent aan, hoe Profit deze journaliseert.

Je kunt een looncomponent als volgt journaliseren:

 • Niet journaliseren

  Profit neemt de looncomponent niet mee bij de journalisering

 • Vaste verdeling

  Je geeft een verdeling op onder de medewerker. Profit verdeelt de waarde van de looncomponent volgens de aangegeven verdeling.

 • Geen verdeling

  Deze keuze wordt in Profit CAO’s niet meer toegepast, omdat bij Vaste verdeling al gekeken wordt naar organisatorische eenheid, kostenplaats of kostendrager als de medewerker geen vaste verdeling heeft.

 • Uren verdeling

  Bij een urenverdeling verdeelt Profit de waarde van de looncomponent volgens de looncomponenten die intellen op de grondslag 'Urenverdeling'. Je gebruikt deze methode voor looncomponenten zonder eigen grondslag.

 • Grondslag verdeling

  Een grondslagverdeling verdeelt een bedrag van een looncomponent op basis van de grondslag van die looncomponent. Profit gaat uit van de looncomponenten die intellen op de grondslag en bepaalt de verdeling op basis van de verhouding tussen de betreffende intellende waarden.

  Als de rekenregel van de looncomponent meerdere grondslagen bevat, dan kijkt Profit naar de eerste grondslag in de rekenregel. Bij de flexibele rekenregel is dat grondslag M.

 • Niet journaliseren, wel grondslag verdelen

  Als een looncomponent die je niet wilt journaliseren wel intelt op de grondslag van een ander looncomponent met grondslagverdeling, dan verdeelt Profit de waarde van deze looncomponent niet correct. In de inrichting kies je er namelijk voor om de looncomponent niet te journaliseren, maar voor de grondslagverdeling wil je de waarde wel verdelen. Dit staat haaks op elkaar. Om dit te voorkomen selecteer je in de looncomponent die je niet wilt journaliseren, de methode Niet journaliseren, wel grondslag verdelen.

Vaste verdeling van de kosten

De vaste verdeling leg je vast door het vastleggen van een formatieverdeling bij de medewerker.

Profit verdeelt de waarde van de looncomponent volgens de aangegeven verdeling. Profit journaliseert de waarden voor de verbijzonderingsassen in de daarvoor bestemde kolommen in de journaalpost.

Je gebruikt Vaste verdeling voor een verdeling van loonkosten naar verschillende organisatorische eenheden. Op deze manier verdeel je de kosten voor een manager voor de helft op een managementteam en voor de andere helft op de eigen afdeling van de manager.

Als de medewerker geen vaste verdeling heeft, dan verdeelt Profit de waarde op basis van organisatorische eenheid, kostenplaats of kostendrager.

Kostenverdeling op basis van uren

Bij een urenverdeling verdeelt Profit de waarde van de looncomponent volgens de looncomponenten die intellen op de grondslag 'Urenverdeling'. Je gebruikt deze methode voor looncomponenten zonder eigen grondslag.

Als je bij een looncomponent instelt dat de verdeling plaatsvindt op basis van uren, terwijl de medewerker geen uren maar vast loon heeft, vindt de verdeling plaats op basis van de vaste verdeling (formatieverdeling).

Looncomponenten met een (boven) contractueel karakter tellen in op de grondslag 'Urenverdeling'. Dit zijn de looncomponenten voor het uitbetalen van salaris en meer- en minderuren. Deze componenten tellen in op de grondslag in verband met een juiste verdeling van pensioenberekeningen op basis van periode 1 en vakantietoeslag. Dit bepaalt voor parttimers mede het parttime percentage op jaarbasis. Dit is alleen van toepassing bij pensioenberekeningen op basis van periode 1 en vakantietoeslag.

Voorbeeld:

De uren boek je op de volgende manier:

Component

Omschrijving

Resultaat

OE

100

Normale uren

200,00

Research & Development

100

Normale uren

200,00

Product Management

115

Overwerk 115

115,00

Research & Development

115

Overwerk 115

345,00

Product Management

Totaal

 

860,00

 

De kolom Resultaat geeft de waarde van de looncomponent weer. In dit geval is dit: Aantal uren * Uurloon * Percentage.

De looncomponent 'VUT premie' verdeelt volgens uren en bevat de waarde 40,00. De looncomponent wordt tijdens het journaliseren geboekt op rekening Bruto loon (4000) en tegenrekening Te betalen netto loon (2000).

Profit splitst de journaalpost voor salaris over de twee organisatorische eenheden en boekt op de rekening en tegenrekening. De journaalpost ziet er als volgt uit:

 • 1000; 'Salaris'; 14,65; 4000; Bruto loon; 2000: Te betalen netto loon; R&D
 • 1000; 'Salaris'; 25,35; 4000; Bruto loon; 2000; Te betalen netto loon; PM

  In de berekening van de waarde 14,65 in de journaalpost, berekent Profit een verhoudingsgetal. Van de geboekte urencomponenten telt Profit de waarden voor eenzelfde OE, in dit geval R&D, op en deelt deze door de totale waarde van de urencomponenten: (200 + 115) / 860.

  Vervolgens vermenigvuldigt Profit hiermee de waarde van de component die volgens uren wordt verdeeld (40). De formule is dan (200 + 115) / 860 * 40 = 14,65

  De waarde 25,35 komt op eenzelfde manier tot stand: (200 + 345) / 860 * 40.

  Het totaal (14,65 + 25,35) van de twee berekening is gelijk aan de waarde van de looncomponent 'VUT premie'.

  Let op:

  Profit verdeelt de journaalposten volgens de verhouding in waarden van de looncomponent, niet volgens het aantal geboekte uren. Dit geeft een eerlijker verdeling, omdat Profit rekening houdt met de percentuele factor van de looncomponent.

Grondslagverdeling

Een grondslagverdeling verdeelt een bedrag van een looncomponent op basis van de grondslag van die looncomponent. Profit gaat uit van de looncomponenten die intellen op de grondslag en bepaalt de verdeling op basis van de verhouding tussen de betreffende intellende waarden.

Als de rekenregel van de looncomponent meerdere grondslagen bevat, dan kijkt Profit naar de eerste grondslag in de rekenregel. Bij de flexibele rekenregel is dat grondslag M.

Voorbeeld: 

Looncomponent 'WW Premie (1400)' heeft waarde 160,00 en verdeelt volgens grondslag. Profit journaliseert de looncomponent op rekening Te betalen netto loon (2000) en tegenrekening Af te dragen UWV (1850).

De volgende componenten zitten in de grondslag:

Component

Omschrijving

Soort Journ.

Resultaat

OE

1000

Salaris

geen

4.000,00

Research & Development

1005

Overwerk 125%

geen

   120,00

Product Management

1400

Pensioen

geen

   240,00

Research & Development

1100

Reiskosten

geen

    51,08

Product Management

Totaal

 

 

4.411,08

 

Deze componenten zelf journaliseer je niet. De journaalpost van WW Premie wordt nu als volgt verdeeld:

 • 1400; 'WW Premie'; 153,79; 2000; Te betalen netto loon; 1850; Af te dragen UWV; R&D
 • 1400; 'WW Premie'; 6,21; 2000; Te betalen netto loon; 1850; Af te dragen UWV; PM

  In de berekening van de waarde 153,79 in de journaalpost, berekent Profit een verhoudingsgetal. Van de componenten in de grondslag telt Profit de waarden voor eenzelfde OE, in dit geval R&D, op en deelt deze door de totale waarde van de grondslag: 4.411,08.

  Vervolgens vermenigvuldigt Profit hiermee de waarde van de component die volgens grondslag wordt verdeeld (160). De formule is dan (4.000 + 240) / 4.411,08 * 160 = 153,79.

  De waarde 6,21 komt op eenzelfde manier tot stand: (120 + 51,08) / 4.411,08 * 160

Als de looncomponenten in de grondslag op hun beurt ook weer verdeeld zijn, houdt de Grondslag verdeling hier rekening mee.

Voorbeeld:

De onderliggende looncomponenten in bovenstaand voorbeeld worden wel verdeeld:

Component

Omschrijving

Soort Journ.

Resultaat

OE

1000

Salaris

uren

1.465,12

Research & Development

1000

Salaris

uren

2.534,88

Product Management

1005

Overwerk 125%

vast

    80,00

Product Management

1005

Overwerk 125%

vast

    40,00

Research & Development

1400

Pensioen

grondslag

    60,00

Product Management

1400

Pensioen

grondslag

    20,00

Research & Development

1100

Reiskosten

geen

    51,08

Product Management

Totaal

 

 

4.251,08

 

De looncomponenten worden op verschillende manieren verdeeld over de organisatorische eenheden. De journaalpost is nu:

 • 1400; 'WW Premie'; 57,40 ; 2000; Te betalen netto loon; 1850; Af te dragen UWV; R&D
 • 1400; 'WW Premie'; 102,60 ; 2000 ; Te betalen netto loon; 1850; Af te dragen UWV; R&D

  In de berekening van de waarde 57,40 in de journaalpost, berekent Profit een verhoudingsgetal. Van de componenten in de grondslag telt Profit de waarden voor eenzelfde OE, in dit geval R&D, op en deelt deze door de totale waarde van de urencomponenten: (1.465,12 + 40 + 20) / 4.251,08.

  Vervolgens vermenigvuldigt Profit hiermee de waarde van de component die volgens grondslag wordt verdeeld (160). De formule is dan (1.465,12 + 40 + 20) / 4.251,08 * 160 = 57,40.

  De waarde 102,60 komt op eenzelfde manier tot stand: (2.534,88 + 80 + 60 + 51,08) / 4.251,08 * 160

Kostenplaats of kostendrager

Profit journaliseert een looncomponent op kostenplaats of kostendrager, als je dit hebt ingericht voor de grootboekrekening in het rekeningschema.

Inhoud

Journalisering looncomponent inrichten

In de looncomponent bepaal je de wijze waarop Profit de kosten verdeelt.

In de looncomponent bepaal je of in het boekingsprogramma de mogelijkheid toestaat om een verbijzondering te boeken. Je voegt hiervoor een nieuwe boekingslay-out toe, waarin je de velden OE/KPL/KDR/Functie opneemt.

Afhankelijk van de situatie pas je één van de soorten verdelingen toe bij de looncomponent. In onderstaande situaties staat de verdeling die je toepast:

 • Looncomponenten die een ander component hebben als boekingscomponent

  Deze looncomponenten jounaliseer je op basis van Vaste verdeling. Een verbijzondering, ingegeven bij Boeken loonmutaties overschrijft de vaste verdeling bij de medewerker.

  Voorbeeld:

  Looncomponent 100.001.002 'Salaris (uit uren gewerkt)' heeft looncomponent 100.000.205 'Gewerkte (contract)uren' als boekingscomponent.

  Het veld in looncomponent 100.001.002 'Salaris (uit uren gewerkt)', vul je met de looncomponent 100.000.205 'Gewerkte (contract)uren'. Op deze looncomponent is de verbijzondering geboekt. Profit verdeelt het bedrag van de uitbetalingscomponent volgens deze verbijzondering.

 • Eénmalige componenten

  Eénmalige componenten, zoals 100.002.018 'Bonus', die een geldwaarde bevatten op het component zelf, journaliseer je op basis van Vaste verdeling.

 • Looncomponenten met een waarde op medewerker-, werkgever- of cao-niveau

  Een looncomponent die een waarde bevat op medewerker-, werkgever- of caoniveau journaliseer je op basis van Uren verdeling.

 • Looncomponenten op basis van een periodieke grondslag

  Je journaliseert deze looncomponenten op Grondslag verdeling. Bijvoorbeeld bij pensioencomponenten op basis van SV loon, afdrachtcomponenten, eindheffingen.

 • Looncomponenten op basis van 'Grondslag periode 1'

  Je journaliseert deze looncomponenten op Uren verdeling. Bijvoorbeeld bij pensioencomponenten.

Journalisering looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Journalisering.

  Profit toont de verdeling van de kosten in het veld Soort journalisering.

 5. Selecteer de verdeling van de kosten.
 6. Klik op: OK.
Keten van looncomponenten inrichten

Looncomponenten kunnen worden gekoppeld, zodat de ene looncomponent een waarde doorgeeft aan de andere. In die situatie wordt over een 'looncomponenttrein' gesproken.

Voorbeeld:

Je boekt het aantal overuren op looncomponent 'Overuren 150%', maar de berekening van het bedrag vindt plaats in de looncomponent 'Overwerk 150%'. De looncomponent 'Overuren 150%' geeft zijn waarde (het aantal overuren) door aan 'Overwerk 150%'.

Profit journaliseert alleen de looncomponent waarmee Profit het bedrag berekent. De looncomponent waarop je de uren boekt, journaliseer je niet. Profit neemt hierdoor alleen het berekende bedrag op in de journaalpost, niet het aantal uren waarop dit gebaseerd is. Je kunt aantallen toevoegen aan journaalposten door het leggen van een extra koppeling.

Voorbeeld:

Profit journaliseert alleen looncomponent 'Overwerk 150%'. De looncomponent 'Overuren 150%' heeft namelijk de instelling Niet journaliseren. In de looncomponent 'Overwerk 150%' koppel je in het veld Veld voor aantal de looncomponent 'Overuren 150%' als parameter.

Keten van looncomponenten inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Journalisering.
 5. Selecteer in Veld voor aantal de parameter waarmee de waarde (die je in de journaalpost wilt zien) wordt doorgegeven.
 6. Klik op: OK.

Process

Journalisering Looninrichting

Work area

Payroll