thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Handmatige TWK initiëren

Voor de meeste mutaties initieert Profit in geaccordeerde perioden automatisch TWK-mutaties. Je kunt TWK-mutaties echter ook handmatig initiëren. Je initieert handmatige TWK-mutaties als je gegevens wijzigt die gevolgen hebben voor de loonberekening, maar die je niet tijdsafhankelijk vastlegt. Dit is bijvoorbeeld een aanpassing in de looninrichting, zoals de grondslagintelling of journalisering van een looncomponent, of een wijziging in de geboortedatum van een medewerker. Bij het initiëren van handmatige TWK-mutaties bereken je één of meerdere medewerkers vanaf de ingestelde periode opnieuw.

Let op:

Geïnitieerde TWK's zijn niet te verwijderen, je zult deze altijd moeten verwerken. Hebben deze geen verschil in de salarisverwerking tot gevolg, dan zal er niets berekend worden en blijven de TWK's staan.

TWK's initiëren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op de actie: TWK.
 3. Open de weergave:
  • Terugwerkende kracht, niet geaccordeerd

   Je ziet de nog te accorderen TWK’s.

  • Terugwerkende kracht, niet verwerkt

   Je ziet de nog te verwerken TWK’s.

 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de werkgever.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de periode vanaf wanneer de perioden opnieuw berekend en verwerkt moet worden.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Pas eventueel een filter toe op medewerker.
 10. Klik op: Volgende.

  Je ziet een samenvatting van de gekozen instellingen voor het initiëren van de TWK.

 11. Klik op: Voltooien.

  Je ziet de medewerkers en de periode vanaf wanneer de berekening en verwerking opnieuw plaatsvindt.

  Je verwerkt de TWK-mutaties in de huidige periode of voegt een aparte correctieperiode toe voor het verwerken van de TWK-mutaties. Je voegt alleen een aparte correctieperiode toe als je de mutaties nog wilt meenemen in de volledige aangifte van de betreffende periode (en deze aangifte nog niet is klaargezet en verzonden).

Direct naar

 1. Terugwerkende kracht (TWK)
 2. Afdrukinstellingen voor TWK stroken
 3. Automatische TWK
 4. Handmatig initiëren van wijzigingen met TWK
 5. Correctieperiode toevoegen
 6. Correctie verwerken in verschillenperiode
 7. TWK raadplegen
 8. Correctieperiode accorderen
 9. Betaalbestand correctieperiode
 10. Verschil en vervangende TWK loonstroken
 11. TWK in journaalpostanalyse
 12. TWK in Kostenanalyse
 13. Loonaangifte en TWK
 14. Jaaroverschrijdende TWK mutaties

Process

TWK Salarisverwerking

Work area

Payroll