thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

TWK in Kostenanalyse

Als sprake is van TWK in een periode, dan wordt de TWK ook inzichtelijk gemaakt in de analyse Kostenanalyse. Bij het raadplegen van de kostenanalyse zijn de TWK gegevens te raadplegen in de periode waarop de kosten van de TWK betrekking hebben. In deze geaccordeerde periode heb je dan de volgende extra opties:

 • Vervangende gegevens van deze periode

  Hier kun je de vervangende salarisgegevens van deze periode raadplegen. Dit zijn de gegevens zoals ze voor deze periode moeten zijn, hierbij is dus rekening gehouden met de TWK wijzigingen.

 • Oorspronkelijke gegevens

  Hier kun je de oorspronkelijke salarisgegevens van deze periode raadplegen. Dit zijn de gegevens zoals ze waren nadat de periode geaccordeerd was.

 • TWK gegevens gestart in periode X

  Hier kun je de verschillen raadplegen die door de TWK-mutatie(s) veroorzaakt zijn in de periode waarin de TWK wijziging geïnitieerd is.

Voorbeeld:

De salarissen van januari zijn verwerkt en geaccordeerd. In februari corrigeer je een medewerker voor januari, omdat de medewerker de overuren van januari was vergeten te melden.

Je hebt in de kostenanalyse van januari de volgende keuzemogelijkheden:

 • Vervangende gegevens van deze periode

  Dit zijn de oorspronkelijke gegevens inclusief de overuren die zijn verwerkt in februari.

 • Oorspronkelijke gegevens

  Dit zijn de oorspronkelijke gegevens van januari (exclusief de overuren).

 • TWK gegevens gestart in periode 2

  Dit zijn alleen de overuren.

In de kostenanalyse van februari krijg je deze keuzemogelijkheid niet. Dit is namelijk de periode waarin een TWK gestart is, en niet de periode waarop een TWK betrekking heeft.

Het verschil tussen de Kostenanalyse en de Journaalpostanalyse in verband met TWK:

 • Inzicht kostenanalyse met TWK

  In de kostenanalyse wordt de TWK inzichtelijk gemaakt in de geaccordeerde periode waarvoor de correctie is doorgevoerd, omdat dit de periode is waarop de kosten betrekking hebben. De TWK bedragen worden dus niet zichtbaar in de periode waarin de correctie gestart is, omdat de TWK bedragen geen kosten zijn voor de periode waarin ze gestart zijn, maar voor een vorige, al geaccordeerde periode.

 • Inzicht journaalpost analyse met TWK

  In de journaalpostanalyse worden de TWK correctiebedragen inzichtelijk gemaakt in de periode waarin de TWK gestart is.

  Met de Journaalpostanalyse kun je de journaalposten die zijn gemaakt controleren.

Kostenanalyse met TWK raadplegen:

 1. Ga naar:
  • HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
  • Startmenu / HRM / Payroll / Overzicht / Kostenanalyse.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Kostenanalyse.
 5. Open de gegevens van de periode.
 6. Open de weergave.

  De volgorde van de getoonde keuzen is afhankelijk van het veld Journaalposten volgens op het tabblad Journalisering in de eigenschappen van de werkgever.

 7. In de analyse heb je de beschikking over een 'drilldown'-functie. Dat wil zeggen dat je kunt inzoomen op de getoonde regels, zodat de details van een regel zichtbaar worden. Op deze manier krijg je inzicht in hoe de bedragen opgebouwd zijn volgens de journaalstructuur. Je hebt inzicht tot en met het niveau van de looncomponent.

  Voorbeeld:

  Als je dubbelklikt op een regel met de grootboekrekening 4000 - Bruto loon, dan toont Profit een scherm met daarin de opbouw van het bedrag Bruto loon. Je ziet per medewerker en per looncomponent de bedragen die de journaalpost van de grootboekrekening 4000 - Bruto loon tot gevolg hebben.

  Let op:

  In de weergaven kun je geen gebruik maken van het standaard filter. Met behulp van sneltoets CTRL+G kun je wel per kolom naar een waarde gaan.

Direct naar

 1. Terugwerkende kracht (TWK)
 2. Afdrukinstellingen voor TWK stroken
 3. Automatische TWK
 4. Handmatig initiëren van wijzigingen met TWK
 5. Correctieperiode toevoegen
 6. Correctie verwerken in verschillenperiode
 7. TWK raadplegen
 8. Correctieperiode accorderen
 9. Betaalbestand correctieperiode
 10. Verschil en vervangende TWK loonstroken
 11. TWK in journaalpostanalyse
 12. TWK in Kostenanalyse
 13. Loonaangifte en TWK
 14. Jaaroverschrijdende TWK mutaties

Process

TWK Rapportage

Work area

Payroll