Correctieperiode aan salarisverwerkingsplan toevoegen

Een correctieperiode is een aparte verwerkingsperiode in het salarisverwerkingsplan. In een correctieperiode kun je de TWK-mutaties verwerken, uurloners uitgesteld verwerken, omdat de uren op een later moment binnenkomen, of een vakantietoeslag uitbetalen.

Let op:

Je kunt geen correctieperiode toevoegen voor een periode die vóór de meest recent geaccordeerde periode ligt. Als je correcties wilt verwerken voor bijvoorbeeld periode 1 en de meest recent geaccordeerde periode is periode 5, dan maak je een correctieperiode voor periode 5. In deze correctieperiode verwerk je de correcties over periode 1.

Correctieperiode toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.

  Je kunt een correctieperiode ook toevoegen via HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit, actie Nieuw.

 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Correctieperiode maken aan.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de perioderegel.
 8. Klik op: Volgende.
 9. De velden Periodetabel, Jaar en Periode zijn niet te wijzigen en gevuld met dezelfde waarden als in de hoofdperiode.
 10. De velden onder Soort verwerking en Betaalbestand worden standaard gevuld met de waarden uit de vorige perioderegel binnen dezelfde periode. Dit kan de hoofdperiode zijn, maar ook een correctieperiode of andere verwerkingscode.
 11. De overige velden kunnen op dezelfde wijze ingevuld worden als bij het maken van een losse perioderegel.
 12. Klik op: Voltooien.

  Er kan een melding verschijnen dat een latere periode voorlopig is verwerkt. Deze later periode moet ongedaan worden gemaakt om de correctieperiode toe te voegen.

  Als je de latere periode niet ongedaan maakt, dan gaan de TWK-mutaties mee in de eerstvolgende periode.

 13. Klik op Ja bij de melding.

  De correctieperiode is automatisch dichtgezet en Profit heeft automatisch een verschillenperioderegel toegevoegd. Vanuit de verschillenperioderegel kun je de correcties meenemen in de correctieperiode via de actie Meenemen in dichtgezette periode.

  Let op:

  Wanneer in een voorgaand salarisverwerkingsplan gebruik is gemaakt van 'Uurloners onderdrukken' wordt de periode niet dichtgezet. Hiermee dwing je af dat uurloners in de correctieperiode worden verwerkt en voorkom je dat deze worden vergeten.

Zie ook

Direct naar

 1. Terugwerkende kracht (TWK)
 2. Automatische TWK
 3. Handmatig initiëren van wijzigingen met TWK
 4. Correctieperiode toevoegen
 5. Correctie verwerken in verschillenperiode
 6. TWK raadplegen
 7. Correctieperiode accorderen
 8. Betaalbestand correctieperiode
 9. Verschil en vervangende TWK loonstroken
 10. TWK in journaalpostanalyse
 11. TWK in Kostenanalyse
 12. Loonaangifte en TWK
 13. Jaaroverschrijdende TWK mutaties