Correctie verwerken in verschillenperiode

Een correctie verwerk je in Profit apart van de hoofdperiode. In de verschillenperiode zie je alleen de TWK-mutaties die zijn geïnitieerd op de voorgaande geaccordeerde perioden. Je bepaalt in de verschillenperiode zelf welke correctie je wilt overnemen naar de dichtgezette correctieperiode.

Correctie verwerken in verschillenperiode:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de verschillenperioderegel als je één medewerker wilt verwerken. Als je alle correctie wilt verwerken, dan selecteer je de perioderegel.

  Je herkent de verschillenperiode aan de status Verschillen na dichtzetten.

Alle correcties verwerken in verschillenperiode:

 1. Klik op de actie: Verwerken.

  Als nog geen salarisverwerking heeft plaatsgevonden, dan is het veld Alleen de nog niet verwerkte medewerkers verwerken niet beschikbaar. Dit komt omdat Profit bij de eerste verwerking alle medewerkers verwerkt. Als er al wel een voorlopige verwerking heeft plaatsgevonden, dan is het veld aangevinkt. Als je dan op Ja klikt, worden alleen de nog niet verwerkte medewerkers verwerkt.

  Je vinkt dit veld ook uit als na een voorlopige verwerking zaken in de looninrichting zijn aangepast die geen direct gevolg hebben voor het loon, bijvoorbeeld de journalisering.

 2. Klik op: Uitvoeren.

  Voor het verwerken van de salarissen is een taak in de wachtrij gezet.

  Hier vind je meer informatie over de wachtrij.

 3. Klik op: Meer actiesWachtrij.

  Je ziet voor het verwerken van de salarissen de status Bezig met uitvoeren.

  Als je gebruik maakt van groepsgewijs salarisverwerken, dan maakt Profit meerdere taken tegelijk aan.

  Na het voltooien van de taak, sluit je de weergave.

 4. Sluit de weergave.
 5. Open de verschillenperioderegel om te bepalen welke correcties je wilt meenemen naar de dichtgezette periode.
 6. Selecteer de medewerker waarvan je de correctie wilt meenemen.
 7. Klik op de actie: Meenemen in dichtgezette periode.

Correctie los verwerken in verschillenperiode:

 1. Open de verschillenperioderegel als je één medewerker wilt verwerken.
 2. Selecteer de medewerker.
 3. Klik op de actie: Verwerken.
 4. Klik op de actie: Meenemen in dichtgezette periode, om de correctie mee te nemen naar de dichtgezette periode.

Direct naar

 1. Terugwerkende kracht (TWK)
 2. Automatische TWK
 3. Handmatig initiëren van wijzigingen met TWK
 4. Correctieperiode toevoegen
 5. Correctie verwerken in verschillenperiode
 6. Uurloners in de salarisverwerking
 7. TWK raadplegen
 8. Correctieperiode accorderen
 9. Betaalbestand correctieperiode
 10. Verschil en vervangende TWK loonstroken
 11. TWK in journaalpostanalyse
 12. TWK in Kostenanalyse
 13. Loonaangifte en TWK
 14. Jaaroverschrijdende TWK mutaties