thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verschil en vervangende TWK loonstroken

Je kunt per periode de verschil en vervangende loonstroken genereren. Je kunt onder de eigenschappen van de werkgever aangeven of Profit automatisch verschil of vervangende loonstroken moet genereren. 

Wil je eerst de loonstroken controleren, dan doe je dat via de functie Raadplegen salaris, waarmee je de vijfschermenloonstrook te zien krijgt.

Bij het afdrukken van loonstroken van een periode waarin verschillen verwerkt zijn die veroorzaakt zijn door TWK, worden de volgende extra opties getoond:

 • Vervangende loonstroken

  Dit zijn geheel nieuwe loonstroken voor de voorgaande (geaccordeerde) perioden. Hierop worden de gegevens getoond hoe ze moeten zijn, hierbij is dus rekening gehouden met de TWK wijzigingen.

 • Verschil loonstroken

  Op deze loonstroken wordt alleen het verschil getoond dat door de TWK mutatie veroorzaakt is.

  Let op:

  De loonstroken van de huidige periode worden altijd afgedrukt. Op deze loonstrook wordt altijd het netto nog te verrekenen bedrag van TWK mutaties uit vorige perioden afgedrukt en in de betaling meegenomen.

Verschil en vervangende loonstroken genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.

  Let op:

  Je genereert loonstroken altijd vanuit de hoofdperiode, niet vanuit de eventuele correctieperiode.

 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het rapport: Loonstrook.

 5. Bepaal de instellingen van de Gekozen periode.

  Je kunt dit alleen instellen als voor de gekozen periode correcties zijn geaccordeerd in een latere periode.

 6. Bepaal de instellingen van de Terugwerkende kracht loonstroken.

  Je kunt er voor kiezen TWK stroken van voorgaande perioden mee te nemen bij het printen van de loonstroken van deze periode.

 7. Bepaal de instellingen van de loonstrook.

  Je kunt aangeven of je alle cumulatieven wilt meenemen op de loonstrook en je kunt het rapport van de loonstrook selecteren.

 8. Klik op: Volgende.
 9. Voer een selectie in, als je niet alle loonstroken van de geselecteerde perioderegels wilt afdrukken.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Vink Acties uitvoeren zoals aangegeven bij werkgever aan als je de werkgeversinstellingen wilt gebruiken.

  Als dit niet het geval is, geef je voor de geselecteerde perioderegel aan hoe Profit deze afhandelt:

  • Je kunt bepalen of je de loonstrook in het dossier wilt opslaan, en in welk dossier.
  • Je kunt bepalen of Profit de loonstrook afdrukt, of verzendt per e-mail. Bij verzending per e-mail bepaalt Profit op basis van de medewerkerinstellingen, of het zakelijk of privé e-mailadres wordt gebruikt.

  Deze keuze is niet beschikbaar bij voorlopige loonstroken, in dat geval wordt de bovenstaande stap overgeslagen.

 12. Klik op: Voltooien.

  Bij het genereren van de loonstroken van één werkgever toont Profit deze eerst als afdrukvoorbeeld (print preview). In alle andere situaties is dit niet het geval.

  Profit toont een overzicht van de verrichte acties in een apart venster (tenzij je de loonstroken alleen hebt afgedrukt). Profit geeft regels met een foutmelding in het rood weer.

Direct naar

 1. Terugwerkende kracht (TWK)
 2. Afdrukinstellingen voor TWK stroken
 3. Automatische TWK
 4. Handmatig initiëren van wijzigingen met TWK
 5. Correctieperiode toevoegen
 6. Correctie verwerken in verschillenperiode
 7. TWK raadplegen
 8. Correctieperiode accorderen
 9. Betaalbestand correctieperiode
 10. Verschil en vervangende TWK loonstroken
 11. TWK in journaalpostanalyse
 12. TWK in Kostenanalyse
 13. Loonaangifte en TWK
 14. Jaaroverschrijdende TWK mutaties

Process

TWK Loonstrook

Work area

Payroll