Overleden medewerker

We hopen dat je er nooit mee te maken hoeft te krijgen, het overlijden van een medewerker. Toch kan het voorkomen, en dan is het fijn om te weten waar je in Profit rekening mee moet en kan houden. Want behalve de belangrijke zaken, kan je in Profit ook het menselijke aspect een rol geven.

Denk er bijvoorbeeld aan om een signaal in te richten, dat er een bloemetje naar de nabestaanden verstuurd wordt. Of om na een bepaalde tijd even contact op te nemen om te vragen hoe het gaat.

Inhoud

Overlijdensdatum invullen

Je vult de datum in dat de medewerker is overleden.

Overlijdensdatum invullen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vul de datum van overlijden in bij Overlijdensdatum.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Postuum loon

Wanneer de medewerker halverwege de maand overlijdt, mag zijn loon postuum aan de nabestaanden worden uitbetaald. De verzekeringsplicht en tabellen die hierop van toepassing zijn, vind je terug in het Handboek Loonheffing.

Hiervoor kun je eventueel een andere instantieregel vastleggen bij de medewerker.

Instantieregel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de instantie: Belastingdienst.
 5. Klik op: Nieuw.

  Voeg een nieuwe instantieregel Belastingdienst toe met de volgende gegevens:

  1. Vul bij Begindatum, de eerste dag van de periode in, waarin de medewerker is overleden. Dit is dus afhankelijk van de periodetabel die je gebruikt (bijv. maand- of vierwekenverloning)
  2. Richt de overige velden zoals is aangegeven in het Handboek Loonheffing. Neem eventueel contact op met Belastingdienst om kort te sluiten welke instellingen je moet toepassen.
 6. Klik op: Voltooien.

Nabetalingen die nog bij de medewerker staan, boek je via Boeken loonmutaties, in de laatste periode van het contract van de medewerker.

Direct naar

 1. Medewerker
 2. Medewerkermutatie vastleggen in InSite
 3. Medewerkercode wijzigen
 4. Medewerker blokkeren
 5. Medewerker verwijderen
 6. Overleden medewerker
 7. Medewerkers e-mailen via je eigen e-mailprogramma