Dashboard Verlof: HRM

Beoordeel het verlofsaldo van je organisatie

Introductie

Met dit dashboard heb je inzicht in het totale verlof van je organisatie. De vertaling van het verlofrecht naar de plicht om te zorgen dat de medewerkers ook het verlof opnemen is prima inzichtelijk te maken. Zorg ervoor dat aan het einde van het jaar het saldo op is en iedereen uitgerust aan een nieuw verlofjaar kan beginnen.

Inhoud

Inrichting

Inrichting

Voorwaarde voor de goede werking is dat je het verlof via Profit laat lopen. Bij voorkeur het opnemen van het verlof via de Pocket App. Ook het inrichten van samengesteld verlof zorgt voor een vereenvoudiging bij de medewerker, je hoeft bij het opnemen immers maar één type verlof te kiezen, en de volgorde van afboeken wordt op het hoogste niveau bepaald.

Toegepaste berekeningen

Rekenregels

Het verlof wordt gerekend in uren en decimalen. Een half uur is dus 0,50. Het gemiddeld aantal per medewerker houd géén rekening met parttime percentage.

Het verlofsaldo wordt berekend volgens de formule (vorig jaar + perioderecht + extra verlof = beginsaldo)- gecorrigeerd – opgenomen = verlofsaldo.

Let op:

De berekening vind plaats voor de medewerkers die in dienst zijn.

Huidig openstaand saldo over het jaar

Geeft inzicht in het actuele verlofsaldo uitgesplitst per verlofsoort.

Dat_BI HRM Verlof - Details verlofsaldo over het jaar

Wat kan ik selecteren

Standaard wordt het huidige boekjaar gefilterd, en is aan te passen bij de knop boekjaar. De filters werkgever, organigram en samengestelde verlofsoorten maakt het mogelijk om snel door je organisatie te scrollen. De doorsnede maakt het mogelijk om vanuit verschillend vertrekpunt de grafiek op te bouwen. Bij de verlofsoorten kun je kiezen om alles of het vervallen deel te tonen. Bij de berekening maak je de keuze uit saldo in uren of percentage openstaand of percentage opgenomen.

Saldo in uren

Het totaal aantal uren aan verlofsaldo.

Gemiddeld saldo per medewerker

Het gemiddelde saldo per medewerker volgens de formule (actueel saldo/ aantal medewerkers)

Percentage openstaand

Geeft procentueel weer wat het openstaande saldo is ten opzichte van het beginsaldo van het boekjaar. (saldo openstaand/saldobegin boekjaar)*100%.

Opgenomen verlof over het jaar

Je kunt hier zien wanneer het verlof wordt/is opgenomen.

Verlof HRM - Opgenomen verlof over alle jaren

Wat kan ik selecteren

Standaard wordt het huidige boekjaar gefilterd, en is aan te passen bij de knop boekjaar. De filters werkgever, organigram en samengestelde verlofsoorten maakt het mogelijk om snel door je organisatie te scrollen. De doorsnede maakt het mogelijk om vanuit verschillend vertrekpunt de grafiek op te bouwen. Bij de verlofsoorten kun je kiezen om alles of het vervallen deel te tonen.

Grafieken

De bovenste grafiek laat de opname per periode zien. De onderste toont de verdeling over de werkweek heen.

Verlofopbouw over het jaar

De verlofopbouw bestaat uit het restant saldo van de vorige periode met daarbij opgeteld het verlofrecht van het lopende jaar. De verlofopname laat zien in hoeverre het totale verlof is opgenomen.

Verlof HRM - Verlofopbouw over het jaar

Wat kan ik selecteren

Standaard wordt het huidige boekjaar gefilterd, en is aan te passen bij de knop boekjaar. De filters werkgever, organigram en samengestelde verlofsoorten maakt het mogelijk om snel door je organisatie te scrollen. Bij de verlofsoorten kun je kiezen om alles of het vervallen deel te tonen.

Saldo in uren

Het totaal aantal uren aan verlofsaldo.

Saldo t.o.v beginsaldo

Geeft het percentage van het saldo dat nog open staat ten opzichte van het beginsaldo volgens de formule (saldo in uren/beginsaldo)*100%.

Opgenomen t.o.v. beginsaldo

Geeft het percentage van het opgenomen aantal uren ten opzichte van het beginsaldo volgens de formule (saldo opgenomen/beginsaldo)*100%.

Verlofboekingen en verlofcorrecties

In de tabel zitten alle regels van het opgenomen verlof.

Verlof HRM - Verlofboekingen en verlofcorrecties over het jaar

Wat kan ik selecteren

Standaard wordt het huidige boekjaar gefilterd en is aan te passen bij de knop boekjaar. De filters werkgever, organigram , afdeling , medewerker maakt het mogelijk om snel door je organisatie te scrollen. Bij verlofmutaties kun je snel schakelen tussen verlofboekingen en verlofcorrecties.

De tabel

Laat alle verlofboekingsregels zien.

Details verlofsaldo over het jaar

Geeft het cijfermatig inzicht verdicht over de diverse verlofsoorten.

Verlof HRM - Details verlofsaldo

Wat kan ik selecteren

Standaard wordt het huidige boekjaar gefilterd, en is aan te passen bij de knop boekjaar. De filters werkgever, organigram, afdeling , medewerker en samengestelde verlofsoorten maakt het mogelijk om snel door je organisatie te scrollen.

De tabel

Laat gesorteerd op de prioriteit de saldo’s zien van de verschillende verlofsoorten.

Direct naar