Dashboard Verzuim HRM

Met dit dashboard wordt het mogelijk om te analyseren hoe het gesteld is met je verzuim en de effecten van het actieve anti-verzuimbeleid. Vanuit verschillende dwarsdoorsnedes, zoals het verzuimpercentage, verzuimduur en meldingsfrequentie over de verschillende rekenmethodes en perioden inzichtelijk te maken.

Inhoud

Inrichting

Voor dit dashboard is het van belang dat er een geplande taak voor het vernieuwen van de actuele gegevens is ingericht. Deze voer je dagelijks uit om de medewerkers juist in het organigram te tellen.

Voor de geplande taak HRM tabellen tbv Profit BI vul je op het tabblad Instellingen en kies je de periodetabel 'Maand' of '4 weken' afhankelijk van je eigen voorkeur.

Let op:

De keuze Jaartabel geeft maar één regel in de grafieken weer.

Via HRM / Beheer / Instellingen op het tabblad Dashboard moet je de verzuimnorm en de filters voor het extra verzuimpercentage, zodat je bijvoorbeeld verzuim als gevolg van zwangerschap buiten het reguliere percentage laat zien. Ook Dashboard duurklasse en Dashboard duurklasse 2 zijn tabbladen die gevuld moeten zijn. Op het tabblad Dashboard vul je de je formatie-instellingen en bepaal je de hoeveel jaar vooruit en hoeveel jaar historie je in de HRM dashboards ziet. Als je de historie terugzet naar 1 jaar is dit van invloed op de berekening van de historische cijfers. Het dashboard kijkt namelijk precies 365 dagen terug. De maximale historie is 3 jaar.

Het aantal toekomstige jaren leg je vast op het tabblad Aan- en afwezigheid. Het aantal jaren historie kun je alleen aanpassen met een consultcode via Support.

Let op:

Wat moet je instellen om het ziekteverzuim als gevolg van zwangerschap in het extra verzuimpercentage te krijgen?

Op het tabblad Dashboard in de HRM-instellingen:

Bij Verzuim het filter type verzuim: !=ZW;ZZW

Bij Extra verzuimpercentage het filter type verzuim: =ZW;ZZW

Verzuim

Wil je gebruik maken van de verzuimcijfers, dan zul je het verzuim binnen Profit moeten vastleggen.

Toegepaste berekening

De berekening van de kengetallen houdt rekening met verschillende voorwaarden. Wij hanteren de NVS standaard voor verzuimregistratie: Nationale verzuimstatistiek en voor de berekening van de voortschrijdende kengetallen hanteren wij de standaard van Vernet.

Toegepaste berekeningen

Binnen het dashboard verzuim wordt op alle tabbladen gewerkt met verschillende rekenregels.

 1. Voortschrijdend

  Er wordt steeds over één heel jaar geselecteerd voor de berekening. Als de huidige maand mei 2018 is , dan wordt er gekeken naar juni 2017 tot en met mei 2018.

 2. Kalenderjaar

  Kalenderjaar (YTD) (Year to date, of lopend jaar) gaat uit van 1 januari dit jaar tot en met vandaag.

 3. Periode

  Er wordt gekeken naar de maand.

Voor verzuimdagen wordt afhankelijk van je instelling de volgende berekening gemaakt.

 1. Verzuimdagen (ongewogen) en kalenderdagen (ongewogen)

  verzuimdagen / Ongewogen kalenderdagen

  Meer informatie hierover vind je hier.

 2. Verzuimdagen (incl. pt % en aanwz. %) en Kalenderdagen (incl. pt %)

  (Ongewogen verzuimdagen * pt % * (100-Aanw.%)) / (Ongewogen kalenderdagen * pt %)

  Meer informatie hierover vind je hier.

 3. Verzuimdagen (incl. pt %) en kalenderdagen (incl. pt %)

  (Ongewogen verzuimdagen * pt %) / (Ongewogen kalenderdagen * pt %)

  Meer informatie hierover vind je hier.

 4. Verzuimdagen (incl aanwz.%) en kalenderdagen (ongewogen)

  (Ongewogen verzuimdagen * (100-Aanw.%)) / (Ongewogen kalenderdagen)

  Meer informatie hierover vind je hier.

 5. Verzuimuren en roosteruren

  Verzuimuren / Roosteruren

  Meer informatie hierover vind je hier.

Als een hersteldmelding plaats vindt op een niet-roosterdag wordt het aantal dagen berekend tot en met de laatste roosterdag.

Voor medewerkers met type rooster Uren per week waarbij het rooster niet gespecificeerd is werkt deze methode niet.

Let op:

Voor de meldingsfrequentie wordt een medewerker die in de loop van het jaar in dienst komt omgerekend naar een volledig jaar.

Voorbeeld: Medewerker die in dienst komt en in de eerste maand eenmaal ziek is, telt dus mee voor 12.

Let op:

Het aantal verzuimdagen wordt gemaximeerd op 730 dagen, behalve op het detail tabblad met verzuimmeldingen. Daar wordt het werkelijk aantal dagen getoond.

Formatieverdeling

Het dashboard houdt rekening met de formatieverdeling. In de grafieken en overzichten wordt formatieverdeling pro rata verdeeld over de berekende gegevens. Hierdoor wordt op totaalniveau met de juiste data gerekend, maar ook op detailniveau.

In het dashboard heb je drie verdiepingswerkbladen voor het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de verzuimduur. In deze werkbladen heb je ook een detailtabel met berekende gegevens. Als je met CTRL+F filtert op een medewerker met formatieverdeling, zie je in deze verdiepingswerkbladen heel snel terug hoe de berekening tot stand komt.

De aantallen van medewerkers met formatieverdeling tellen dus niet dubbel in de verzuimcijfers. Er wordt dus rekening gehouden met de formatieverdeling bij medewerkers.

Kengetallen

Op dit tabblad zie je in één oogopslag het verzuimpercentage ten opzichte van de norm, de meldingsfrequentie en de verzuimduur.

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen. Bij de rekenmethode kun je snel wisselen tussen één van de rekenregels.

De KPI’s reageren hier direct op. Van elke KPI is de huidige maand in het zwart, vorige maand in het grijs en vergelijkend met vorig jaar in het grijs te zien. Onder de kop staat tussen haakjes ook de periode genoemd, als je gekozen hebt voor voortschrijdend of kalenderjaar.

Bij het verzuimpercentage wordt een waarschuwingsdriehoek getoond als het percentage hoger is dan de opgegeven norm.

De meldingsfrequentie is de berekening van het aantal verzuimmeldingen dat is gemeld ten opzichte van het totale personeelsbestand. Zijn er 2 meldingen gedaan onder 10 werknemers, dan is de meldingsfrequentie 0,20. Zijn er 3 verzuimmeldingen op 2 werknemers dan is de meldingsfrequentie 1,5.

De verzuimduur is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen.

Hoe kan ik het verzuimpercentage analyseren?

Dat kun je op verschillende manieren analyseren:

 1. Navigeer door het organigram aan de linker kant van het scherm.
 2. Bekijk op het tabblad details van de berekeningen en selecteer daar de actuele periode.

Cijfers per periode

Per periode van een maand of kwartaal ben je in staat om zeven verschillende kengetallen in grafiekvorm te tonen. Uiteraard kun je op dit tabblad ook door-zoomen binnen je organigram.

Dat_BI_Verzuim_HRM_Cijfersperperiode

Wat kan je selecteren

 • Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen.

Bij berekening kun je kiezen voor:

 • Verzuimpercentage, meer informatie hierover vind je hier.
 • Meldingsfrequentie, meer informatie hierover vind je hier.
 • Verzuimduur, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen. De verzuimduur wordt berekend per verzuimmelding. Ook bij doorlopend verzuim, wordt de verzuimduur per melding berekend
 • Nulverzuim ,het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers *100
 • Bradford factor, het aantal meldingen²*aantal dagen verzuim. (3 keer 4 dagen ziek is dus een waarde van 36 als bradford factor.( 3*3)*4=36)
 • Verzuimpercentage extra verzuim, is het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen, voor de meldingen van de verzuimtypes van het extra verzuim in de HRM instellingen.
 • Verzuimduur afgesloten verzuim, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de afgesloten verzuimmeldingen.Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen

  Let op:

  Is een verzuimmelding niet afgesloten, maar de duur van deze melding is hoger dan 730 dagen, dan wordt de melding beschouwd als afgesloten verzuim voor de duur van 730 dagen. Dit is direct ook het maximum aantal dagen dat een verzuimmelding voor het afgesloten verzuim kan duren.

Bij de rekenregel kun je snel wisselen tussen één van de drie rekenregels. Bij periode kun je wisselen tussen maand of kwartaal.

De grafiek

Binnen de gekozen berekening is de trend goed zichtbaar.

Cijfers per jaar

Per periode van een maand of kwartaal ben je in staat om zeven verschillende kengetallen in grafiekvorm te tonen van een geselecteerd jaar. Uiteraard kun je op dit tabblad ook door-zoomen binnen je organigram.

BI Db Verzuim Cijfers per jaar

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor werkgever, organigram en jaar. Standaard wordt het huidige jaar geselecteerd, maar dit kan gewijzigd worden.

In de grafiek worden de cijfers van het geselecteerde jaar per maand of kwartaal weergegeven. Vervolgens kan je, door middel van de schuifjes, zelf bepalen welke gegevens er in de grafiek weergegeven moeten worden. Standaard worden de cijfers per periode, de periode van vorig jaar en het Year to Date (YTD) cijfer weergegeven. De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:

 • Voortschrijdend [jaar]: zet het schuifje aan/uit om in de grafiek de lijn van het voortschrijdend gemiddelde weer te geven of juist te verbergen.
 • YTD [jaar]: zet het schuifje aan/uit om in de grafiek de lijn van het Year to Date (YTD) cijfer weer te geven of juist te verbergen.
 • Maand [jaar]: zet het schuifje aan/uit om in de grafiek de staven van het maandcijfer weer te geven of juist te verbergen.
 • Maand [vorig jaar]: zet het schuifje aan/uit om in de grafiek de staven van het maandcijfer van vorig jaar weer te geven of juist te verbergen.

Bij Berekening kun je kiezen voor:

 • Verzuimpercentage, meer informatie hierover vind je hier.
 • Meldingsfrequentie, meer informatie hierover vind je hier.
 • Verzuimduur, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen / aantal verzuimmeldingen. De verzuimduur wordt berekend per verzuimmelding. Ook bij doorlopend verzuim, wordt de verzuimduur per melding berekend.
 • Nulverzuim, het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers * 100.
 • Bradford factor, het aantal meldingen² * aantal dagen verzuim. ( 3 keer 4 dagen ziek is dus een waarde van 36 als bradford factor ( 3*3)*4=36).
 • Verzuimpercentage extra verzuim, is het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen, voor de meldingen van de verzuimtypes van het extra verzuim in de HRM instellingen.
 • Verzuimduur afgesloten verzuim, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de afgesloten verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen / aantal verzuimmeldingen.

  Let op:

  Is een verzuimmelding niet afgesloten, maar de duur van deze melding is hoger dan 730 dagen, dan wordt de melding beschouwd als afgesloten verzuim voor de duur van 730 dagen. Dit is direct ook het maximum aantal dagen dat een verzuimmelding voor het afgesloten verzuim kan duren.

Cijfers per doorsnede

Bepaal zelf op basis van de doorsnede en de maand welke statistische cijfers je wilt zien. Standaard kijk je naar de voortschrijdende cijfers, maar je kunt eenvoudig wisselen naar kalenderjaar(YTD).

Let op:

Deze pagina wordt gemaakt voor de huidige maand en deze selectie verdwijnt weer bij het verlaten van de pagina en in de vorige bladen mag niet gekozen zijn voor de methode maand, dus kies rechtsboven voor voortschrijdend of kalenderjaar(YTD).

Dat_BI_Verzuim_HRM_Cijfersperdoorsnede

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen. Bij de rekenmethode kun je snel wisselen tussen voortschrijdend en kalenderjaar (YTD).

Bij berekening kun je kiezen voor:

 • Verzuimpercentage, meer informatie hierover vind je hier.
 • Meldingsfrequentie, meer informatie hierover vind je hier.
 • Verzuimduur, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen. De verzuimduur wordt berekend per verzuimmelding. Ook bij doorlopend verzuim, wordt de verzuimduur per melding berekend
 • Nulverzuim ,het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers *100
 • Bradford factor, het aantal meldingen²*aantal dagen verzuim. (3 keer 4 dagen ziek is dus een waarde van 36 als bradford factor.( 3*3)*4=36)
 • Verzuimpercentage extra verzuim, is het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen, voor de meldingen van de verzuimtypes van het extra verzuim in de HRM instellingen.
 • Verzuimduur afgesloten verzuim, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de afgesloten verzuimmeldingen.Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen

De doorsnede is een extra verdichting van de grafiek en bied tal van mogelijkheden om dwars door je medewerkersbestand een vergelijking te trekken over het verzuim. Je hebt de keuze uit:

 • Medewerker
 • Afdeling
 • Contracttype
 • Dienstbetrekking
 • Diensttijdklasse
 • Functietype
 • Functie
 • Geslacht
 • Leeftijdsklasse
 • Soort medewerker
 • Verzuimklasse
 • Werkgever
 • Kostenplaats
 • Kostendrager

De grafiek

De grafiek is aflopend gesorteerd en via de schuifbalk aan de rechterkant kun je scrollen.

Verzuimmelding per verzuimduurklasse

Bepaal zelf of je de grafiek of details wilt zien. Standaard kijk je naar de voortschrijdende cijfers, maar je kunt eenvoudig wisselen naar kalenderjaar(YTD) of naar periode.

Let op:

In dit werkblad wordt standaard gefilterd op de huidige periode (maand of vierweken) Deze periode wordt als peilperiode gehanteerd. is de periode 2021-09 geselecteerd en bij de rekenregel is gekozen voor Kalenderjaar(YTD), dan worden alle verzuimmeldingen die vallen in de periode 01-01-2021 t/m 30-09-2021 meegenomen voor de bepaling voor de verzuimduurklasse.

Verzuimduurklasse (002)

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever, het organigram en de periode (maand of vierweken). Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen. Bij de berekening kun je kiezen voor verzuimmeldingen of verzuimpercentage. Bij de rekenmethode kun je snel wisselen tussen voortschrijdend, kalenderjaar (YTD) of maand.

De grafiek

De grafiek toont standaard het verzuimpercentage per verzuimduurklasse. Tel je alle klasse bij elkaar op dan is de uitkomst gelijk aan het verzuimpercentage op de overige werkbladen. Je kan bij de berekening de volgende keuzes maken:

 • Verzuimpercentage

  Verzuimdagen verzuimduurklasse / Totale kalenderdagen

 • Verzuimmeldingspercentage

  Verzuimmeldingen verzuimduurklasse / Totale verzuimmeldingen.

 • Verzuimduurpercentage

  Verzuimduur verzuimduurklasse / Totale verzuimduur.

 • Verzuimpercentage * Verzuimduurpercentage

  Totale verzuimpercentage / (verzuimduur verzuimduurklasse / Totale verzuimduur).

 • Verzuimpercentage * Verzuimmeldingspercentage

  Totale verzuimpercentage / (verzuimmeldingen verzuimduurklasse / Totale verzuimmeldingen).

De details

Op het tabblad Details zie je de detailgegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de verzuimduurklasse. Per verzuimmelding, zie je de gegevens die van belang zijn voor de berekening, zodat je dit eenvoudig kunt vergelijken met de gegevens die vastgelegd zijn in Profit bij de verzuimregistratie. De begin- en/of einddatum van de verzuimmelding kan soms verschillen met die in Profit. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een doorlopende verzuimmelding: alleen de begindatum en de einddatum van de laatste doorlopende verzuimmelding wordt weergegeven.
 • De berekening van de verzuimduur: de einddatum van de verzuimmelding wordt met één dag opgehoogd op het moment dat het veld Aanwezig laatste dag gelijk is aan nul (de einddatum is dus een verzuimdag en moet worden meegeteld in de verzuimduurklasse).
 • Een verzuimmelding met dezelfde begin- en einddatum wordt met één dag opgehoogd als de verzuimmelding eenzelfde begin- en einddatum hebben.

  Let op:

  Bij het bepalen van de verzuimduurklassen wordt ook rekening gehouden met het filter zoals ingesteld voor de berekening van het normale verzuimpercentage. Heb je in de HRM instellingen bij het veld Filter type verzuim bijvoorbeeld zwangerschap / bevalling en ziek als gevolg van zwangerschap uitgesloten (!=ZW;ZZW), dan worden deze verzuimmeldingen ook niet meegenomen voor de bepaling van de verzuimduurklassen. Ook wordt rekening gehouden met de instelling Vangnet gevallen uitsluiten. Is dit veld aangevinkt, dan worden de vangnet gevallen niet meegenomen in de bepaling van de verzuimduurklassen.

De tabel berekening

In de tabel Berekening worden grootheden weergegeven die nodig zijn om te komen tot de verzuimduurklasse. De volgende kolommen zijn aanwezig:

 • Verzuimduurklasse:

  De verzuimduurklassen zoals ingesteld in de HRM instellingen.

 • Verzuimdagen (voortschrijdend, kalenderjaar (YTD) of maand):

  Het aantal verzuimdagen die binnen de verzuimduurklasse vallen.

 • Totaal kalenderdagen:

  Het totaal aantal kalenderdagen die gebruikt worden voor de berekening van het verzuimpercentage.

 • Verzuimpercentage:

  Het aantal verzuimdagen gedeeld door het aantal kalenderdagen.

 • Aantal meldingen:

  Het aantal verzuimmeldingen die binnen de verzuimduurklasse vallen.

 • Totaal aantal meldingen:

  Het totaal aantal verzuimmeldingen.

 • Verzuimmeldingspercentage:

  Het aantal verzuimmeldingen gedeeld door het totaal aantal verzuimmeldingen.

 • Verzuimduur:

  De verzuimduur in kalenderdagen die binnen de verzuimduurklasse valt.

 • Totaal verzuimduur:

  De totale verzuimduur in kalenderdagen.

 • Verzuimduurpercentage:

  De verzuimduur gedeeld door de totale verzuimduur.

 • Verzuimpercentage * Verzuimduurpercentage:

  Het totale verzuimpercentage * (Verzuimduur / Totale verzuimduur).

 • Verzuimpercentage * Verzuimmeldingspercentage:

  Het totale verzuimpercentage * (Verzuimmeldingen / Totale verzuimmeldingen).

Toegepaste berekeningen

 • Verzuimduurklasse:

  In dit werkblad worden alle verzuimmeldingen aan een verzuimduurklasse toegekend. Deze verzuimduurklassen worden bepaald op basis van de HRM instellingen, tabblad Dashboard duurklasse. Per verzuimmelding wordt de verzuimduur bepaald. De looptijd van een verzuimmelding wordt bepaald op basis van kalenderdagen. Er wordt dus geen rekening gehouden met parttime percentage en/of aanwezigheidspercentage. De looptijd van een verzuimmelding wordt bepaald door de einddatum minus de begindatum, of, als de einddatum leeg is (lopende verzuimmelding) of de einddatum is hoger dan de einddatum van de peilperiode, door de einddatum peilperiode minus de begindatum.

 • Verzuimduur:

  Het totaal aantal dagen van een verzuimmelding, op basis van de looptijd van deze melding tot en met de einddatum van de peilperiode (als de verzuimmelding een hogere einddatum heeft dan de peilperiode of de verzuimmelding is een lopende verzuimmelding).

 • Verzuimpercentage:

  Het standaard verzuimpercentage verdeeld over de verschillende verzuimduurklassen.

 • Verzuimmeldingen:

  Het aantal verzuimmeldingen verdeeld over de verschillende verzuimduurklassen.

Cijfers per weekdag

Op welke dag van de week starten de meeste ziekmeldingen.

Dat_BI_Db_Verzuim_MSS_Cijfersperweekdag

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen.

De doorsnede is een extra verdichting van de grafiek en bied tal van mogelijkheden om dwars door je medewerkersbestand een vergelijking te trekken over het verzuim. Je hebt de keuze uit:

 • Medewerker
 • Afdeling
 • Functie

Bij terugkijken kun je wisselen tussen dit jaar en vanaf vandaag -2 jaar.

Bij medewerkers kun je snel een keuze maken tussen iedereen of in dienst.

De tabel

Het totaal van de tabel wordt in het vet weergegeven en is aflopend gesorteerd op het aantal meldingen.

Cijfers per laag in het organigram

Dit tabblad bied je de mogelijkheid om de cijfers te vergelijken binnen een laag van het organigram.

Let op:

Eenvoudig door-zoomen door op de betreffende laag te klikken.

Dat_BI_Verzuim_HRM_Cijfersperlaaginhetorganigram

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram.

Bij berekening kun je kiezen voor:

 • Verzuimpercentage, meer informatie hierover vind je hier.
 • Meldingsfrequentie, meer informatie hierover vind je hier.
 • Verzuimduur, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen. De verzuimduur wordt berekend per verzuimmelding. Ook bij doorlopend verzuim, wordt de verzuimduur per melding berekend
 • Nulverzuim ,het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers *100
 • Bradford factor, het aantal meldingen²*aantal dagen verzuim. (3 keer 4 dagen ziek is dus een waarde van 36 als bradford factor.( 3*3)*4=36)
 • Verzuimpercentage extra verzuim, is het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen, voor de meldingen van de verzuimtypes van het extra verzuim in de HRM instellingen.
 • Verzuimduur afgesloten verzuim, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de afgesloten verzuimmeldingen.Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen

Bij de rekenregel kun je snel wisselen tussen voortschrijdend en kalenderjaar (YTD).Bij periode kies je voor maand of kwartaal.

De tabel

Afhankelijk van de gekozen periode zie je alle onderdelen binnen een laag. De verschillende tinten van licht naar donker geeft direct inzicht in van laag naar hoog verzuim. Staat er een – dan is er geen waarde voor de periode.

Details meldingen

Een tabel met alle ziekmeldingen die worden gebruikt om de overige tabbladen te berekenen.

Dat_BI_Verzuim_HRM_Detailmeldingen

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen. Bij verzuimmeldingen kun je wisselen tussen openstaande meldingen of alle meldingen. Bij medewerkers kun je kiezen voor iedereen of alleen de medewerkers die nu in dienst zijn.

De tabel

In de tabel zie je de details van de melding, waarbij regels meerdere keren voor kunnen komen als deze in verschillende verzuim categorieën vallen. Deze regels worden getoond als de verzuimmelding wordt afgesloten. Iemand die 8 dagen ziek is geweest, krijgt twee regels omdat de instelling van de duurklasse de eerste grens op 7 dagen is ingesteld.

Het aantal dagen ziek in deze tabel wordt berekend met de formule: (verwachte) einddatum verzuim - begindatum verzuim. Dit aantal dagen is vooral bedoeld voor de Wet Verbetering Poortwachter.

Als de functionaliteit Onderwijs is geactiveerd in de omgeving, dan bevat de tabel ook de KPI met het percentage vervangingen. Dit gebeurt op basis van de volgende formule: Aantal unieke verzuimmeldingen met vervanging / Totaal aantal unieke verzuimmeldingen.

Details berekeningen

Hoe worden de gepresenteerde cijfers berekend.

Dat_BI_Verzuim_HRM_Detailberekeningen

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram.

Bij berekening kun je kiezen voor:

 • Verzuimpercentage, meer informatie hierover vind je hier.
 • Meldingsfrequentie, meer informatie hierover vind je hier.
 • Verzuimduur, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de verzuimmeldingen. Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen. De verzuimduur wordt berekend per verzuimmelding. Ook bij doorlopend verzuim, wordt de verzuimduur per melding berekend
 • Nulverzuim ,het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers *100
 • Bradford factor, het aantal meldingen²*aantal dagen verzuim. (3 keer 4 dagen ziek is dus een waarde van 36 als bradford factor.( 3*3)*4=36)
 • Verzuimpercentage extra verzuim, is het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen, voor de meldingen van de verzuimtypes van het extra verzuim in de HRM instellingen.
 • Verzuimduur afgesloten verzuim, is het gemiddeld aantal dagen verzuim van de afgesloten verzuimmeldingen.Totaal aantal ziektedagen/ aantal verzuimmeldingen

Bij de rekenregel kun je snel wisselen tussen voortschrijdend en kalenderjaar (YTD).Bij periode kies je voor maand of kwartaal.

De tabel

Binnen de tabel zie je per onderdeel uit het organigram per maand de berekende cijfers.

Direct naar