Facturatie accountancy

Het dashboard geeft inzicht in facturatie binnen de accountancy template.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

In dit dashboard is het gebruik van budgetten opgenomen. Aangeraden wordt om met voorcalculatie te werken om het meeste uit dit dashboard te halen.

Let op:

Wanneer je geen gebruik maakt van de voorcalculatie tabel in Profit zal de budgetten kolom 0 zijn en zal ook het verschil productie/budget niet goed weergegeven worden.

Rekenregels

 • Productie

  Het verkoopbedrag van de nacalculatie, waarbij de nacalculatieregels meegenomen worden die doorbelast en gefactureerd zijn en waarbij het verkoopbedrag ongelijk is aan nul.

 • Productie (uren)

  Het aantal van de nacalculatie, waarbij de nacalculatieregels meegenomen worden die doorbelast en gefactureerd zijn en waarbij het verkoopbedrag ongelijk is aan nul.

 • Afboekingen

  Het regelbedrag waarbij de verwerkingsmethode Afgeboekt is en het regelbedrag groter is dan nul, of het regelbedrag waarbij de verwerkingsmethode Gefactureerde plusregel is en het regelbedrag kleiner is dan nul.

 • Bijboekingen

  Het regelbedrag waarbij de verwerkingsmethode Afgeboekt is en het regelbedrag kleiner is dan nul, of het regelbedrag waarbij de verwerkingsmethode Gefactureerde plusregel is en het regelbedrag groter is dan nul.

 • Gefactureerd

  Het regelbedrag van de verkoopfactuurregels of het regelbedrag van de conceptregel, waarbij de verwerkingsmethode Gefactureerd, Gefactureerde plusregel of Gefactureerde voorschotregel is.

 • OHW

  Het regelbedrag van de conceptregel, waarbij de verwerkingsmethode Afboeken, Doorschuiven, Factureren of Overboeken is.

 • Budget

  Het regelbedrag van de voorcalculatieregels, waarbij de voorcalculatieregels meegenomen worden die doorbelast zijn en de status van de voorcalculatie ongelijk is aan Vervallen en het regelbedrag ongelijk is aan nul.

 • Budget (uren)

  Het aantal van de voorcalculatieregels, waarbij de voorcalculatieregels meegenomen worden die doorbelast zijn en de status van de voorcalculatie ongelijk is aan Vervallen en het regelbedrag ongelijk is aan nul.

 • Voorschotten

  Het regelbedrag van de conceptregels waarbij de verwerkingsmethode Gefactureerde voorschotregel is en de verkoopfactuurregels waarbij Voorschotnota is aangevinkt.

 • % Afgeboekt

  Het percentage Af- en Bijgeboekt / (Af- en Bijgeboekt plus Gefactureerd).

 • Declarabiliteit

  Gefactureerd / Productie. Dit is een percentage.

 • Budgetruimte

  Productie / Budget. Dit is een percentage.

  Let op:

  Het kan, door afrondingsverschillen, voorkomen dat de kolomtotalen in de detail weergaven soms niet 100% aansluiten.

Facturatie

Op dit tabblad zie je in één oogopslag de productie, afboekingen, facturatie en onderhanden werk van het huidige en vorige jaar. Standaard staat deze op het meest recente jaar vergeleken met het vorige jaar. De getallen laten de standen tot aan nu zien. Tevens kan je in de grafiek onder de KPI’s doorklikken naar meerdere lagen en van dezelfde waardes als de KPI’s ook de grootste bijdragen zien.

Wat kan je selecteren

Boven aan staan de filters:

 • Jaar: selecteer het gewenste jaar. Let op: de KPI’s laten in de bovenste rij het huidige jaar zien en in de rij daar onder het jaar daarvoor.
 • Jaarmaand: hiermee kan je de KPI’s eventueel nog verdiepen naar een specefieke maand
 • Administratie: als je meerdere administraties in Profit hebt kan je deze filteren
 • Hoofddeclarant en declarant: afhankelijk of je werkt met hoofd of gewoon declarant in Profit kan je deze filteren om zo alle waardes te zien per verantwoordelijke
 • Verkooprelatie: Alle KPI’s per klant
 • Relatiebeheerder: Alle KPI’s per relatiebeheerder
 • Groepering: Alle KPI’s per soort werkzaamheden
 • Projectstatus: Alle KPI’s per soort projectstatus
 • Werksoortgroep: Alle KPI’s per soort werksoortgroep.

De Grafiek

De inhoud van de grafiek wordt bepaald door de selectieknop aan de rechterkant van het scherm. Je hebt de keuze uit:

 • Facturatie
 • Afgeboekt
 • Productie
 • OHW

In de grafiek zelf kan je door middel van het klikken op een van de balken een verdiepend inzicht krijgen, dit kan eventueel ook gestuurd worden met de filter knoppen boven aan.

Rechtsboven staan de details en help knop

Details

Met de detail view kan je in één oogopslag alle informatie die je nodig hebt over facturatie zien per gewenst niveau. Dit betreft:

 • Budgetten
 • Productie
 • Voorschot
 • Af- en bijboekingen
 • Gefactureerd
 • OHW
 • %Afgeboekt
 • Declarabiliteit
 • Budgetruimte

Wat kan je selecteren

Deze weergave is op verschillende manieren in te delen, zo kan je bovenaan met de filters alleen filteren op bijvoorbeeld de relatiebeheerder en of een specifiek project.

De tabel zelf is standaard ingedeeld als:

Verkooprelatie > Relatiebeheerder > Jaar > Project > Groepering > Werksoortgroep > Item > Medewerker

Deze indeling is door middel van het klikken en slepen van de boxjes in de tabel naar wens aan te passen. Bovenaan de tabel staat een totaalkolom.

Door op één van de vergrootglas icoontjes te klikken kan op naam gezocht worden naar bijvoorbeeld een specifieke verkooprelatie.

Door op een + te klikken in de tabel ga je naar een niveau dieper.