Dashboard Verkoop

Dit dashboard biedt inzicht in de totale omzet, en de verkoopomzet per item, verkooprelatie, branche en vertegenwoordiger. Ook heb je inzicht in de geografische spreiding van de omzet.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is geen aanvullende inrichting noodzakelijk.

Instellingen

Het hele werkblad kijkt naar de instellingen bij het veld “Tijd”. Hier bepaal je of je alle verkopen van het huidige kalenderjaar wilt zien of dat je 12 maanden terug wilt kijken. Handmatig kan je hier via Selecties ook van afwijken. Je kan op “Jaar” zoeken en dan een jaar selecteren. Het werkblad zal hierop reageren. Als er een vergelijkingsjaar aanwezig is op een werkblad, kan je max twee jaren selecteren anders werken de visualisaties niet meer. Overige werkbladen kan je zoveel jaren selecteren als je wilt.

Het hele werkblad kijkt naar de instellingen bij het veld “Meting”. Hier bepaal je of je alle verkopen in bedragen of aantallen wilt zien.

Klik je op details, dan veranderen de grafieken in tabellen.

De leverdatum wordt als volgt bepaald in het gehele dashboard: Als de afwijkende afleverdatum gevuld is, wordt deze gehanteerd. Is deze leeg, dan wordt er gekeken naar de toegezegde leverdatum. Is ook deze leeg, dan pakken we de gewenste leverdatum.

Let op:

Zijn alle leverdatums uit de order leeg, dan kunnen we geen uitspraken doen over de betrouwbaarheid, want er is niets afgesproken.

Filteren

Je kunt filteren op artikeldimensie 1 en/of artikeldimensie 2. Daarnaast kan je ook op de dimensiecodes filteren. De filters zijn niet op de werkbladen zichtbaar maar wel via Selecties te bereiken. Zoek daar op 'dimensie' en je ziet de vier velden waarop je kunt filteren, verschijnen.

Rekenregels

Bedrag

Bedragen worden berekend op het gefactureerde bedrag. Factuur- en regelkortingen worden dus meegenomen.

Aantal

Aantallen is een som van de verkochte aantallen per regel.

Werkblad Verkopen

Op dit werkblad zie je in één oogopslag de totale omzet over de gekozen periode.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij meting bepaal je of je aantal of bedrag wilt zien. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI’s

De totale omzet van de periode die je bij de Tijd heb opgeven. Deze wordt ook afgezet tegen diezelfde periode van een jaar ervoor. Je ziet hier (op de gehele pagina) alle gefactureerde bedragen/aantallen gesommeerd.

Let op:

Factuur- en regelkortingen worden dus niet meegenomen.

Grafiek

Trendgrafiek

Je ziet hier de trend van je verkopen. In de grafiek zie je naast de perioden van dit jaar ook de perioden van vorig jaar.

Vrije grafiek

Je kan hier je eigen grafiek opbouwen. Het is een top/flop grafiek. Je bepaalt zelf je dwarsdoorsnede; debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke en branche. Je bepaalt ook of je aantal/bedrag wilt zien of het percentage groei ten opzichte van de vorige periode. Binnen de grafiek bepaal je de sortering van hoog - laag of laag-hoog.

Werkblad Offerte

Op dit werkblad heb je in één oogopslag inzicht in de onderhanden offertes en het scoringspercentage.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij meting bepaal je of je aantal of bedrag wilt zien. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI’s

Onderhanden offertes

De onderhanden offertes zijn alle offertes die de status Actief hebben, maar niet zijn vervallen.

Omgezet naar orders

Dit zijn alle offertes die de status Afgehandeld hebben (exclusief de onderhanden offertes). Grafieken

Onderhanden offertes

Op basis van de gekozen dwarsdoorsnede van debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke of branche. zie je de offertes met de status definitief of onderhanden.

Vervallen offertes

Op basis van de gekozen dwarsdoorsnede van debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke of branche. zie je de offertes met de status vervallen, zodat je inzicht hebt welke offertes er niet doorgaan.

Alle offertes per periode

In de grafiek zie je het totaal aantal verstuurde offertes in een periode, onderverdeeld in Akkoord verkooprelatie, Vervallen, Onderhanden en Definitief.

Werkblad Orders

Op dit werkblad zie je in één oogopslag hoeveel orders er zijn geweest en wat er nog geleverd moet worden.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij meting bepaal je of je aantal of bedrag wilt zien. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI's

Orders (totaal)

De waarde of het aantal orders van dit jaar of afgelopen 12 maanden.

Geleverd

De waarde of het aantal geleverde orders van dit jaar of de afgelopen 12 maanden.

Niet compleet geleverd

De waarde of het aantal niet geleverde orders van dit jaar of de afgelopen 12 maanden.

Nog te leveren

De waarde of het aantal nog te leveren orders van dit jaar of de afgelopen 12 maanden.

De grafiek

Deze gaat mee met de instelling voor tijd en meeting. Daarnaast kun je opgeven of je maand, week of dag wil zien.

Werkblad Dagstaat

De dagstaat is een som van alle orders en alle balie-/ directfacturen.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij de dwarsdoorsnede kun je kiezen voor debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke of branche Bij meting bepaal je of je aantal of bedrag wilt zien.

De grafiek

Voor de grafiek kies je een periode die je wilt zien. Je kunt kiezen voor vandaag, gisteren, deze week, afgelopen 7 dagen, deze maand en afgelopen 30 dagen.

De grafiek zelf kun je kiezen voor dagstaat, dagstaat per gekozen dwarsdoorsnede of details.

Let op:

De data is in een BI dashboard nooit real-time bijgewerkt. Deze is afhankelijk van de instellingen van de geplande taak.

Werkblad Marges

In één oogopslag wordt de marge duidelijk. Je kan zelf bepalen of je de marge wilt ziet op basis van de kostprijs of de verrekenprijs.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij marge op basis van kies je voor verrekenprijs of kostprijs. Bij de dwarsdoorsnede kun je kiezen voor debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke of branche.

De KPI

De KPI geeft de overall marge weer. Dus je totale regelbedrag -/- je verrekenprijs dan wel kostprijs gedeeld door het totale regelbedrag.

De grafiek

Deze berekening zie je ook terug in de onderstaande grafieken. De eerste grafiek geeft de marge aan per zelfgekozen dwarsdoorsnede en de twee grafiek toont de trend door de tijd (die je ook zelf hebt bepaald). Bij de trend zie je ook een rode lijn die de gemiddelde marge weergeeft, zodat je goed kan zien waar en wanneer je veel afwijkt.

Werkblad Leveringsbetrouwbaarheid

Hier zie je hoe betrouwbaar jij als organisatie aan je klanten levert. Bij de KPI’s is alles ook afgezet tegen dezelfde periode van een jaar eerder. Dit werkblad kijkt alleen naar orders die zijn afgehandeld en waar dus ook een pakbon van aanwezig is.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij toon bepaal je of je de grafiek per debiteur, item of artikelgroep wilt zien. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI's

Gemiddelde levertijd

Hier zie je het gemiddeld aantal dagen dat jij erover doet een order te leveren. De berekening is pakbondatum minus orderdatum. Hier wordt dus geen rekening gehouden met leverdatums.

Percentage te laat

Het totaal aantal regels waarbij de pakbondatum kleiner is dan de leverdatum. Hier van kunnen we bepalen dat ze te laat zijn. Dit totaal deel ik door het totaal aantal orderregels.

Gem. aantal dagen te laat

Als de pakbondatum kleiner is dan de leverdatum, doe ik de pakbondatum minus de leverdatum. Dit totaal deel ik door het totaal aantal te laat geleverde orders.

Order in één keer geleverd

Deze KPI geeft de compleetheid van je levering weer. Hoeveel orders hebben maar 1 pakbon en zijn dus niet in een deellevering (of deelleveringen) geleverd. Dit afgezet tegen het totaal aantal orders.

De Grafiek

Gemiddelde levertijd

Je betaald zelf de dwardoorsnede. Per dwarsdoorsnede zie je de gemiddelde levertijd zoals uitgelegd bij de gelijknamige KPI

Verdeling van de debiteuren aan wie te laat geleverd wordt

In dit overzicht heb je inzicht in hoe je levert aan je debiteuren. Je ziet verticaal hoe vaak er te laat geleverd wordt en horizontaal zie je om hoeveel dagen het gemiddeld gaat. De grote van het bolletje bepaald het aantal orders die geleverd zijn. Je kijkt dus echt naar outliers, die vooral richting rechtsboven gaan. En hoe groter het bolletje daar wordt, hoe kwalijker.

Werkblad Creditfacturen

Je ziet hier het totaal bedrag (of aantal) crediteringen. Een factuur wordt gezien als creditfactuur als het bedrag of aantal kleiner is dan 0.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. Bij meting bepaal je of je aantal of bedrag wilt zien. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI's

Totaal gecrediteerd

Geeft het toaal bedrag of aantal op van de gecrediteerde facturen in de gekozen tijd, met de vergelijking naar de vorige periode.

Aantal gecrediteerde facturen

Het aantal gecrediteerde facturen, met de vergelijking naar de vorige periode.

De grafiek

Je kan hier je eigen grafiek opbouwen. Het is een top/flop grafiek. Je bepaalt zelf je dwarsdoorsnede; debiteur, item, vertegenwoordiger, artikelgroep, magazijn, gefactureerde debiteur, verantwoordelijke en branche. Binnen de grafiek bepaal je de sortering van hoog - laag of laag-hoog.

Werkblad Kortingen

Op dit werkblad zie je het kortingsbedrag dat je in totaal hebt weggeven (KPI). Het gaat hier om de regelkorting en de factuurkorting. Ook zie je het percentage ten opzichte van het totale factuurbedrag zonder de gegeven kortingen.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratie, debitieur, item, type verkooprelatie en artikelgroep. Bij tijd bepaal je of je het lopende jaar wilt zien of 12 maanden voortschrijdend. In de weergave kies je voor grafiek of details, waardoor de grafieken veranderen in een detailtabel.

De KPI’s

Gegeven korting

Het toltaal van de gegeven korting. Zowel regelkorting als factuurkorting.

Percentage gegeven korting

Het percentage korting ten opzichte van het factuurbedrag exclusief korting.

De grafiek

In de grafiek zie je de eerder uitgewerkte KPI’s in een trend. Je kan het bedrag en percentage los bekijken, maar ook in één grafiek. Daarnaast kan je ook de kortingen zien per dwarsdoorsnede. Selecteer je die optie, dan verschijnt er een extra keuzemogelijkheid met de dwarsdoorsnedes. Je ziet in die grafiek het percentage gegeven kortingen per dwarsdoorsnede.

Direct naar