Dashboard Wagenpark

Het dashboard geeft inzicht voor een optimaal beheer van het wagenpark.

Je houdt het wagenpark bij bij de medewerkers. Voor een optimaal inzicht moet je per auto een einddatum invullen (indien van toepassing).

Er is sprake van privégebruik als bij de medewerker in de eigenschappen van de auto het veld Vervoermiddel meenemen in salarisverwerking aangevinkt is.

Deze beschrijving geldt ook voor het dashboard Wagenpark België.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Actueel wagenpark

Inzicht in het aantal, waarde en leeftijd.

De optelling van de KPI's kan afwijken van het totale aantal auto's. Dit omdat bijvoorbeeld iemand een half jaar benzine heeft gereden en daarna een half jaar elektrisch.

Wat kan je selecteren

De filters voor energielabel, merk en brandstof maakt het mogelijk om je KPI's op basis van auto kenmerken te tonen. De filters voor werkgever,leasemaatschappij, afdeling en functie maakt dit mogelijk vanuit de organisatie.

Let op:

Op een aantal KPI's kun je direct doorklikken naar de details. Je ziet op het detailblad de betreffende KPI rechts boven en in de tabel alle details.

De KPI's

Aantal auto's in gebruik: Dit is de som van medewerkers met auto + Algemeen gebruik + Zonder bestuurder. (65=38+3+24)

Medewerkers met een auto: Het aantal medewerkers dat gekoppeld is aan een auto(38). Het totaal is het aantal medewerkers (94).

Algemeen gebruik: Het aantal auto's dat aangemerkt is voor algemeen gebruik.(3) Met daarbij het aantal met een bestuurder (3)

Zonder bestuurder: Het aantal auto's dat op dit moment geen bestuurder gekoppeld heeft staan.(24) Hier kunnen auto's komen te staan die achter gelaten zijn door vertrekkende medewerkers en nog geen nieuwe berijder hebben gekregen.

Gemiddelde cataloguswaarde: De gemiddelde cataloguswaarde van alle auto's in gebruik. (€1.833.065/65)= €28.201

Auto's met privégebruik: Het aantal auto's waarvoor privé gebruik wordt ingehouden op het salaris.(38) van het totaal aantal auto's dat gekoppeld is aan een medewerker.(38)

Gem. leasebedrag per maand: Het leasebedrag dat op de auto wordt vastgelegd aan leasebedrag gedeeld door het aantal auto's. (€1.074)

Leeftijd wagenpark in jaren: De gemiddelde leeftijd van het huidige wagenpark in jaren.(1,43). De gemiddelde ouderdom van de leaseauto's in jaren.(3,03)

In te ruilen komend half jaar: Het aantal auto's dat in het komende half jaar vervangen moet worden op basis van de einddatum van het contract van de auto. (13)

Auto's in actueel wagenpark

Hoe is de onderverdeling van de auto's. Niet allen naar merk en brandstofsoort, maar ook de onderverdeling van merk en brandstofsoort.

Wat kan je selecteren

De filters werkgever, leasemaatschappij, afdeling en functie maken het mogelijk om op basis van deze organisatiegegevens de grafieken te tonen. Het filter energielabel laat dit zien vanuit het perspectief van de auto.

Let op:

Binnen de grafieken kun je doorklikken. Hierdoor kun je tot op het laagste niveau komen, en dat is hier de medewerker. Als je nu door het gebruik van het filter gelijk uitkomt op het laagste niveau, dan worden automatisch de tussenliggende stappen overgeslagen.

De grafieken

De kleuren van de brandstofsoorten zijn in alle grafieken gelijk. Het aantal jaar tot inruil wordt berekend op basis van de einddatum van het leasecontract. Laat je de einddatum van het leasecontract leeg, dan zal deze grafiek geen gegevens tonen.

Ontwikkeling wagenpark

Wat doe jij aan het verlagen van de CO2 uitstoot.

Wat kan je selecteren

De filters voor werkgever,leasemaatschappij, afdeling en functie maakt het mogelijk om vanuit de organisatie de trend uit de grafiek te lezen. Het filter voor het energielabel bekijkt de grafiek vanuit de auto.

De grafiek

De ontwikkeling is er in twee varianten. In CO2 uitstoot of de cataloguswaarde. Beide velden op basis van de ingevulde waarden bij de auto.

MVO status

Wat is de invloed van je wagenpark op het klimaat.

Wat kan je selecteren

Het filter brandstof maakt het mogelijk om de invloed op basis van dit kenmerk te zien. De filters voor werkgever,leasemaatschappij, afdeling en functie maakt dit mogelijk vanuit de organisatie. Je kunt eenvoudig wisselen tussen de MVO categorieën.

Aanvullende berekening:

Voor het maken van verschillende categorieën voor CO2 uitstoot is er uitgegaan van het volgende:

  • Klimaatzuinig - Dit zijn alle auto's met een CO2-uitstoot van minder dan 75gr/km.
  • Klimaatbelastend - Dit zijn allen auto's met een uitstoot die hoger is dan 125 gr/km.

Direct naar