Dashboard Bouw

Het dashboard biedt inzicht in de KPI's die binnen de bouw branche worden gebruikt.

Inrichting

Om gebruik te maken van dit dashboard moet de activering Bouw aan staan.

Let op:

Binnen het dashboard worden hoofd en subprojecten bij elkaar opgeteld, waarbij de voorwaarde is dat bij het subproject het veld Hoofdproject gevuld moet zijn.

Dit dashboard kijkt alleen naar termijnbedragen en meetstaatbedragen.

Op de werkbladen worden alleen de projecten met een werkbegroting getoond. Behalve bij werkblad Meetstaat, daar alleen de projecten die een meetstaat bevatten.

Autorisatie administratie

De administratie is in het Bouw dashboard als volgt geautoriseerd:

 • Is de administratie gevuld in project, dan deze kiezen.
 • Is de administratie gevuld in projectgroep, dan deze kiezen.
 • Is de administratie gevuld in de projectinstellingen (facturering / voorraad), dan deze kiezen.

Inhoud

Project

Met dit dashboard zie je in één oogopslag wat de te verwachten marge op alle projecten is. Daarnaast zie je ook gelijk welke bedragen er gefactureerd zijn of nog gefactureerd moeten worden.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor wel of niet afgemeld,de projectleider,de projectgroep,het hoofdproject,het subproject of wel of geen termijnproject.

Voor het verwacht resultaat heb je de keuze uit Productieopname of begroot. Standaard is de productieopname.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Te factureren

Het totaalbedrag van de te factureren termijnregels en meetstaatregels. (29.563.996)

Begroot

Dit is de actuele begroting uit de werkbegroting (21.914.511).

Besteed

Dit is het totaal bestede bedrag uit de werkbegroting (10.201.648).

Prognose einde werk

Dit is de prognose op basis van productieopname of op basis van begroot (21.353.375).

Financieel resultaat

Te factureren (29.563.996) - Prognose einde werk (21.353.375) = verwachte marge (8.210.621)

Het te verwachten margebedrag op basis van de productieopname (6.302.234) of op basis van begroot ( 6.347.282)

Verwachte % marge

Dit is de verwachte marge in percentage van de prognose einde werk.(6.302.234/10.272.666*100%)

Uitsplitsing

Er wordt een uitsplitsing getoond van de opbrengsten waarbij er drie kolommen zijn, namelijk Opdracht (16.574.900), Gefactureerd(5.020.650), Nog te facturen(11.554.250), waarbij er een splitsing gemaakt wordt in de aanneemsom en het meerwerk.

Het meerwerk is voor de termijnfacturen het vinkje meerwerk en bij de meetstaatregesel het type regel meerwerk.

Werkbegroting

In deze draaitabel wordt per Type projectkosten en per Hoofdproject de belangrijkste velden uit de werkbegroting weergegeven, namelijk:

 • Begroot
 • Toegestaan, gebruikt budget voor inkooporders (MA, OA, ME en OV) bij arbeid is dit het toegestane bedrag op basis van voortgangspercentage standopname.
 • Inkoopresultaat, waarbij positieve bedragen winst zijn en negatieve bedragen een verlies.
 • Besteed
 • Prognose einde werk
 • Verwacht resultaat
 • Afwijking %

Factuurtermijnen

Op dit blad heb je inzicht in de factuurstatus van de verschillende projecten.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor het hoofdproject, het subproject, wel of geen termijnproject, wel of niet gereed.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Totaal

Het totale termijnbedrag exclusief btw (16.574.900)

Aanneemsom

De totale aanneemsom van de factuurtermijnen exclusief btw (16.574.900)

Meerwerk

Het meerwerk is voor de termijnfacturen het vinkje meerwerk op termijnregel

Het totale termijnbedrag voor het meewerk exclusief btw (0)

Gefactureerd

De gefactureerde termijnbedragen exclusief btw (5.020.650)

Nog te factureren

De nog te factureren termijnbedragen exclusief btw (11.554.250)

Draaitabel details factuurtermijnen

In deze draaitabel worden de details van de factuurtermijnen weergegeven. De volgende velden zijn aanwezig:

 • Totaal (exclusief btw)
 • Gefactureerd (exclusief btw)
 • Nog te factureren (exclusief btw)

Deze gegevens worden weergegeven per Subproject, Verkoopelatie, Soort termijn en Termijnomschrijving.

Meetstaatregels

Inzicht op basis van de meetstaatregels.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor het hoofdproject, het subproject.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Totaal

Het totale termijnbedrag (0)

Aanneemsom

De totale aanneemsom van de factuurtermijnen (0)

Meerwerk

Het totale termijnbedrag voor het meewerk (0)

Gefactureerd

De gefactureerde termijnbedragen (0)

Nog te factureren

De nog te factureren termijnbedragen (0)

Draaitabel details meetstaatregels

In deze draaitabel worden de details van de meetstaatregels weergegeven. De volgende velden zijn aanwezig:

 • Bedrag
 • Gefactureerd

Deze gegevens worden weergegeven per Subproject, Verkoopelatie, Soort meetstaatregel en omschrijving.

Inkoop

Wat is het resultaat op de inkoop?

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor het hoofdproject, het subproject.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Toegestaan

Het begrote bedrag van de gekoppelde werkbegrotingsregel(s) (7.955.076)

Opdracht

Het totaal bedrag aan inkooporders. (7.902.618)

Reservering

Dit is het totale reserveringsbedrag. (0)

Inkoopresultaat

Het inkoopresultaat is het toegestane bedrag -/- inkoop -/- reservering. (7.955.076 - 7.902.618 - 0 = 52.458)

Afwijking

Het percentage tussen het inkoopresultaat en het totale inkoopbedrag. (52.458/7902618 = 5.6%)

Draaitabel details inkoop

In de tabel worden de werkelijke inkoop, reservering`, de toegestane inkoop en het inkoopresultaat weergegeven in bedragen. Het veld Inkooporder is samengesteld uit het inkoopordernummer en de omschrijving van de inkooporder.

Uren werkbegroting

Op dit werkblad wordt inzicht gegeven in de uren binnen de werkbegroting. Dit betekent dat alle gegevens op dit werkblad gefilterd worden op Type projectkosten Arbeid. Er kan gekozen worden voor uren in Aantallen en in Bedragen. Standaard wordt uitgegaan van Aantallen.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor het hoofdproject, het subproject.

De berekening kun je uit laten voeren op aantallen of bedragen. De standaard is op aantallen.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Origineel

Het begrote originele aantal uren(114.885) of bedrag(5.199.255)

Begroot

Het begrote aantal (126.662) of bedrag(5.735.712)

Toegestaan

Het toegestaan aantal uren (62.789) of bedrag (2.852.930)

Prognose

De prognose van het aantal uren (121.356) of bedragen (5.409.576)

Verwacht resultaat

Het begroot (126.662) - prognose (121.356) = verwacht resultaat (5.306).

Het verwachte resultaat in bedragen resp. 5.735.712 - 5.409.576 = 326.136

Draaitabel details werkbegroting

In deze draaitabel worden de details van de werkbegroting weergegeven. De volgende velden zijn aanwezig:

 • Origineel
 • Meer- of minderwerk
 • Verschil
 • Begroot
 • % gereed
 • Toegestaan
 • Besteed
 • Bijstelling
 • Prognose
 • Huidig
 • Verwacht resultaat

Deze gegevens worden weergegeven per hoofdstuk, paragraaf, bewakingscode.

Werkbegroting

Inzicht in de werkbegroting, met splitsing tussen binnen en buiten inkoop.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor het hoofdproject, het subproject. Het verwachte resultaat kan op basis van de productieopname of de begroting, waarbij de productieopname standaard is.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Origineel

Het begrote originele bedrag (8.316.738)

Begroot

Het begrote bedrag (10.212.636)

Toegestaan

Het toegestaan bedrag (316.485)

Prognose

De prognose van bedragen (10.227.618)

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat (-5.075)

Draaitabel details werkbegroting

In deze draaitabel worden de details van de werkbegroting weergegeven. De volgende velden zijn aanwezig:

 • Begroot
 • Origineel
 • Van/Naar
 • Actueel
 • Binnen inkoop
 • Toegestaan
 • Opdracht
 • Inkoopresultaat
 • Prognose einde werk
 • Buiten inkoop
 • Begroot
 • Besteed
 • Nog te besteden
 • Bijstelling
 • Prognose einde werk
 • Resultaat einde werk
 • Totaal besteed
 • Nog te verwachten kosten
 • Prognose einde werk
 • Verwacht resultaat

Deze gegevens worden weergegeven per hoofdstuk, paragraaf, type en bewakingscode.

Uren per week

Inzicht in de geboekte nacalculatie per week is eenvoudig te bekijken door door te klikken op de plusjes in de draaitabel.

In deze draaitabel worden de details van de uren per week weergegeven. De volgende velden zijn aanwezig:

• Aantal uren (uit de Nacalculatie)

Deze gegevens worden weergegeven per Hoofdstuk, Paragraaf, Bewakingscode, Periode en Medewerker.

Hoofd- en subprojecten

Vanuit het hoofdproject of subproject heb je inzicht in de belangrijke KPI's.

Als een subproject geen eign projectleider heeft, dan wordt gekeken naar de projectleider van het hoofdproject.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor wel of niet afgemeld, de projectleider, de projectgroep, het hoofdproject, het subproject en wel of geen termijnproject.

Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend, waarbij de standaard op gehele staat ingesteld.

De KPI’s

Aanneemsom

De totale aanneemsom van de factuurtermijnen (16.574.900)

Gefactureerd

De gefactureerde termijnbedragen (5.020.650)

Nog te factureren

De nog te factureren termijnbedragen (11.554.250)

Totale kosten

De totale kosten (108.214)

Saldo

Het saldo van de gefactureerde bedragen -/- de totale kosten.(5.020.650 - 108.124 = 4.912.526)

Projectprognose werkbegroting

Op het werkblad Projectprognose werkbegroting krijg je inzicht in de werkbegrotingen van afgesloten perioden in de projectprognose.

Op de tabbladen Projectprognose werkbegroting en Projectprognose project wordt altijd het filter Actueel=0 toegepast omdat in sommige gevallen de werkbegroting en de projectprognose in dezelfde periode vallen. Door dit filter worden alleen de projectprognoses opgehaald.

Je ziet de werkbegroting van de periode voorafgaand aan de huidige (=actuele) periode. Met pijltjestoetsen selecteer je de door jou gewenste periode.

Het werkblad toont de belangrijkste velden uit de werkbegroting. Met de knoppen Begroot, Binnen, Buiten, Resultaat en Verschil sluit je veldgroepen uit. Klik bijvoorbeeld op de knop Begroot en deze knop wordt grijs. De velden van de begroting verdwijnen dan uit de draaitabel van de projectprognose.

De knop Verschil toont in de tabel:

 • Verwachte resultaat. Dit is het verwachte resultaat uit de projectprognose van de door jou geselecteerde periode.
 • Vorig resultaat. Dit is het resultaat uit de vorige maand van de projectprognose.
 • Verschil: Dit is het verschil tussen het verwachte resultaat uit de projectprognose van de geselecteerde periode en het voorgaande resultaat uit de projectprognose.

Onder de tabel zie je een aantal grafieken. Eerst de prognose van het resultaat van alle projectprognoses. Daarnaast staan grafieken van de prognose arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en overige kosten. Deze grafieken worden getoond van het jaar van de door jou geselecteerde periode.

Prognose totaal

De grafiek Prognose totaal laat het verwachte resultaat uit de projectprognose zien in de loop van de tijd. Je krijgt zo inzicht in het verloop van het verwachte resultaat per periode uit de projectprognose. Ook zie je het verwachte resultaat uit de actuele werkbegroting op de referentielijn.

Prognose per type projectkosten

Onder de grafiek met de totale prognose zie je de grafieken Prognose materiaal, Prognose arbeid, Prognose materieel en Prognose onderaanneming op basis van de perioden van het geselecteerde jaar.

Hiermee krijg je inzicht in het verwachte resultaat per type projectkosten.

Inzicht in uren

Via de knop Uren krijg je meer inzicht in uren. Je ziet dan de volgende velden:

 • Begroot aantal
 • Besteed aantal
 • Bijgesteld aantal
 • Toegestaan aantal
 • Verwacht resultaat aantal
 • Prognose einde werk aantal

Projectprognose project

Op het werkblad Projectprognose project krijg je per project inzicht in de afgesloten perioden in de projectprognose.

Op de tabbladen Projectprognose werkbegroting en Projectprognose project wordt altijd het filter Actueel=0 toegepast omdat in sommige gevallen de werkbegroting en de projectprognose in dezelfde periode vallen. Door dit filter worden alleen de projectprognoses opgehaald.

In de tabel zie je per hoofdproject de volgende velden (allemaal exclusief btw):

 • Aanneemsom origineel: de aanneemsom zonder meer en minder werk.
 • Aanneemsom MM: de aanneemsom van het meer en minder werk.
 • Totale aanneemsom: de aanneemsom origineel plus aanneemsom MM.
 • Gefactureerd: het gefactureerde bedrag.
 • Besteed: het bestede bedrag.
 • Saldo OHW: het gefactureerde bedrag min het bestede bedrag.
 • Begroot: het begrote bedrag.
 • Prognose einde werk: de prognose einde werk inclusief of exclusief inkoopresultaat, afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat.
 • Verwacht resultaat: het verwachte resultaat inclusief of exclusief inkoopresultaat, afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat.
 • Verschil verwacht resultaat: het verschil tussen het verwachte resultaat van de geselecteerde periode ten opzichte van de vorige periode.
 • % Verschil verwacht resultaat: het verschil in percentage tussen het verwachte resultaat van de geselecteerde periode ten opzichte van de vorige periode.
 • Financieel resultaat: het financiële resultaat inclusief of exclusief inkoopresultaat, afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat.
 • Verschil fin. Resultaat: het verschil tussen het financiële resultaat van de geselecteerde periode ten opzichte van de vorige periode.
 • % Verschil fin. Resultaat het verschil in percentage tussen het financiële resultaat van de geselecteerde periode ten opzichte van de vorige periode.
 • Datum afgesloten: de datum waarop de projectprognose afgesloten is.

Onder de tabel staan ook een aantal grafieken:

 • Verwacht resultaat: in de bovenste grafiek wordt het begrote bedrag en de prognose einde werk weergegeven. In de onderste grafiek wordt het verwachte resultaat weergegeven.
 • Financieel resultaat: in de bovenste grafiek wordt de aanneemsom en de prognose einde werk weergegeven. In de onderste grafiek wordt het financiële resultaat weergegeven.
 • Financieringsstand

Kansen en risico's

Op het werkblad Kansen en risico's krijg je per project inzicht in de afgesloten perioden in de projectprognose inclusief de bedragen van de kansen en risico’s.

Het tabblad wordt altijd het filter Actueel=0 toegepast omdat in sommige gevallen de werkbegroting en de projectprognose in dezelfde periode vallen. Door dit filter worden alleen de projectprognoses opgehaald.

In de tabel zie je per hoofdproject dezelfde velden als op werkblad Projectprognose project aangevuld met de volgende velden:

 • Verwacht resultaat incl. kansen: het verwachte resultaat inclusief alle kansen gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).
 • Verwacht resultaat incl. risico’s: het verwachte resultaat inclusief alle risico’s gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).
 • Verwacht resultaat incl. kansen en risico’s: het verwachte resultaat inclusief alle kansen en risico’s gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).
 • Financieel resultaat incl. kansen: het verwachte resultaat inclusief alle kansen gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).
 • Financieel resultaat incl. risico’s: het verwachte resultaat inclusief alle risico’s gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).
 • Financieel resultaat incl. kansen en risico’s: het verwachte resultaat inclusief alle kansen en risico’s gewogen of ongewogen (afhankelijk van de knoppen voor weging) en inclusief of exclusief inkoopresultaat (afhankelijk van de knoppen voor het verwachte resultaat).

Onder de tabel staan ook twee grafieken:

 • Verwacht resultaat: De vier lijnen geven het verwacht resultaat in de tijd.
 • Incl. kansen geeft het best case scenario
 • Incl. risico’s geeft het worse case scenario
 • Incl. kansen en risico’s geeft het resultaat rekening houdend met alle kansen en risico’s.
 • Verwacht resultaat geeft het verwachte resultaat zonder kansen en risico’s

 • Financieel resultaat: De vier lijnen geven het verwacht resultaat in de tijd.
 • Incl. kansen geeft het best case scenario
 • Incl. risico’s geeft het worse case scenario
 • Incl. kansen en risico’s geeft het resultaat rekening houdend met alle kansen en risico’s.
 • • Financieel resultaat geeft het verwachte resultaat zonder kansen en risico’s

Kansen en risico’s (Details)

Op het werkblad Kansen en risico’s (Details) krijg je inzicht in alle kansen en risico’s.

In de tabel zie je per hoofdproject de kansen en risico’s via de knop DETAILS komen aanvullende gegevens beschikbaar over de kansen en risico’s

Onder de tabel staat een grafieken met daarin het totaalbedrag van de kansen, totaal bedrag van de risico’s en het saldo bedrag in de tijd.

Direct naar