Dashboard Winst en verlies met dichtraming

Resultaat in één oogopslag zichtbaar.

Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan je strategische cijfers. Beoordeel of je de jaardoelstelling gaat halen, hoe je scoort ten opzichte van het budget, ten opzichte van vorig jaar en het rendement in percentage van de bedrijfsopbrengst.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voordat je het dashboard kunt raadplegen, moeten de volgende onderdelen zijn ingericht.

 • Rapportagestructuur

  De cijfers in het dashboard worden weergegeven op basis van de rapportagestructuur. Het is daarom essentieel om de grootboekrekeningen te koppelen aan een rapportagecode. Voor dit dashboard is het minimaal vereist om de grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten te koppelen aan de juiste rapportagecodes. We raden echter aan om het hele grootboekrekeningschema te koppelen aan de juiste rapportagecodes.

 • Budgetten

  De realisatie (kosten en opbrengsten) of de exploitatie wordt vergeleken met het budget. Voor het berekenen van de budgetpercentages gebruikt het dashboard de budgetten van het voorkeur budgetscenario. Het is daarom nodig om bij alle grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten een budget toe te voegen.

Rekenregels

De volgende kengetallen worden gebruikt voor de rekenregels:

 • Opbrengsten: kengetal 17 - Opbrengsten.
 • Kosten van de opbrengsten: 18 - Kostprijs.
 • Bedrijfsresultaat (EBIT): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten
 • Bedrijfsresultaat (EBITDA): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten plus kengetal 21 - Afschrijvingen
 • Resultaat na belastingen: Resultaat (alle rapportagecodes beginnend met een R)

Let op:

Heeft je onderneming alleen Opbrengsten en geen Kostprijs (of kosten van de opbrengsten, of kosten van de verkopen), dan koppel je kengetal 16 - Bedrijfsopbrengsten aan de hoogste rapportagecode voor wat betreft de opbrengsten, meestal is dit de rapportagecode R01 - Bedrijfsopbrengsten. Daarnaast koppel je dan het kengetal 17 - Opbrengsten op alle rapportagecodes die één niveau eronder aanwezig zijn, dus aan de rapportagecodes R0101, R0102, R0103, R0104, etc. Op die manier heb je een juist inzicht in het dashboard, aangezien je dan voor zowel de Opbrengsten als de Brutomarge een juiste (=gelijke) berekening krijgt.

Dichtraming kengetallen

Op dit tabblad zie je alle informatie over de cumulatieve bedrijfsopbrengsten, kosten en resultaat van de lopende of geselecteerde periode. Zowel het percentage (in rood of groen) als het gerealiseerde bedrag (zwart) en het budget (grijs). In de kolom van de dichtraming staan de bedragen van de toekomstige perioden van het huidige boekjaar. Het dichtramingspercentage is 100 als er binnen Profit niet wordt dicht geraamd. Zowel de bedrijfsopbrengsten als de kosten voor die toekomstige perioden zijn door middel van het schuifbalkje te beïnvloeden. Daarbij is boven de 100 meer bedrijfsopbrengst en meer kosten. Onder de 100 staat voor een lagere bedrijfsopbrengst en lagere kosten. In de laatste kolom tref je dan de jaarprognose aan inclusief de dichtraming.

BI_VWmD_

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie. Bij het bedrijsfresultaat kun je kiezen tussen resultaat na belasting, EBIT (Earnings Before Interest and Taks), EBITDA (Earnings Before deduction of Interest, Tax and Amortisation ) Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie. De reset knoppen zorgen ervoor dat het dichtramingspercentage weer op 100 komt te staan.

Exploitatie (of realisatie)

Per categorie wordt het percentage gerealiseerd bedrag ten opzichte van het budget getoond. Voor de omzet is dit 155% en wordt deze in het groen weergegeven. Voor de kosten staat deze op 111% en omdat er dus meer kosten gemaakt zijn dan begroot wordt dit in het rood weergegeven. Het resultaat blijft hierdoor steken op 207% en dat is meer dan begroot, vandaar ook in het groen.

De cumulatieve cijfers tot en met de geselecteerde periode in basisvaluta, met daaronder het budget tot en met de periode in het grijs. Voor de brutomarge is dat dus 12.435.073 realisatie ten opzichte van een budget van 8.083.100.

Dichtraming

Per categorie is het percentage dichtraming door middel van het schuifbalkje te beïnvloeden. Als het dichtramingspercentage op 100 staat is het dichtramingsbedrag gelijk aan het budget voor de nog resterende perioden van het betreffende boekjaar. Voor de brutomarge staat deze op 105% waardoor het dichtramingsbedrag komt op 1.685.922, is 105% van 1.605.640.

Het budgetbedrag is voor de nog resterende perioden van het betreffende boekjaar. De dichtraming met het schuifbalkje komt bovenop de dichtraming die binnen Profit is opgegeven.

Jaarprognose

Per categorie het percentage van de jaarprognose inclusief de dichtraming, voor de brutomarge dus 147%. Het bedrag in basisvaluta van de jaarprognose inclusief dichtraming, dus voor de brutomarge 12.435.073 + 1.685.922 = 14.120.995. Het oorspronkelijk gebudgetteerde jaarbedrag in basisvaluta, dus voor de brutomarge 8.033.100 + 1.605.640 = 9.638.740.

Verschil tussen budget en prognose van de opbrengsten

Op dit tabblad zie je in een oogopslag hoe het met je opbrengsten is gesteld. Hoe je procentueel loopt ten opzichte van het hele jaar. Per rapportagecode zie je de afwijking en in de laatste kolom de afwijking per grootboekrekening. Dit is tevens het laagste niveau van het dashboard.

BI_VWmD_Opbrengst.png

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Jaarprognose

Het percentage van de jaarprognose voor de opbrengsten, waarbij de berekening is (Jaarprognose/Jaarbudget) *100%.

Als je meer opbrengst realiseert dan het budget, is het percentage boven de 100 en in het groen. Als je minder opbrengst realiseert dan het budget, is het percentage onder de 100 en in het rood.

Per rapportagecode

Per rapportagecode zie je de afwijking van de jaarprognose van het jaarbudget, waarbij een hogere opbrengst een groen vlak oplevert en een lagere opbrengst een rode balk oplevert.

Per grootboekrekening

Per grootboekrekening die aan een opbrengst rapportagecode is gekoppeld het jaarbudget, de jaarprognose en het verschil tussen die twee. Het verschil staat in het groen als er een hogere jaarprognose is dan het jaarbudget. Het verschil staat in het rood als er een lagere jaarprognose is dan het jaarbudget. In de bovenste regel is het totaal zichtbaar.

Verschil tussen budget en prognose van de kosten

Op dit tabblad zie je in een oogopslag hoe het met de kosten is gesteld. Hoe je procentueel loopt ten opzichte van het hele jaar. Per rapportagecode zie je de afwijking en in de laatste kolom de afwijking per grootboekrekening. Dit is tevens het laagste niveau van het dashboard.

BI_VWmD_Kosten.png

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Jaarprognose

Het percentage van de jaarprognose voor de kosten, waarbij de berekening is (Jaarprognose/Jaarbudget) *100%.

Als je meer kosten maakt dan het budget, is het percentage boven de 100 en in rood. Als je minder kosten maakt dan het budget, is het percentage onder de 100 een in het groen.

Per rapportagecode

Per rapportagecode zie je de afwijking van de jaarprognose van het jaarbudget, waarbij hogere kosten een rood vlak oplevert en lagere kosten een groen vlak oplevert.

Per grootboekrekening

Per grootboekrekening die aan een kosten rapportagecode is gekoppeld het jaarbudget, de jaarprognose en het verschil tussen die twee. Het verschil staat in het groen als er een lagere jaarprognose is dan het jaarbudget. Het verschil staat in het rood als er een hogere jaarprognose is dan het jaarbudget. In de bovenste regel is het totaal zichtbaar.

Dichtraming gedetailleerd

Op dit tabblad zie je op rapportagecode niveau de uitwerking van jaarprognose en de binnen Profit ingevoerde dichtraming.

BI_VWmD_Detail.png

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Details

Per rapportagecode de detailuitwerking van de tot en met periode realisatie en budget en de dichtraming naar de jaarprognose en het jaarbudget. In de laatste kolom zie je het percentage volgens de formule (Jaarprognose/Jaarbudget)*100%.

Direct naar

Dashboard openen

 1. Start InSite.
 2. Open het dashboard.

  Het dashboard opent en je ziet het eerste werkblad, zoals in de afbeelding.

Publicatiedatum van een dashboard:

Klik op de knop met de drie puntjes voor de naam van het dashboard om de publicatiedatum te zien. Zie verder de inrichting van het publiceren van dashboards.