thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Dashboard Contractbeheer Financieel

Het dashboard geeft inzicht in uitgaven aan lopende en toekomstige contracten. Je ziet hoeveel contracten stilzwijgend worden verlengd en wanneer. Ook heb je inzicht in de contractsoorten en verantwoordelijken. Verder wordt er ingezoomd op verzekeringscontracten en de zaken die daarmee verzekerd zijn.

Inhoud

Video

Inrichting en gegevens in Profit

Het werkblad Vertegenwoordiger bevat alleen gegevens als de vertegenwoordiger gevuld is. Ook contractwaarde moet gevuld zijn, anders zal het dashboard niet werken.

Bij de verzekering moet je de activa gekoppeld hebben aan het contract.

Werkblad Contracten

Hier vind je de contractwaarde van alle nieuwe en aflopende contracten. Ook zie je hoe dit in de tijd weergegeven kan worden en of aflopende contracten ook al daadwerkelijk zijn opgezegd.

KPI's: Contractwaarde actieve contracten / Aantal actieve contracten

De totale contractwaarde van contracten met een begindatum die kleiner is dan vandaag en een lege einddatum of een einddatum die groter is dan vandaag.

Het totaal aantal unieke contracten met een begindatum die kleiner is dan vandaag en een lege einddatum of een einddatum die groter is dan vandaag.

Dat_BI Contracten financieel KPI (1)

Staafdiagram: Contractwaarde van nieuwe en aflopende contracten

Op de startdatum van een contract wordt de contractwaarde getoond. Zijn het meerdere contracten dan worden deze bij elkaar opgeteld. Ditzelfde geldt voor de einddatum (beƫindigde contracten). Contracten met de status In overweging worden niet getoond in deze grafiek.

Dat_BI Contracten financieel Contract (10)

Tabel: Detailgegevens contracten

Per contract zie je hier de contractwaarde en de status. Ook zie je de begin- en einddatum.

KPI's: Bedrag op te zeggen contracten deze maand / Aantal op te zeggen contracten deze maand

  • De contractwaarde van contracten waarvan de einddatum in de huidige maand valt.
  • Het aantal contracten waarvan de einddatum in de huidige maand valt.

Dat_BI Contracten financieel KPI (2)

Staafdiagram: Aflopende contracten

Je ziet hier de contractwaarde op de opzegdatum. De grafiek is opgedeeld in contracten met een opzegdatum waarvan het veld Opgezegd door al gevuld is (status: Al opgezegd) en waar dat veld leeg is (status: Nog niet opgezegd).

Dat_BI Contracten financieel Contract (20)

Tabel: Detailgegevens beƫindigde contracten

Per contract met einddatum zie je hier de status en de waarde. Ook zie je de opzegdatum. Het veld Verantwoordelijke wordt gevuld met het veld Opgezegd door. Als het veld Opgezegd door leeg is, wordt de waarde opgehaald uit het veld Verantwoordelijke in het contract.

Werkblad Contractsoorten

Contracten kunnen in verschillende contractsoorten afgesloten worden. Hier krijg je inzicht in hoe de verdeling hiervan is en ook wat de status is per contractsoort. De kleuren geven in iedere grafiek dezelfde contractsoort weer.

Verdeling van de contractsoorten

De som van de contractwaarde, gegroepeerd per contractsoort.

Dat_BI DB Contracten financieel (10)

Status van de contractsoorten

De som van de contractwaarde, gegroepeerd per status van de contracten. De kleur geeft de contractwaarde aan per contractsoort en per status.

Dat_BI DB Contracten financieel (20)

Aantal afgesloten contracten per contractsoort

Het aantal contracten, gegroepeerd per contractsoort.

Dat_BI DB Contracten financieel (30)

Werkblad Lopende en toekomstige contracten

Dit werkblad geeft inzicht in de kosten van je lopende en toekomstige contracten. Hierdoor weet je ook hoeveel je op basis van je huidige contracten in de toekomst uit gaat geven. De contractwaarde per maand kan alleen berekend worden als de einddatum gevuld is. De contractwaarde is namelijk de waarde voor de gehele looptijd.

Staafdiagram: Kosten van de lopende en toekomstige contracten

De looptijd is een berekend veld in het contract. Deze wordt echter alleen gevuld als er een einddatum opgegeven is. Is deze leeg, dan wordt het contract ook niet meegenomen in deze grafiek. De contractwaarde wordt gedeeld door de looptijd en start op de begindatum en stopt op de einddatum. Evenredig wordt dit over de contractperioden verdeeld.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (40)

Meter: Eenmalige contracten

Hier zie je hoeveel van alle lopende contracten er eenmalig zijn. Dat wil zeggen dat het vinkje Stilzwijgende verlenging niet is aangevinkt.

Meter: Contracten die stilzwijgend verlengd worden

Hier zie je hoeveel van alle lopende contracten er stilzwijgend verlengd worden. Dat wil zeggen dat Stilzwijgende verlenging wel is aangevinkt.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (50)

Tabel: Detailgegevens

Detailgegevens van alle lopende contracten. Bij welke crediteur horen deze, maar ook welke contractwaarde hebben ze en wat is de looptijd. Hier zie je dus ook de berekening van de eerdere grafiek door de contractwaarde per maand. Verder zie je de status, of het contract eenmalig is of stilzwijgend verlengd kan worden en de bijbehorende opzegdatum.

Werkblad Verantwoordelijke

Je ziet in de legenda welke statussen de contracten hebben en bij welke verantwoordelijke deze horen. Je ziet de weergave in aantallen en in waarde.

Het veld Verantwoordelijke in het contract is geen verplicht veld. Als je deze niet gevuld hebt, zal dit werkblad geen informatie bevatten.

Legenda:

Hier zie je de statussen van de contracten.

Staafdiagram: Aantal contracten per verantwoordelijke

Hier zie je alle contracten, gegroepeerd per verantwoordelijke.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (60)

Staafdiagram: Contractwaarde per verantwoordelijke

Hier zie je de totale contractwaarde, gegroepeerd per verantwoordelijke.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (70)

Tabel: Detailgegevens

Je ziet hier alle contracten. Bij welke crediteur horen deze, maar ook welke contractwaarde hebben ze en wat is de status. Verder zie je ook de bijbehorende opzegdatum.

Werkblad Lopende verzekeringen

Per verzekering zie je de totale contractwaarde, maar ook het verzekerde bedrag. Ook zie je welke items er binnen de verzekering vallen en wat de boekwaarde hiervan is. Als je geen activa gekoppeld hebt aan je verzekeringen of helemaal geen verzekeringen vastlegt in je contracten, zal dit werkblad geen goed beeld geven.

Staafdiagram: Contractwaarde van afgesloten verzekeringen

De contractwaarde van alle verzekeringen, gegroepeerd per contract.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (80)

Staafdiagram: Verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag per contract.

Dat_BI Contracten financieel Lopend (90)

Tabel: Detailgegevens

Detailgegevens van de activa die gekoppeld is aan de verzekering. Je ziet ook de boekwaarde van deze activa. Zo kun je bekijken of deze hoger of lager is dan het verzekerde bedrag. Ook zie je de begin- en einddatum van het contract en wie er verantwoordelijk voor is.

Direct naar

Zoeken in dashboard

Filteren in een dashboard

Dashboard openen

Visualisaties op een werkblad

Beschikbare dashboards

Process

Contractbeheer Dashboard

Work area

Financieel