thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Niet geautoriseerd

De melding 'Niet geautoriseerd' ontstaat om één van de volgende 2 redenen:

 1. De gebruiker heeft geen rechten op de pagina.
 2. De gebruiker heeft geen rechten op de gegevens (dossier, medewerker, verkooprelatie, contactpersoon etc.).

Om welke van de 2 opties het gaat kan je zien aan de 'niet geautoriseerd' link. Staat hier alleen afasinsite.nl/speciale-pagina-prs/notauthorized-prs dan heb je geen rechten op de gegevens. Is de 'niet geautoriseerd' link aangevuld met een specifieke pagina? Dan heb je geen rechten op de pagina.

Daarnaast is het belangrijk dat de actuele gegevens worden vernieuwd. Het vernieuwen/actualiseren heeft onder andere betrekking op het bijwerken van de actuele functie, de organisatorische eenheid en het rooster van medewerkers. Ook vervangers worden bijgewerkt.

Inhoud

Geen rechten op de pagina

Autorisatie op basis van rollen en functionaliteiten controleren

Heeft de gebruiker geen rechten op de pagina, controleer dan zijn/haar autorisatie op basis van de rollen en functionaliteiten.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool en controleer eerst welke InSite-rollen de gebruiker heeft. Onthoud deze voor later.
 2. Open de pagina waar de gebruiker de 'niet geautoriseerd' melding op krijgt. Ga hiervoor naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina en open de eigenschappen van de betreffende pagina.
 3. Ga naar het tabblad: Pagina-autorisatie.
 4. Controleer in de kolom Autorisatiemethode of hier 'Functionaliteit' of 'Lezers documentsjabloon' staat.
  1. Autorisatiemethode is Functionaliteit.
  2. Autorisatiemethode is Lezers documentsjabloon.

Definitie-autorisatie overzichtspagina controleren

Bij een overzichtspagina kan definitie-autorisatie van toepassing zijn. Als dit het geval is en een gebruiker heeft geen rechten op de definitiegroep, dan heeft de gebruiker ook geen rechten op de overzichtspagina in InSite.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina.
 2. Open de overzichtspagina en klik op Weergave aanpassen.
 3. Als het veld Autorisatie toepassen is aangevinkt, is definitie-autorisatie van toepassing.
 4. Kijk welke definitiegroep gekoppeld is, de gebruiker moet toegang hebben tot deze definitiegroep.

  Als er geen definitie geselecteerd is, vink je het veld Autorisatie toepassen uit.

Autorisatie op basis van selectie

Een pagina kan gekoppeld zijn aan een selectie. Een gebruiker die niet in de selectie valt, heeft geen rechten op de pagina.

 1. Open InSite en meld je aan als Sitebeheerder.
 2. Open de pagina.
 3. Klik op: Eigenschappen.
 4. Controleer of er een selectie gekoppeld is.

Autorisatie m.b.t. delegatie

Bij de delegatie van een workflow wordt een medewerker aangesteld om workflows af te handelen namens een andere medewerker (leidinggevende). De autorisatie van de aangestelde medewerker moet hiervoor ook uitgebreid worden, anders heeft hij onvoldoende rechten om workflows te openen.

Als de filterautorisatie t.b.v. de delegatie verkeerd is ingesteld, kan dit er toe leiden dat de aangestelde medewerker meer rechten heeft dan nodig, of juist minder rechten heeft dan nodig. Het kan gebeuren dat een medewerker minder rechten heeft dan voor het inrichten van de delegatie.

Logboek controleren

Het kan zijn dat er een andere oorzaak is. Dit vind je terug in het logboek.

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Omgevingslogboek.
 2. Open de regel met de foutmelding.

  In het logboek zie je onderstaande foutmelding:

  De gegevensverzameling 'Gebruikers bij workflowactiviteit' blijkt te zijn geblokkeerd.

 3. Open in Profit Windows de eigenschappen van pagina 'Gebruikers bij dossier'.
 4. Klik op de actie: Weergave aanpassen.

  maak een concept aan als deze nog niet bestaat.

 5. Controleer of de gegevensverzameling niet geblokkeerd is.
 6. Publiceer het concept.

  In sitebeheer werkt de pagina dan weer. Als de webserver is bijgewerkt werkt de pagina ook weer voor de gebruikers.

Geen rechten op de gegevens

Geen of onjuiste toegang op het gegevensfilter HRM – Medewerkers

Bij vertrouwelijke dossieritems moet de medewerker geautoriseerd zijn voor de medewerkergegevens. Krijgt de medewerker deze melding bijvoorbeeld bij het raadplegen van de loonstrook in InSite, dan is het mogelijk dat het HRM-filter ‘Eigen medewerkergegevens’ voor deze gebruiker op ‘niet actief’ staat.

Als een manager deze melding krijgt bij het openen van bijvoorbeeld een verlofaanvraag van één van zijn medewerkers, dan staat het betreffende filter op ‘niet actief’. Staat het filter wel op ‘actief’, controleer dan de inrichting van het filter.

Om deze functionaliteit te gebruiken moet je de functionaliteit Medewerkerautorisatie splitsen in ESS/MSS activeren.

Zie ook:

De medewerker heeft geen (geldig) contract

Als de medewerker uit dienst is of geen geldig contract heeft, dan heeft de medewerker geen toegang meer tot ESS/MSS-pagina's. Een normale gebruiker (niet een systeemgebruiker) kan nog wel toegang hebben tot andere pagina's.

Geen of onjuiste toegang op het gegevensfilters CRM - Dossieritems vastleggen: type dossieritem + CRM - Dossieritems

Kijk of bij de gebruikersgroep de juiste filters geactiveerd zijn op het gegevensfilter CRM - Dossieritems vastleggen: type dossieritem (zie afbeelding) + CRM - Dossieritems.

In de eigenschappen van het gegevensfilter staat het veld Combineren met autorisatie organisatie en personen aangevinkt

Heb je het veld Combineren met autorisatie organisatie en personen aangevinkt in de eigenschappen van het gegevensfilter? Dit betekent dat het filter wordt gecombineerd met het filter op organisatie en personen. Gebruikers hebben alleen toegang tot de gegevens die aan beide filters voldoen.

De medewerker is niet gekoppeld aan een gebruiker

Een medewerker moet gekoppeld zijn aan een gebruiker om in te kunnen loggen in InSite. Dit betekent dat de gebruiker en de medewerker op basis van dezelfde persoon moeten zijn toegevoegd.

Koppeling controleren:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Controleer of de medewerker geblokkeerd is. Het veld Geblokkeerd mag niet aangevinkt zijn.
 4. Ga naar: Acties (F8)Persoon.
 5. Ga naar het tabblad: Koppelingen.

  Op dit tabblad zie je zowel de medewerker als de gebruiker staan.

  Hrm_Medewerker koppelen aan gebruiker (10)

  Als je alleen de medewerker ziet staan, dan moet je de medewerker koppelen aan de gebruiker.

Zie ook: Medewerker koppelen aan gebruiker

Process

Medewerker Overzicht Portalpagina Autorisatie

Work area

InSite/OutSite