Delegatiemodel inrichten en gebruiken

Met het delegatiemodel kan een leidinggevende een vooraf samengesteld takenpakket laten uitvoeren door een medewerker, bijvoorbeeld een senior teamlid. Hierdoor krijgt het betreffende senior teamlid rechten om 'namens de manager' MSS-workflows in te sturen en workflows af te handelen. De gedelegeerde kan de manager dus ondersteunen bij het uitvoeren van HR-taken.

Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken voor HRM-workflows. Ook zijn er eisen aan de inrichting van het organigram en de autorisatie, zoals je hieronder kunt lezen.

Let op:

De functionaliteit voor delegatie werkt ALLEEN voor medewerkers die InSite gebruiken. Voor medewerkers die naast InSite ook Profit gebruiken is deze functionaliteit niet bedoeld en deze functionaliteit kan gevolgen hebben voor de autorisatie binnen Profit.

Inhoud

Beschrijving

Een delegatie is een takenpakket dat je aan een medewerker kunt koppelen. Hierdoor maak je deze medewerker verantwoordelijk voor bepaalde workflows voor een specifieke afdeling of afdelingen. De medewerker kan dan nieuwe workflows insturen en workflows beoordelen!

Als een medewerker een delegatie krijgt, wordt ook de autorisatie verruimd, zie de aparte toelichting hieronder. Als je eenmaal een delegatie hebt gemaakt, kun je deze aan meerdere medewerkers koppelen, waardoor je de overdracht van takenpakketten op een consistente manier kunt regelen.

Bij een delegatie kan het takenpakket van een leidinggevende bijvoorbeeld worden overgedragen naar een medewerker van de afdeling van die leidinggevende. Dit is echter niet verplicht. Je kunt het takenpakket ook overdragen op een medewerker van een andere afdeling.

Voorbeeld

Cas de Graaf is leidinggevende van OBS De Regenboog. Hij wil zijn workflows t.a.v. verlof en verzuim van alle medewerkers van De Regenboog laten uitvoeren door Monica Bello.

Je maakt een delegatie (=takenpakket) voor verlof en verzuim. Monica Bello krijgt deze delegatie op haar actieve functieregel voor de organisatorische eenheid OBS De Regenboog. Ook pas je de workflows aan, zodat de taken bij de gedelegeerden in de takenlijst komen. Hierdoor krijgt Monica voortaan alle workflows voor verlof en verzuim van de organisatorische eenheid onder OBS De Regenboog.

De overige workflows, zoals voor salaris- en functiewijzigingen, gaan nog wel naar Cas.

In dit voorbeeld krijgt Monica een delegatie voor haar eigen organisatorische eenheid. Een medewerker kan echter ook een delegatie krijgen voor andere organisatorische eenheid.

Workflows

De taken komen alleen bij de gedelegeerde in beeld als de betreffende workflows hiervoor zijn ingericht. Er zijn namelijk speciale bestemmingen voor gedelegeerden.

Autorisatie

Je moet de autorisatie uitbreiden, omdat de gedelegeerden rechten moeten krijgen op bepaalde organisatorische eenheden en de daartoe behorende medewerkers. Ook heeft de gedelegeerde rechten nodig op InSite-pagina's.

Let op:

Het uitbreiden van de filterautorisatie werkt ook door in bijvoorbeeld dashboards, rapporten en analyses. Hierdoor hebben de gedelegeerden meer rechten dan je voordien gewend was.

Werkwijze