thumb_up
thumb_down
link
Kopieer link
Gekopieerd
insert_emoticon
lmatfy
Gekopieerd

Contract raadplegen en wijzigen in Financieel

Je kunt een contract raadplegen en wijzigen. Voor elke wijziging maakt Profit een mutatieregel aan die je kunt raadplegen in de historie. Met de weergave Contracten heb je een goed overzicht van alle contracten, opzegtermijnen en looptijden.

Standaard zijn alle contracten uit alle administraties te zien in de weergave met contracten. Als je dit niet wilt moet je de weergave van contracten autoriseren met het gegevensfilter Financieel - Contracten, op het veld Administratie. Dit filter houdt namelijk geen rekening met eventuele autorisatie via gegevensfilter op Algemeen - Administratie. Met een gegevensfilter zorg je ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot contracten die zij mogen raadplegen of wijzigen.

Bij vaste activa zijn bij het tabblad Verzekeringen ook alle contracten te zien, ongeacht de filterautorisatie. Echter alleen contracten van het type Verzekering.

Weergave per administratie:

Als je een weergave toevoegt en het veld Administratie in de weergave plaatst, kun je wisselen tussen de actieve administratie, alle administraties of een specifieke administratie.

Contract financieel raadplegen en wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Contractbeheer / Contract.

  Als een contract een Einddatum en Opzegtermijn heeft, berekent Profit de Opzegdatum. Hiermee heb je inzicht wanneer je moet opzeggen en kun je op tijd zijn als je wilt opzeggen. Je ziet ook de Contractwaarde.

  Met een signaal op Opzegdatum signaleert Profit automatisch als het contract gaat verlopen of stilzwijgend verlengd gaat worden. Hiermee kun je op tijd zijn met opzeggen.

  Je ziet in de weergave de status van het contract. De status wordt als volgt bepaald:

  • Actief: Begindatum van het contract is kleiner of gelijk aan systeemdatum, Einddatum is groter of gelijk aan systeemdatum, Opgezegd op is leeg
  • Actief en opgezegd: Begindatum is groter dan systeemdatum, Opgezegd op is gevuld en groter dan de systeemdatum, In overweging is niet aangevinkt.
  • In overweging: In overweging is aangevinkt in het contract.
  • Toekomstig: Begindatum is groter dan systeemdatum, Opgezegd op is leeg en In overweging is niet aangevinkt.
  • Toekomstig en opgezegd: Begindatum is groter dan systeemdatum, Opgezegd op is gevuld en In overweging is niet aangevinkt.
  • Beëindigd: Opgezegd op is gevuld en kleiner of gelijk aan de systeemdatum én In overweging is niet aangevinkt. Of: Stilzwijgend verlengen is Nee en de Einddatum van de laatste contractregel is kleiner dan de systeemdatum.
 2. Open de eigenschappen van het contract.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Raadpleeg of wijzig de gegevens. Het contractnummer van dit contract kun je achteraf niet meer wijzigen.
 5. Ga naar het tabblad: Financieel.

  Fin_Contract raadplegen en wijzigen in Financieel

  Op dit tabblad zie je de financiële gegevens.

  Met de Betalingsvoorwaarde heb je de mogelijkheid om een specifieke betalingsvoorwaarde in te vullen voor een contract en kun je hiermee afwijken van de betalingsvoorwaarde van de crediteur.

 6. Ga naar het tabblad: Contractregels.

  Dit tabblad toont de contractregels die zijn aangemaakt. Je kunt hier nieuwe contractregels toevoegen. In de weergave zie je de onder andere de looptijd, de Jaarwaarde huidig contract en Totale contractwaarde huidig contract.

 7. Ga naar het tabblad: Verplichtingen.

  Dit tabblad toont de verplichtingen die zijn aangemaakt bij het contract. Via de actie Onderhouden kun je de verplichting raadplegen en wijzigen.

 8. Ga naar het tabblad: Historie.

  Profit voegt voor een nieuw contract, een wijziging of verlenging op een contract een mutatieregel toe aan de contracthistorie. Hiermee heb je inzicht in de wijzigingen in het contract, bijvoorbeeld verlenging.

  Er zijn drie soorten mutatieregels: nieuw, wijziging en verlenging. Soort verlenging is van toepassing als het contract wordt verlengd vanuit de workflow.

 9. Ga naar het tabblad: Inkoopfactuur.

  Dit tabblad toont de inkoopfacturen die via een financiële inkoopboeking zijn gematched aan de verplichting(en) van dit contract.

  Als je dit tabblad niet ziet, dan pas je de autorisatie voor dit tabblad aan.

 10. Ga naar het tabblad: Inkooporder.

  Dit tabblad toont de inkooporders die zijn aangemaakt via Profit Ordermanagement en zijn gekoppeld aan dit contract.

 11. Ga naar het tabblad: Inkoopoffertes.

  Dit tabblad toont de inkoopoffertes die zijn aangemaakt via Profit Ordermanagement en zijn gekoppeld aan dit contract.

 12. Klik op: OK.

Contracten analyse raadplegen:

Je kunt contracten raadplegen via een analyse.

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Analyse.
 2. Open de analyse: Contractenanalyse (Profit).
 3. Stel het filter in.
 4. Klik op: Voltooien.

  Je ziet in de analyse onder meer de contractwaarde per type contract, per verantwoordelijke het totale bedrag per status en per inkooprelatie het bedrag en aantal contracten.

Verzekeringen per actief raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Open de eigenschappen van het actief.
 3. Ga naar het tabblad: Verzekeringen.

  Profit toont de gekoppelde verzekering(en). Verzekeringen zijn contracten met de waarde Verzekering bij het veld Soort contract. Je kunt op dit tabblad alle gekoppelde verzekeringscontracten zien, ongeacht de gegevensfilterautorisatie.

  Je kunt via dit tabblad ook verzekeringen toevoegen.

Zie ook

Direct naar

 1. Contractbeheer in Financieel
 2. Contractbeheer in Financieel inrichten
 3. Contract toevoegen in Financieel
 4. Contractverlenging toevoegen in Financieel
 5. Contract raadplegen en wijzigen in Financieel
 6. Contract financieel toevoegen in InSite
 7. Contractverlenging toevoegen in InSite
 8. Contract financieel raadplegen in InSite
 9. Activa koppelen aan een contract
 10. Contract per inkooprelatie/crediteur onderhouden
 11. Inkooporder toevoegen op een contract
 12. Contract beëindigen in Financieel
 13. Contractdossier in Financieel
 14. Reservering toevoegen
 15. Verplichting toevoegen
 16. Aanpassen contractregel bij realisatie op een gekoppelde verplichting
 17. Inkoopfactuur afboeken van reservering of verplichting
 18. Workflow Contractverlenging signaal Financieel
 19. Workflow Contract Financieel

Proces

Contractbeheer

Werkgebied

Financieel