Vrije tabel toevoegen

Vrije tabellen hebben twee toepassingen:

 • Er worden tabellen meegeleverd die je zelf kunt uitbreiden, zoals familierelatie, cursus- en forecaststatus.
 • Je kunt zelf vrije tabellen toevoegen.

Voor tabellen met velden die geen relatie hebben met andere Profit-data gebruik je een vrij algemeen bestand, bijvoorbeeld voor een lijst van in de organisatie aanwezige publicaties, het schoonmaakschema van het pand, etc.

Inhoud

Meerdere talen

Als je meerdere licentietalen hebt, kun je per taal een code en een omschrijving vastleggen. Hierdoor kan elke gebruiker Profit in zijn eigen gebruikerstaal gebruiken.

Je gebruikt codes niet alleen om gegevens vast te leggen en te rapporteren. Codes zijn ook van invloed op:

 • Filters
 • Filterautorisatie o.b.v. vrije tabelwaarden.
 • Voorkeurwaarden op velden
 • Exporteren van weergaven
 • Uitvoer, zoals rapporten en analyses

In deze situaties gelden de codes in de taal van de gebruiker. Een Nederlandse gebruiker zal dus andere codes gebruiken dan bijvoorbeeld een Engelse.

In de eigenschappen van vrije tabellen kun je vertalingen toevoegen voor het Engels, Frans, Duits en Engels. Je kunt vrije tabellen ook vertalen voor verstrekkingen, zoals pakbonnen en facturen. Dit werkt hetzelfde als bijvoorbeeld het vertalen van itemomschrijvingen t.b.v. verstrekkingen.

Zie ook:

Vrije tabel toevoegen

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Vul de maximale lengte van de code en de omschrijving in.
 5. Vul per taal een code en een omschrijving in. Je kunt ook een kleur opgeven, deze wordt gebruikt in workflows (voor de workflowstatus) en in weergaven (vanaf Profit 1).
 6. Als je dit veld bijvoorbeeld aanvinkt in de vrije tabel Automodel, dan kun je bij het toevoegen van auto's direct nieuwe modellen toevoegen aan de vrije tabel.

 7. Vul per taal de codes en omschrijvingen in.
 8. Klik op: Voltooien.

Vrije tabel wijzigen of importeren

Je kunt vrije tabellen exporteren en importeren.

Vrije tabel exporteren:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.
 2. Selecteer de vrije tabel.
 3. Klik op de actie: Waarden.
 4. Je ziet een weergave met waarden. Je kunt deze exporteren naar Microsoft Excel.

Vrije tabel importeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Import / Vrije tabel.
 2. Bepaal of je alleen nieuwe waarden wilt importeren, of ook bestaande regels wilt wijzigen:
  • Als je alleen nieuwe regels wilt importeren, vink je Alleen importeren (uit is muteren) aan.
  • Als je nieuwe regels wilt importeren en bestaande regels wilt wijzigen (op basis van code), vink je Alleen importeren (uit is muteren) uit.

Zie ook:

Direct naar

 1. Vrije inrichting
 2. Vrije tabel toevoegen
 3. Vrije inrichting met velden en tabbladen
 4. Vrije contactbestanden
 5. Vrij algemeen bestand
 6. Labels van Profit-velden wijzigen