Vertaling item toevoegen

Je kunt in Profit omschrijvingen van items (artikel, e.d.), routes, eenheden en locaties, etc. vertalen naar meerdere talen. De taalinstelling in de eigenschappen van de verkooprelatie of inkooprelatie zorgt er dan voor dat het item in de juiste taal wordt getoond en afgedrukt/verstrekt. Op de rapporten en in de boekingslay-outs kun je dan de vertaalde code en de vertaalde omschrijving tonen.

Onderstaande beschrijving geldt ook voor de overige tabellen zoals Betaalvoorwaarde, Artikeldimensie, Eenheid, etc.

Je kunt vertalingen importeren met Ordermanagement / Beheer / Import item / Vertaling.

Omschrijvingen vertalen:

Let op:

Met de actie Bijwerken vertalingen codetabellen kun je vertalingen (codes en omschrijvingen) bijwerken op basis van standaardvertalingen in Profit. Hiermee kun je je codetabellen dus initieel vullen met vertalingen die al in Profit aanwezig zijn. Deze actie geldt voor de regels waarbij Is odetab. aangevinkt is.

Met de actie Bijwerken vertalingen tabellen kun je alle vertalingen (codes en omschrijvingen) bijwerken. Deze actie geldt voor de regels waarbij Is odetab. niet aangevinkt is.

Hierdoor worden vertalingen die je al handmatig hebt toegevoegd, overschreven.

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Vertalingen.
  • Ordermanagement / Beheer / Inrichting / Vertalingen.
 2. Open de eigenschappen van de tabel waarvoor je vertalingen in wilt voeren, bijvoorbeeld Items voor artikelomschrijvingen.
 3. Selecteer de taal waarvoor je vertalingen wilt vastleggen.
 4. Klik op: Selecteren.

  Je ziet nu een boekingslay-out. Je gaat per regel vertalen.

  Welke velden je precies kunt vertalen hangt samen met het type tabel dat je wilt vertalen.

  Als bijvoorbeeld een code hetzelfde moet blijven als de originele code, vul je niets in.

 5. Als je voor een vrije tabel vertalingen invoert, kun je eventueel ook de velden Vertaalde extra omschrijving en Opmerking (onderin de boekingslay-out) vertalen.
 6. Voeg nu de velden toe aan de boekingslay-outs of de rapporten. 

Als je wilt dat de vertaalde omschrijving van het item doorwerkt in de gebruikerstaal, dan stel je in de eigenschappen van het item de de vertaling in.

Lees hier meer over in het artikel Onderdelen vertalen naar de gebruikerstaal.

Direct naar

 1. Omschrijvingen in codetabellen vertalen (o.a. artikel en looncomponent)
 2. Taalcode toevoegen
 3. Artikelomschrijvingen vertalen of vertalingen importeren
 4. Vertaling looncomponent toevoegen
 5. Velden in boekingslay-outs opnemen
 6. Vertaalde velden in rapport en document gebruiken
 7. Taal instellen in eigenschappen inkoop en/of verkooprelatie