thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vertaalde velden in rapport of document gebruiken

Je kunt in een rapport de vertaalde velden tonen, door specifieke velden aan het rapport toe te voegen.

De standaard Profit-velden worden al vertaald in een groot aantal rapporten.

Inhoud

Vertaalde velden van artikel en looncomponenten gebruiken

De taal waarin de velden worden getoond is afhankelijk van de taalcode in de eigenschappen van de debiteur.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open de eigenschappen van het rapport.

  Je kunt een standaardrapport niet aanpassen, je herkent zo'n rapport aan het woord (Profit). Als je dit toch wilt maak je eerst een kopie van het standaardrapport en pas je de kopie aan.

 3. Klik op: Aanpassen.
 4. Voeg de velden met vertaalde waarden toe. De veldnaam is herkenbaar aan de aanduiding 'Vertaalde...'.

  Bas_Vertaalde velden in rapport gebruiken

 5. Voeg de velden Vertaalde code en Vertaalde omschrijving toe aan het rapport.

  Als je dit rapport nu afdrukt voor een verkooprelatie waarbij je een afwijkende taalcode hebt geselecteerd, worden de code en omschrijving in die taal afgedrukt.

 6. Als de velden voor de vertaalde code en omschrijving niet in de gegevensverzameling aanwezig zijn, voeg je een subrapport toe.
  1. Controleer of velden niet in de gegevensverzameling staan of wel in de weergave voor de vertalingen - daar staat dan Is codetabel achter het bestand uit. Bijvoorbeeld bij btw-tariefgroep of eenheden.
  2. Maak het subrapport op basis van de gegevensverzameling Vertaling t.b.v. afdrukken (rapport), zoals het onderstaande voorbeeld.

  3. Koppel deze vervolgens op taalcode (en filter op btw-tariefgroepen voor dit specifieke voorbeeld).
Vertalingen van codetabel-velden in medewerker-output

Voor het tonen van vertaalde codetabelwaarden op rapporten en documenten zijn specifieke velden opgenomen in gegevensverzamelingen.

Zorg dat de verstrekkingstaal goed is ingesteld bij werkgever en medewerker.

In gegevensverzamelingen op medewerkerniveau beschik je over velden om de vertaalde code en omschrijving weer te geven:

 • Code obv medewerkertaal
 • Omschrijving obv medewerkertaal

Direct naar

 1. Omschrijvingen in codetbellen vertalen (o.a. artikel en looncomponent)
 2. Taalcode toevoegen
 3. Artikelomschrijvingen vertalen of vertalingen importeren
 4. Vertaling looncomponent toevoegen
 5. Velden in boekingslay-outs opnemen
 6. Vertaalde velden in rapport en document gebruiken
 7. Taal instellen in eigenschappen inkoop en/of verkooprelatie

Process

Taal

Work area

Algemeen