thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vertaling looncomponent toevoegen

Je kunt in Profit omschrijvingen van looncomponenten vertalen naar meerdere talen. De taalinstelling in de eigenschappen van de medewerker of werkgever zorgt er dan voor dat de juiste taal wordt getoond op de loonstrook.

Vertaling looncomponent toevoegen:

Let op:

Met de actie Bijwerken vertalingen codetabellen kun je alle vertalingen (codes en omschrijvingen) bijwerken op basis van standaardvertalingen in Profit. Hiermee kun je je codetabellen dus initieel vullen met vertalingen die al in Profit aanwezig zijn.

Hierdoor worden vertalingen die je al handmatig hebt toegevoegd, overschreven.

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Vertalingen.
  • HRM / Payroll / Inrichting / Vertalingen.
 2. Open de eigenschappen van de tabel:
  • Identificaties

   In deze tabel kun je de omschrijvingen 'Brutoloon', 'Nettoloon' en 'Te betalen loon' vertalen voor op de loonstrook.

  • Looncomponenten

   In deze tabel kun je alle omschrijvingen van de looncomponenten vertalen.

  Na het openen van de tabel zie je een boekingslay-out.

 3. Selecteer de Taalcode van de taal waarvoor je nieuwe vertalingen wilt toevoegen. Als de basistaal Nederlands is, wil je nu bijvoorbeeld de omschrijvingen vertalen naar het Engels.
 4. Vul eventueel een selectie in van looncomponenten.
 5. Klik op de actie: F5. Selecteren.
 6. Selecteer de te vertalen regel. Het gedeelte uit de oorspronkelijke taal dat je niet hoeft te vertalen, blijft grijs.
 7. Vul bij Vertaalde omschrijving een tekst in in de gekozen taal.
 8. Klik op: Opslaan

  De vertaling wordt opgeslagen en het scherm blijft geopend. Je kunt nu een andere code vertalen.

 9. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Omschrijvingen in codetbellen vertalen (o.a. artikel en looncomponent)
 2. Taalcode toevoegen
 3. Artikelomschrijvingen vertalen of vertalingen importeren
 4. Vertaling looncomponent toevoegen
 5. Velden in boekingslay-outs opnemen
 6. Vertaalde velden in rapport en document gebruiken
 7. Taal instellen in eigenschappen inkoop en/of verkooprelatie

Process

Taal

Work area

Algemeen