Onderdelen vertalen naar de gebruikerstaal

Voor veel gegevens die je zelf kunt onderhouden, kun je omschrijvingen/vertalingen toevoegen in de talen die in je licentie beschikbaar zijn. Denk hierbij aan omschrijvingen van grootboekrekeningen, functies van medewerkers, typen dossieritem, forecaststatus, etc. Handig als je medewerkers in het buitenland hebt die Profit in een andere gebruikerstaal gebruiken:

  • In Profit worden de vertaalde onderdelen getoond op basis van de gebruikerstaal van de ingelogde gebruiker.
  • In InSite en OutSite worden de vertaalde onderdelen getoond op basis van de taal van de site.

De omschrijvingen zijn ook in gegevensverzamelingen opgenomen en kunnen bijvoorbeeld in rapporten gebruikt worden.

Vertalingen toevoegen:

Klik op het vlaggetje en voeg de vertalingen toe.

Als er al een vertaling is in jouw gebruikerstaal, dan wordt het corresponderende vlaggetje getoond.

Voorbeeld:

Je werkt met de Engelse gebruikerstaal.

Als er een Engelse vertaling is, dan zie je de Engelse vertaling en Engelse vlaggetje.

Vertaalde codes in gegevensverzamelingen:

In gegevensverzamelingen kun je kiezen voor de vertaalde code of omschrijving.

Direct naar

  1. Taal, vertaling en vreemde tekens
  2. Gebruikerstaal beschikbaar maken
  3. Omschrijving artikel en looncomponent vertalen
  4. Onderdelen vertalen naar de gebruikerstaal