Taal, vertaling en vreemde tekens

Je kunt Profit in meerdere talen gebruiken. Wij ondersteunen Nederlands, Brits Engels, Duits, Frans en Belgisch Nederlands (Vlaams).

Inhoud

Beschrijving

Profit maakt onderscheid tussen de gebruikerstaal en de basistaal. In Profit kan elke gebruiker zijn eigen taal kiezen met Algemeen / Gebruiker / Taalkeuze. De basistaal is de taal waarin de hele omgeving staat, deze taal geldt dus voor alle gebruikers.

De InSite- en OutSite-sites hebben altijd één specifieke taal.

Gebruikerstaal

De gebruikerstaal is een keuze die een gebruiker zelf kan maken.

Als je een andere gebruikerstaal kiest, dan verschijnen in Profit alle schermteksten in die andere taal. Dit betreft de volgende onderdelen:

Onderdeel

Voorbeeld Nederlands

Voorbeeld Engels

Veldnamen

Geslacht, Woonplaats, Grootboekrekening

Gender, City, General ledger account

Codes in meegeleverde tabellen

Codes van het veld Geslacht:

M (Man)

V (Vrouw)

X (Non-binair)

O (Onbekend)

Codes van het veld Geslacht:

M (Man)

F (Female)

X (Non-binair)

U (Unknown)

Codes in vrije tabellen

  • Dit zijn meegeleverde codes die je kunt aanpassen en codes die je zelf hebt toegevoegd.
  • Je kunt zelf ook een vrije tabel met je eigen codes toevoegen.

Codes van het veld 'Type support':

E (Eerste klas)

N (Normaal)

G (Geen recht op support)

Codes van het veld 'Support type':

F (First class)

S (Standard)

N (Not entitled to support)

Informatieve teksten en meldingen die zijn ingebouwd in Profit

Je kunt geen geboortedatum in de toekomst invullen.

You can't enter a future birth date.

Teksten van gegenereerde signalen. Dit zijn teksten die je zelf hebt vastgelegd in Profit.

Debiteur 12345 heeft zijn kredietlimiet overschreden.

Debtor 12345 has exceeded his credit line.

Basistaal

De basistaal is de taal waarin de hele omgeving staat. Deze is meestal gelijk aan de voertaal van de organisatie. Standaard leveren wij Profit uit in het Nederlands, maar je kunt een andere basistaal aanschaffen (je krijgt dan een nieuwe licentie). In de licentie heet dit bijvoorbeeld Profit Basistaal Frans. Als je een omgeving toevoegt, komt deze altijd in de basistaal te staan. Als je later een andere basistaal aanschaft, dan zorgt AFAS er voor dat de omgeving naar de nieuwe basistaal wordt omgezet.

Als de omgeving is omgezet naar een andere basistaal, dan verschijnen in Profit alle teksten die in de omgeving staan in die andere taal. Dit betreft de volgende onderdelen:

  • Namen van meegeleverde rapporten, analyses, signalen, boekingslay-outs en andere metadefinities
  • Meegeleverde teksten in codetabellen

InSite en OutSite

Je kunt InSite en OutSite in de ondersteunde talen publiceren (een site heeft altijd één specifieke taal). Je kunt ook een reeds gepubliceerde site omzetten in een andere taal. Standaardonderdelen van een site worden automatisch vertaald naar de taal van de site, voor andere onderdelen moet je zelf een vertaling toevoegen.

Zie ook:

Weergaven

Namen van meegeleverde weergaven en velden in de weergaven worden standaard vertaald naar de gebruikerstalen in je licentie.

Als je zelf een weergave toevoegt, kun je zowel de weergave als de veldnamen zelf vertalen.

Zie ook:

Rapporten

Met Profit wordt een aantal rapporten in het Nederlands meegeleverd die je aan buitenlandse relaties in hun eigen taal kunt verstrekken. Hiervoor zijn de termen in Profit vertaald naar het Engels en het Frans. Het gaat dan o.a. om alle factuurrapporten en om de belangrijkste rapporten per module.

Verstrekkingstaal

Als je gebruik maakt van Profit Ordermanagement of Profit Payroll kun je bovendien artikelen, looncomponenten, functies etc. vertalen met Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Vertalingen. Hierdoor kun je verstrekkingen aanbieden in de taal van de inkoop- of verkooprelatie of medewerker. Hiermee kun je bijvoorbeeld de facturen of loonstroken volledig taal-, dus klantafhankelijk maken. Je voegt hiervoor eigen vertalingen toe aan verschillende Profit-onderdelen, zoals artikelen of looncomponenten.

Let op:

Deze vertalingen zijn bestemd voor output/verstrekkingen. De vertalingen worden niet getoond in Profit, hiervoor wordt altijd de basistaal gebruikt.

In de eigenschappen van vrije tabellen kun je vertalingen toevoegen voor het Engels, Frans, Duits en Engels. Je kunt vrije tabellen ook vertalen voor verstrekkingen, zoals pakbonnen en facturen. Dit werkt hetzelfde als bijvoorbeeld het vertalen van itemomschrijvingen t.b.v. verstrekkingen.

Zie ook:

Signalen

Per signaal kun je signaalteksten toevoegen in de talen die zijn opgenomen in je licentie.

  • Als je alleen een signaal in de Nederlandse taal (of een andere basistaal) maakt, en geen signalen in een van de andere talen, dan verschijnt het Nederlandse signaal.
  • In InSite verschijnen signalen in de taal van de betreffende site. Als je bijvoorbeeld signalen in het Engels wilt tonen in InSite, moet je een Engelse site hebben. Uiteraard moet de Engelse signaaltekst ook vastgelegd zijn.
  • Als je e-mailberichten verzend op basis van signalen, moet je in het berichtsjabloon elke gewenste taal aanmaken. Per persoon moet je de taal kiezen en het e-mailadres vastleggen.

Zie ook:

Workflows

  • Je kunt per workflow de taken, acties toelichtingen en meldingen vertalen in de talen van je licentie.
  • De vertaling van een taak of de toelichting van een taak wordt niet standaard getoond in een InSite-overzicht getoond. Hierdoor zal bijvoorbeeld een weergave Mijn taken op een Engelse site toch taken en toelichtingen tonen in de taal van de hoofdsite. Om deze in de juiste taal te tonen, maak je extra weergaven aan. Zorg er via een selectie voor dat per gebruiker de juiste weergave getoond wordt.

Zie ook:

Loonstroken

Je kunt per werkgever bepalen in welke taak de loonstroken verzonden worden. Per medewerker kun je hier van afwijken.

De inrichting in België wijkt af van de standaardinrichting voor loonstroken.

Zie ook:

Berichtsjablonen

Op allerlei plaatsen kun je een e-mailbericht aanmaken in Profit, vaak gebeurt dit automatisch. De inhoud (tekst en afbeeldingen) van deze berichten bepaal je zelf via de berichtsjablonen. Een berichtsjabloon kan e-mailberichten in verschillende talen bevatten (ook talen die niet in je licentie zitten).

Zie ook:

Vertaling van vrije inrichting en eigen weergaven

Je kunt je eigen vertalingen toevoegen aan de onderstaande onderdelen, zodat gebruikers deze onderdelen in hun eigen gebruikerstaal zien:

Vreemde tekens

Bij het vastleggen van namen van personen (medewerkers), organisaties en woonplaatsen worden de volgende vreemde tekens ondersteund. De betreffende namen worden vastgelegd in de UTF-8 indeling (vroeger was dit de ANSI-indeling). Hierbij wordt Unicode ten dele ondersteund.

ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎď ĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ

ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏ ŐőŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŢţ ŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲų ŴŵŶŷŹźŻżſƀƁƂƃƄƅƆ

ƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƓƔƕƖƗ ƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧ ƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJ

LjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗ ǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧ ǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷ ǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇ

ȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗ ȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣȤȥȦȧ ȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷ ȸȹȺȻȼȽȾȿɀɁɂɃɄɅɆɇ ɈɉɊɋɌɍɎɏ

Je kunt deze tekens gebruiken in imports als deze in UTF-formaat zijn opgeslagen (controleer dit eventueel in een externe tool zoals Notepad++, hier wordt geen ondersteuning op gegeven). In de Autorisatie tool wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekens met en zonder accenten.

Zie ook:

AFAS Pocket

De gebruiker bepaalt in de instellingen van AFAS Pocket in welke taal hij de app gebruikt.

Zie ook:

Werkwijze