InSite of OutSite vertalen

Het is mogelijk om een site toe te voegen in een andere taal dan de basistaal van een omgeving, als de betreffende extra taal deel uitmaakt van de licentie. Standaard wordt een site getoond in de basistaal van de licentie. Als de licentie extra talen bevat, kun je bij het toevoegen van een nieuwe site een andere taal selecteren. Je kunt ook een reeds gepubliceerde site omzetten in een andere taal. Standaardonderdelen van de site worden automatisch vertaald, voor andere onderdelen kun je zelf een vertaling toevoegen.

Voorbeeld:

De basistaal van de omgeving is Nederlands en de licentie bevat de extra taal Frans.

De InSite- en/of OutSite-sites worden standaard in het Nederlands getoond. Je kunt Franse sites toevoegen. De standaardonderdelen worden automatisch vertaald naar het Frans, andere onderdelen moet je zelf vertalen.

Het is ook mogelijk om een Nederlandstalige site om te zetten naar een Franstalige site. De standaardonderdelen worden automatisch vertaald naar het Frans, andere onderdelen moet je zelf vertalen.

Je kunt alleen de interface van de site vertalen, niet de data. Bepaalde onderdelen kunnen in zowel Profit Windows als InSite vertaald zijn op basis van de basistaal van de omgeving.

Beschrijving

Je kunt een site publiceren in één taal. Als je een site in bijvoorbeeld twee talen wilt publiceren, moet je twee sites gebruiken. Deze sites krijgen verschillende URL's. Door deze opzet kunnen er verschillen tussen sites ontstaan. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat de vereisten per taal, land of gebruikersgroep kunnen verschillen. Je beschikt ook in Profit (de backoffice) over twee verschillende sites. Dit betekent dat je per site onderhoud kunt verrichten, pagina's kunt activeren, een site 'onder constructie' kunt zetten, etc.

Vertalen van onderdelen

Standaardonderdelen worden automatisch vertaald, zoals in het volgende voorbeeld:

Ins_InSite publiceren in een andere taal (Beschr)

Andere onderdelen, zoals titels van pagina's, moet je zelf vertalen in Sitebeheer. De onderstaande zaken kun je niet via Sitebeheer vertalen:

 • Documenten

  Je moet per taal de benodigde documenten toevoegen. Het is aan te raden per taal aparte documentsjablonen te gebruiken, en per site de juiste documentsjablonen te activeren in de eigenschappen van de site.

  Daarnaast kun je in een documentsjabloon verschillende tekstvakken toevoegen, elk met een eigen taalrestrictie.

  Je kunt in een document de algemene onderdelen vertalen met de knop Vertalingen.

 • Signalen

  Je legt de vertaling van een signaal vast in de eigenschappen van het signaal. Signalen worden altijd getoond in de taal van de site, niet in de voorkeurstaal van de ingelogde gebruiker.

 • Invulformulieren

  Je moet per taal de benodigde invulformulieren toevoegen.

 • Workflows

  Je kunt taken, acties, toelichtingen en conditionele meldingen vertalen. Hierdoor kun je een workflow in verschillende talen gebruiken.

 • Eigen weergaven

  Je kunt de veldnamen in een weergave vertalen.

 • Vrije velden

  Je kunt de veldnamen van vrije velden vertalen.

 • Speciale pagina's

  De site bevat een aantal speciale pagina's, zoals Niet geautoriseerd of Pagina niet beschikbaar. Controleer of het nodig is deze te vertalen. Maak indien nodig een nieuwe vertaalde pagina en koppel deze als speciale pagina.

 • Declaratieprofielen

  Je legt de vertaling van een declaratieprofiel vast in de eigenschappen van het declaratieprofiel.

Niet vertaalde onderdelen

 • URL's

  Paginanamen in URL's worden niet vertaald. Als je bijvoorbeeld de overzichtspagina 'Debtors' toevoegt op een Engelse InSite-site, kan de volgende url ontstaan: 'insite.enyoi.nl/debiteuren-prs/debtors'.

 • Type dossieritem

  Meegeleverde typen worden automatisch vertaald, andere typen niet.

 • Automatisch samengestelde banners

  Banners kunnen automatisch worden samengesteld op basis van een context (pagina of kruimelpad) of op basis van het menu. Deze pagina's bevatten alleen onderdelen waar geen taal aan is gekoppeld en onderdelen met dezelfde taal als de taal van de site.

Voorbeeld:

Je hebt een site met de menukeuze 'Documenten'. Deze menukeuze heeft de volgende submenu-items:

 • Veiligheid (Nederlands), gekoppeld aan de taal Nederlands.
 • Safety (English), gekoppeld aan de taal Engels.
 • EHBO (Nederlands), gekoppeld aan de taal Nederlands.
 • First Aid (Engels), gekoppeld aan de taal Engels.

Op de pagina gekoppeld aan de menukeuze 'Documenten' staat een banner. Deze banner wordt automatisch opgebouwd op basis van het menu. De banner op de Nederlandse site bevat alleen de keuzen Veiligheid (Nederlands) en EHBO (Nederlands). De banner op de Engelse site bevat alleen de keuzen Safety (Engels) en First Aid (Engels).

Google Translate

Je kunt de hele site vertalen met Google Translate.

Werkwijze

Zie ook

 • Voorkeurssite voor e-mailberichten vastleggen

  De organisatie kan meerdere InSite-sites hebben in verschillende talen. Gebruikers kunnen e-mailberichten ontvangen met hyperlinks die verwijzen naar een bepaalde site (bijvoorbeeld voor workflows). Elke gebruiker kan zelf bepalen naar welke site de hyperlinks moeten verwijzen.