Banner automatisch uit context toevoegen

Bij een banner die automatisch uit de context wordt opgebouwd, bepaalt Profit de items aan de hand van het kruimelpad of de pagina. Eerst worden de verwijzingen opgenomen van het huidige niveau, daarna van het bovenliggende niveau. Dit wordt herhaald tot het maximaal aantal ingestelde verwijzingen is verzameld.

Banner automatisch uit context toevoegen:

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Open de pagina waaraan je een banner wilt toevoegen.
 3. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Indeling.
 5. Klik op:  Pagina-onderdeel toevoegen / Banner.
 6. Vul eventueel een Titel in voor de banner.
 7. Vink Titel tonen aan als je een lijn om de banner wilt tonen met de ingevulde titel.
 8. Selecteer de bron Automatisch uit context (kruimelpad) of Automatisch uit context (pagina).
 9. Selecteer een waarde bij Presentatiestijl.

  Zie verder: Presentatiestijl

 10. Selecteer een waarde bij Maximumaantal verwijzingen.
 11. Selecteer een waarde bij Formaat afbeelding banner.

  Je beschikt alleen over dit veld als je als presentatiestijl Afbeelding hebt geselecteerd. Je kunt nu ook instellen dat je tekst bij de afbeeldingen wilt tonen, onder de afbeelding verschijnt dan de omschrijving van de afbeelding.

 12. Selecteer een waarde bij Navigatiestijl.

  Je beschikt alleen over dit veld als je de presentatiestijl Carrousel hebt geselecteerd. Met de navigatiestijl kun je dan bijvoorbeeld knoppen bij de banner tonen waarmee de bezoeker zelf de volgende of vorige afbeelding kan openen.

 13. Selecteer een waarde bij Animatiestijl.

  Je kunt de afbeeldingen bijvoorbeeld laten Binnen zweven als een bezoeker de pagina opent. Standaard staat de animatiestijl op Uitzoomen.

 14. Vink Sneltoetsen aan als je bezoekers van de site de mogelijkheid wilt geven om door middel van een sneltoets het onderdeel te starten.

  Dit is bijvoorbeeld handig als je een banner met afbeeldingen hebt. Alle afbeeldingen kun je dan starten met een eigen sneltoets.

 15.  Tekst terugloop: als de tekst van de banner te breed is gaat de tekst met deze optie door op de volgende regel. Je kunt deze optie alleen selecteren bij de presentatiestijl 'Opsomming (onder elkaar)'. Als een tekst bij de andere keuzen niet past wordt de tekst gewoon afgebroken.
 16. Klik op: Aanmaken.
 17. Klik op: het onderdeel van de banner.
 18. Klik op: Eigenschappen.
 19. Selecteer eventueel de Groep waarin je de banner wilt tonen. Je kunt kiezen uit:
  • Banner menuniveau 2

   De gekoppelde afbeelding verschijnt in het linkerkolom van de pagina.

  • Direct naar

   De tekst van de verwijzing verschijnt als link in de rechterkolom van de pagina.

  • Gerelateerde site

   Een gerelateerde site gebruik je bijvoorbeeld als je een website in meerdere talen hebt, de link wordt dan rechtsboven in de pagina getoond.

  • Hoofdbanner

   De afbeelding wordt getoond in de banner bovenaan de pagina. Zowel bij Banner menuniveau 2 als Hoofdbanner ben je verplicht om een afbeelding te koppelen, anders wordt er niets getoond. Als je in de eigenschappen van de pagina een 'Tekst banner' hebt ingevuld dan wordt deze bij de oorspronkelijke tekst getoond, hetzelfde geld voor de oorspronkelijke afbeelding.

 20. Bepaal de hoogte van de banner.

  Je kunt kiezen uit:

  • Vaste hoogte: je stelt zelf de hoogte van de banner in pixels in. Als een item niet past binnen deze vaste hoogte wordt die niet getoond. Als er niets getoond wordt wijzig dan de vaste hoogte. Als je minder ruimte gebruikt dan de opgegeven hoogte wordt de overige ruimte opgevuld met witruimte. Op deze manier kun je meerdere items naast elkaar tonen die niet even hoog zijn.
  • Volledige inhoud: je stelt hier in dat je alle items wilt tonen die beschikbaar zijn vanuit de bron. De hoogte wordt bepaald op basis van de items zodat alle items passen.
  • Uitvullen: de hoogte wordt bepaald door de beschikbare ruimte in de kolom. Je kunt hier alleen voor kiezen bij banners die je zelfstandig in een pagina opneemt. Bij banners in een vrije opmaak kun je hier niet voor kiezen omdat hier geen beschikbare ruimte bepaald kan worden. Een banner die op uitvullen staat gebruikt de volledige ruimte die beschikbaar is in de kolom. De hoogte van de kolom wordt bepaald door andere onderdelen die in dezelfde regel voorkomen. Dit is bijvoorbeeld zinvol als de banner wordt geplaatst in een regel waarbij in andere kolommen onderdelen staan met een variabele hoogte. De hoogte van de banner wordt dan bepaald door het andere onderdeel.
 21. Vul eventueel de marges in.
 22. Vink Taalrestrictie aan als je wilt dat de banner alleen op een site in een bepaalde taal wordt getoond.
 23.  Klik op: Aanpassen.
 24. Klik op: Concept publiceren..

Direct naar

 1. Banner toevoegen