Overzicht / weergave InSite aanpassen

Je wijzigt de indeling van een InSite-overzicht. Je kunt velden toevoegen en verwijderen, de volgorde veranderen, veldnamen wijzigen en een ingebouwd filter toepassen.

Het aan te passen overzicht moet bestaan in de InSite-site. Voeg eventueel eerst een overzicht toe. Daarna wijzig je het overzicht in Profit.

Dit artikel gaat over overzichten in InSite die je gebruikt voor het raadplegen van gegevens. Er zijn ook zoekweergaven. Dit zijn de weergaven die je ziet als je bij een veld op de zoekknop klikt. Ook deze weergaven kun je aanpassen, zie verder Zoekweergave InSite toevoegen.

Let op:

Een gebruiker kan zelf wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld door kolommen te verslepen. Als je hierna als Sitemanager de kolomvolgorde aanpast, dan zal dit niet worden doorgevoerd bij gebruikers die al een eigen volgorde hebben toegepast.

Als je als Sitemanager een veld toevoegt, dan zal het overzicht van de Sitemanager ook weer gaan gelden voor de andere gebruikers. Als een andere gebruiker bijvoorbeeld de kolomvolgorde gewijzigd heeft, dan zal dit dus weer ongedaan worden gemaakt.

Overzicht wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina.
 2. Open de eigenschappen van de pagina die je wilt wijzigen. Let op de waarde in de kolom Type portal. Filter op Overzicht in de kolom Gedrag.

  Klik op: Acties / Weergave aanpassen.

  Is de knop Weergave aanpassen niet beschikaar? Dan heb je een pagina geopend die geen overzichtspagina is.

 3. Klik op: Volgende.

  Je ziet rechts de velden die al in het overzicht staan.

 4. Wijzig de weergave, dit is hetzelfde als het wijzigen van een gegevensverzameling.
 5. Verplaats velden naar beneden of naar boven in de lijst van geselecteerde velden. Daarmee wijzig je de volgorde van de kolommen in de weergave in InSite
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul een filter in, als je alleen bepaalde regels in het overzicht wilt tonen. Bij dossieritems bijvoorbeeld, kun je een filter op type dossieritem gebruiken.
 8. Klik op: Voorbeeld.
 9. Controleer het voorbeeld. Het overzicht in InSite is gebaseerd op de indeling die je in Profit gemaakt hebt. De velden en de volgorde van velden in het voorbeeld zal dus overeenkomen met het overzicht dat in InSite beschikbaar is.
 10. Sluit het voorbeeld.
 11. Klik op: Voltooien.

Overzichtnaam en kolomnamen vertalen:

Je kunt de namen van eigen weergaven en de kolomnamen vertalen. Als je een eigen weergave toevoegt, zal Profit de kolomnamen zoveel mogelijk vertalen. De andere kolomnamen kun je nu zelf vertalen, waardoor dezelfde weergave in alle talen gebruikt kan worden. Een site heeft altijd een bepaalde taal en de vertaalde weergaven worden getoond in die taal.

In de eerste stap van de wizard pas je de titel van de weergave aan.

In de tweede stap van de wizard pas je de kolomnamen aan.

Direct naar

 1. Overzichtspagina in InSite
 2. Overzicht raadplegen
 3. Overzicht toevoegen
 4. Overzicht uitbreiden met velden of filter
 5. Gebruiksmogelijkheden overzicht wijzigen
 6. Overzicht stylen met weergave sjabloon
 7. Overzicht toevoegen op basis van weergave sjabloon
 8. Overzicht voor mobiele weergave
 9. Zoekweergave InSite toevoegen