Overzicht raadplegen en filteren (InSite)

Veel pagina's in InSite tonen een overzicht (weergave) met gegevens, bijvoorbeeld een overzicht met debiteuren of personen. Het type weergave bepaalt de mogelijkheden. De sitebeheerder kan per overzicht één type weergave instellen.

Bij overzichten met kolommen kun je kolommen breder of smaller maken, door de kolomscheiding te verslepen. Bij bepaalde overzichten is dit niet mogelijk, zoals bij het overzichten met vacaturebeschrijvingen en nieuwsberichten. Deze overzichten hebben geen gebruikersinstellingen.

Inhoud

Lijstoverzicht raadplegen in InSite

Een lijstoverzicht in een eenvoudig overzicht. Je kunt geen filter of sortering toepassen.

Overzicht raadplegen in InSite:

 1. Open het overzicht: in InSite.
 2. Je kunt een gegeven openen, door hierop te klikken.

  Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld

Simpel overzicht raadplegen in InSite

Een simpele weergave is een weergave in kolommen, waarbij je kunt filteren op één veld.

Overzicht raadplegen:

 1. Open het overzicht: in InSite.

  Let op:

  Je kunt alleen een filter toepassen, als de beheerder dit heeft toegestaan. Zo niet, dan is het filter niet beschikbaar. Je kunt het filter niet opslaan.

 2. Klik op: het driehoekje naast het filterveld.
 3. Selecteer het veld waarop je wilt filteren.

  Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld

 4. Vul een waarde in.

  Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld

  Je zoekt op elk gegeven waarin de waarde voorkomt. Als je bijvoorbeeld zoekt op Amsterdam in het veld Adres, dan is het resultaat alle adressen waarin Amsterdam voorkomt: Amsterdam, Amsterdam Zuid-Oost, Amsterdamseweg, etc.

 5. Klik op: Zoek.

Uitgebreid overzicht raadplegen in InSite

Een uitgebreide weergave is een weergave in kolommen, waarbij je kunt filteren, de kolommen in een andere volgorde kunt plaatsen en de weergave kunt exporteren naar Excel.

Overzicht raadplegen:

 1. Open het overzicht in InSite.
 2. Sorteer een kolom door te dubbelklikken op de kolomkop. Dubbelklik nogmaals om de sortering om te keren.

  Let op:

  Je kunt alleen een filter toepassen, als de beheerder dit heeft toegestaan. Zo niet, dan is het filter niet beschikbaar.

 3. Je kunt een snelfilter invullen in de regel onder de kopregel.

  Je kunt filteren op een waarde, of je kunt filtercriteria gebruiken (bijvoorbeeld >0 of '@philips').

Snelfilter opslaan en gebruiken:

 1. Snelfilter opslaan:
  1. Klik op:
  2. Klik op: Snelfilter opslaan.

  3. Vul de omschrijving in.
  4. Vink Uitvoeren bij openen aan, als het filter automatisch moet worden uitgevoerd als je de weergave opent.

  5. Klik op: Opslaan.

  Als je geen snelfilter hebt ingevuld, kun je een filter toevoegen en opslaan via Filter aanmaken.

 2. Klik op: het trechtertje links in de snelfilter-regel.
 3. Klik op: het snelfilter.

  Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld

  Let op:

  Je kunt alleen een filter toepassen, als de beheerder dit heeft toegestaan. Zo niet, dan is het filter niet beschikbaar.

Zie ook: