Weergave exporteren naar Excel

Je kunt een weergave vanuit InSite of vanuit Profit exporteren naar Microsoft Excel. Dit onderwerp heeft alleen betrekking op Profit.

Let op:

Houdt rekening met het naleven van de AVG, deze stelt strenge regels ten aanzien van het opslaan en gebruik van data. Dit betekent ook dat data niet 'klakkeloos' uit Profit mag worden gehaald. Dit is altijd een aandachtspunt bij het exporteren van gegevens. Loop ook je GetConnectoren na en kijk kritisch naar het doel van de uit Profit geëxporteerde data.

Inhoud

Beschrijving

Je exporteert de gegevens in een weergave naar Microsoft Excel, waardoor je gebruik kunt maken van de uitgebreide mogelijkheden van dit programma.

Profit exporteert alle kolommen die in de weergave voorkomen, inclusief eventuele verborgen kolommen. De persoonlijke opmaak van kolommen (vet, kleur) wordt niet geëxporteerd.

Profit exporteert de regels die in de weergave staan, na toepassing van een eventueel filter. Uitgefilterde regels worden niet geëxporteerd.

Let op: 

De gegevens in Microsoft Excel zijn niet meer gekoppeld aan Profit. Als je gegevens in Profit wijzigt, zijn deze dus niet zichtbaar in eerder gemaakte exports naar Microsoft Excel.

Weergave exporteren naar Microsoft Excel

Je exporteert een weergave vanuit Profit naar Microsoft Excel.

Gegevens exporteren naar Microsoft Excel:

 1. Open de weergave:.
 2. Pas eventueel een filter toe. Profit exporteert alleen de regels die na het toepassen van het filter getoond worden.
 3. Ga via het menu naar Exporteren naar Excel (Ctrl+E).

Als je niet beschikt over deze optie, dan ben je niet geautoriseerd.

Het exportbestand wordt gegenereerd.

 1. Open het exportbestand op één van de volgende manieren:

  Bestand wordt automatisch geopend

  Bestand openen via Profit

  Bestand openen via InSite

  Let op:

  Je opent het bestand altijd op je eigen systeem en daarom wordt het bestand ook lokaal opgeslagen in de map Downloads. Controleer na gebruik of het bestand uit de map Downloads verwijderd is, dit is met name belangrijk bij vertrouwelijke informatie.

Exporteren naar Microsoft Excel vanuit InSite

Je exporteert een weergave vanuit InSite naar Microsoft Excel. De export-knop is alleen zichtbaar als deze is geactiveerd in de eigenschappen van de weergave.

Overzicht exporteren naar Microsoft Excel

 1. Open een overzicht.
 2. Klik op: Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld.

  Je zie de export-knop alleen als er te exporteren regels zijn. als je een filter hebt toegepast waardoor er geen te exporteren regels zijn, zie je de export-knop ook niet.

  Ins_Overzicht raadplegen in Insite - Simpel - Veld

  De export wordt opgeslagen in een Excel-bestand.

Weergave exporteren naar Microsoft Excel (Apple Mac)

Apple Mac wordt niet ondersteund door AFAS. We vermelden ter informatie deze oplossing.

Je exporteert een weergave naar Microsoft Excel. Het exportbestand wordt klaargezet en je kunt dit lokaal opslaan. Je opent het bestand in een op de Apple Mac geïnstalleerd programma.

Op een Apple-computer wordt het bestand altijd opgeslagen bestandsnaam.xlsx.tmp. Als je de extensie .tmp weghaalt, dan kun je het bestand openen.

Direct naar

 1. Rapporten en analyses
 2. Rapport raadplegen
 3. Analyse raadplegen
 4. Totalizer raadplegen
 5. Weergave exporteren naar Excel