Analyse

Je genereert een analyse in Microsoft Excel op basis van gegevens uit Profit. Je kunt de gegevens eventueel weergeven in de vorm van een grafiek of draaitabel.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook