Autorisatie per definitietype

Dit onderwerp bevat bijzonderheden over de autorisatie per definitietype.

Als een definitie niet gebruikt mag worden, blokkeer je deze. Dit is verder niet apart in het overzicht vermeld.

Inhoud

Rapporten

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden

  Autoriseer de centrale onderhoudsfunctie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport en de onderhoudsfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport).

 • Raadplegen

  Autoriseer de centrale raadpleegfunctie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport) en de raadpleegfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport).

  Richt ook de actie-autorisatie in: als een gebruiker geen recht heeft op een raadpleegfunctie, kan hij bepaalde rapporten nog wel via een actie bereiken.

Beperk de toegang met filterautorisatie, als gebruikers alleen bepaalde rapporten mogen raadplegen.

Beperk de toegang tot gegevens die in een rapport getoond worden met een gegevensverzameling van het type 'Incl. autorisatie'.

InSite

InSite heeft een centrale menukeuze voor het raadplegen van alle rapporten. Als gebruikers toegang hebben tot deze menukeuze, moet je filterautorisatie op rapporten toepassen. Zo niet, dan hebben deze gebruikers toegang tot alle rapporten.

Analyses

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden

  Autoriseer de centrale onderhoudsfunctie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse en de onderhoudsfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport).

 • Raadplegen

  Autoriseer de centrale raadpleegfunctie Algemeen / Uitvoer / Analyse) en de raadpleegfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Analyse).

  Autoriseer ook Algemeen / Uitvoer / Mijn bestanden en Algemeen / Beheer / Wachtrij.

Beperk de toegang met filterautorisatie, als gebruikers alleen bepaalde analyses mogen raadplegen. Dit zal meestal noodzakelijk zijn, want elke weergave heeft een actie om analyses te raadplegen en toe te voegen.

Beperk de toegang tot gegevens die in een analyse getoond worden met een gegevensverzameling van het type 'Incl. autorisatie'.

Analyses raadplegen via het Profit Communication Center op InSite

Het Profit Communication Center (PCC) biedt toegang tot analyses. Hierop is definitie-autorisatie van toepassing.

Als je het PCC in gebruik neemt zonder de definitie-autorisatie vast te leggen, hebben gebruikers met toegang tot InSite dus ook toegang tot alle analyses. Leg eerst de definitie-autorisatie vast.

Zie ook:

Cockpits op een InSite-site

Je kunt cockpits genereren op basis van analyses en deze publiceren op een InSite-site. Hiervoor geldt een andere autorisatiemethode.

Documenten (Documentgenerator)

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden

  Autoriseer de centrale onderhoudsfunctie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Document en de onderhoudsfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Beheer / Document).

 • Raadplegen

  Autoriseer de centrale raadpleegfunctie Algemeen / Uitvoer / Document) en de raadpleegfuncties per product (zoals Financieel / Uitvoer / Document).

  Richt ook de actie-autorisatie in: als een gebruiker geen recht heeft op een raadpleegfunctie, kan hij bepaalde documenten nog wel via een actie bereiken.

Beperk de toegang met filterautorisatie, als gebruikers alleen bepaalde documenten mogen raadplegen. Dit zal meestal noodzakelijk zijn, want elke weergave heeft een actie om analyses te raadplegen en toe te voegen.

Documenten kunnen toegevoegd worden via een nieuw dossieritem en geraadpleegd worden als ze als bijlage bij een dossieritem gekoppeld zijn.

Beperk de toegang tot gegevens die in een document getoond worden met een gegevensverzameling van het type 'Incl. autorisatie'.

Weergaven

Menu-autorisatie: n.v.t.

Voor het onderhouden van weergaven geldt een centrale autorisatie per gebruikersgroep (of gebruiker). Als een gebruiker weergaven kan toevoegen, kan hij dit in alle functies waar hij toegang tot heeft.

Beperk de toegang met filterautorisatie, als gebruikers alleen bepaalde weergaven mogen raadplegen.

Voor het exporteren van een weergave naar Microsoft Word of Microsoft Excel geldt een centrale autorisatie per gebruikersgroep (of gebruiker). Als een gebruiker weergaven kan exporteren kan hij dit in alle weergaven waar hij toegang tot heeft.

Zie ook

Signalen

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden
  • Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie
  • Algemeen / Beheer / Signaal / Genereren
  • Algemeen / Beheer / Signaal / Opschonen
  • Algemeen / Beheer / Signaal / Testen
 • Raadplegen
  • Algemeen / Beheer / Signaal / Tonen (m.n. bestemd voor het testen van signalen.)

InSite

Je bepaalt in de signaaldefinitie welke groepen of gebruikers een signaal ontvangen (een signaal kan ook via e-mail verstuurd worden).

Cao's

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden / Raadplegen

  HRM / Organisatie / Cao

Boekingslay-outs

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden / Raadplegen

  Algemeen / Beheer / Boekingslay-out

Je kunt op diverse plaatsen een standaard boekingslay-out koppelen, waardoor gebruikers standaard de juiste boekingslay-out zullen toepassen. Je kunt bijvoorbeeld een boekingslay-out per dagboek koppelen in Profit Financieel. Om te voorkomen dat gebruikers de verkeerde boekingslay-out gebruiken, kun je boekingslay-outs blokkeren. Ook voor InSite en AFAS Pocket kun je boekingslay-outs gebruiken.

GetConnectoren

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden /Raadplegen

  Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector

Je kunt filterautorisatie toepassen, maar in de praktijk geef je alleen toegang aan de applicatiebeheerder die zich met GetConnectoren bezighoudt.

Gegevensverzamelingen

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden / Raadplegen

  Algemeen / Beheer / Gegevensverzameling

Je kunt filterautorisatie toepassen, maar in de praktijk geef je alleen toegang aan de AFAS consultant.

Management Tool

Menu-autorisatie:

 • Onderhouden / raadplegen

  Algemeen / Beheer / Management tool

Je kunt filterautorisatie toepassen, maar in de praktijk geef je alleen toegang aan de applicatiebeheerder die zich met de Management tool bezighoudt.