thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Cockpit publiceren op InSite (alle stappen)

Gebruik deze pagina om een nieuwe cockpit te maken en te publiceren op InSite.

Inhoud

Stap 1: Type pagina toevoegen en activeren

Voor het publiceren van cockpits moet je een apart type pagina toevoegen en activeren in de eigenschappen van de gewenste site. Dit is een eenmalige stap: één type pagina kan voor alle cockpits gebruikt worden.

Type pagina toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Type pagina.
 2. Klik op: Nieuw type cockpit.
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Voltooien.

Type pagina activeren:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de eigenschappen van de site.
 3. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
 4. Vink het type pagina voor het publiceren van de cockpits aan.
 5. Klik op: OK.

  De site wordt opnieuw gepubliceerd. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Pagina's autoriseren:

Als je een type pagina toevoegt voor cockpits, ontstaat er automatisch een nieuwe functionaliteit voor InSite en een voor OutSite. Als het nieuwe type pagina bijvoorbeeld de naam Cockpits heeft, dan heet de functionaliteit Cockpits raadplegen.

Autoriseer de pagina's met één van de volgende methoden:

Methode 1: pagina's toevoegen aan functionaliteit

Methode 2 functionaliteit koppelen aan autorisatierol

Zie ook

Stap 2: Cockpit aanmaken en testen

Als je een nieuwe analyse gaat maken, gebruik dan de meegeleverde voorbeeldanalyse Template Cockpit publiceren (Profit). Je publiceert deze analyse op basis van de instellingen in de analyse, het aanpassen van de publicatiemacro is niet nodig.

Deze template is geschikt voor het publiceren van meerdere werkbladen.

Analyse kopiëren:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse.
 2. Selecteer de analyse Template Cockpit publiceren (Profit) en klik op de actie Kopiëren.

  Let op:

  Gebruik in Profit in de naam van de analyse alleen letters, cijfers en spaties. Gebruik geen tekens die niet toegestaan zijn als je een map toevoegt in Windows Verkenner. Je kunt wel een koppelteken (-) of underscore (_) gebruiken, maar geen slash (/), backslash (\), [blokhaken] of uitroepteken.

  Bij het publiceren van een analyse op InSite moet de analyse namelijk worden gepubliceerd in een submap die dezelfde naam heeft als de analyse. Als de naam van de analyse tekens bevat die niet zijn toegestaan in Windows Verkenner, zal Profit een mapnaam voorstellen waarin deze tekens zijn weggehaald. De publicatie van de cockpit zal wel goed verlopen, maar omwille van de consistentie is het aan te raden om deze tekens niet te gebruiken.

 3. De velden Definitiecategorie t/m Functiegroep zijn van belang voor de filterautorisatie.
 4. De analyse heeft standaard het product Algemeen, waardoor deze in de algemene functie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse en Algemeen / Uitvoer / Analyse getoond wordt. Als je de analyse in de toekomst bijvoorbeeld wilt openen via het menu van HRM, kies dan het product HRM.
 5. Klik op Volgende.
 6. Voeg de gewenste gegevensverzamelingen toe. Dit kan ook nog op een later moment.
 7. Voltooi de wizard.

  De analyse wordt geopend in Microsoft Excel, als je het PCC hebt gekoppeld aan je omgeving. Zo niet, dan verschijnt het scherm Mijn bestanden. Voor meer informatie, zie Bestand openen vanuit Mijn bestanden.

Publiceren van één werkblad testen:

Je publiceert het werkblad Cockpit als htm-bestand op je harde schijf.

 1. Plaats wat inhoud op het werkblad Cockpit.
 2. Maak op je harde schijf de map C:\cockpits aan (de naam moet overeenkomen met de mapnaam in de instellingen).

 3. Bepaal het cellenbereik dat je wilt publiceren. In dit voorbeeld wordt het werkblad Cockpit gepubliceerd en het cellenbereik is A1 t/m G100.
 4. Bij de subsheetinstellingen kun je publiceren op N zetten.

 5. Klik op Analyse op testlocatie publiceren.
 6. Open de map C:\Cockpits en dubbelklik op de bestandsnaam (bijvoorbeeld Cockpit.htm).

Andere mogelijkheden:

Meerdere werkbladen publiceren (basis)

Zie ook:

Stap 3: Cockpit inplannen voor publicatie op InSite

Profit bevat een aparte functie voor het automatisch uitvoeren van specifieke taken, zoals het genereren van analyses. De taken worden uitgevoerd volgens een vast schema. Een uit te voeren taak wordt in de wachtrij geplaatst, tot het moment dat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Taken inplannen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de taak Analyse publiceren.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer de analyse. Voor sommige analyses moet je ook een administratie selecteren.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Bepaal of je de taak eenmalig wilt uitvoeren, of repeterend (volgens een vast schema). Je kunt bijvoorbeeld inplannen dat een analyse elke nacht om 5 uur gepubliceerd wordt.

  Als je een analyse onmiddellijk wilt publiceren, kies je de huidige tijd + 10 minuten. Is het nu 14:00 uur, dan publiceer je de analyse om 14:10. Zorg er uiteraard voor dat de datum of dagen goed ingesteld staan.

 8. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Stap 4: Menu InSite aanpassen

Je voegt een pagina toe aan InSite en aan deze pagina koppel je de gegenereerde analyse.

Analyses worden gepubliceerd via de wachtrij. Het publiceren via de wachtrij moet voltooid zijn voordat je de onderstaande stappen uitvoert.

Analyse opnemen in menu InSite:

 1. Log in op InSite.
 2. Ga naar: Sitebeheer.
 3. .Klik op: Nieuw / Cockpit pagina.

  App_Analyse opnemen in menu InSite - toevoegen

 4. Selecteer het type pagina.
 5. Selecteer de analyse.

  App_Analyse opnemen in menu InSite - toevoegen

  In dit venster wordt een publicatielocatie getoond, dit is altijd een map. Dit is een algemene locatie, aangevuld met de naam van de omgeving en de naam van de analyse in Profit. De publicatielocatie wordt automatisch bepaald.

Pagina publiceren:

 1. De nieuwe InSite-pagina wordt automatisch geopend, maar is nu alleen voor Sitebeheerders zichtbaar.
 2. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.

 3. Klik op: Concept publiceren.
 4. Geef toestemming voor het publiceren.

Direct naar

 1. Cockpit (analyses) publiceren op InSite
 2. Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel vastleggen voor analyses
 3. Cockpit publiceren op InSite
 4. Zelf een analyse opzetten of wijzigen met de macro PublishAnalysis
 5. Tips en trucs bij het publiceren van cockpits

Process

Analyse

Work area

Output