Definities autoriseren met filterautorisatie

Je kunt de toegang van gebruikers tot definities beperken met filterautorisatie. Als een gebruiker toegang heeft tot een bepaalde functie, heeft hij ook toegang tot alle definities die via die functie beschikbaar zijn.

In dit gedeelte voeg je zelf een definitiefilter toe en koppel je enkele rapporten. De werkwijze voor analyses en documenten is hetzelfde.

Voorbeeld: 

De groep Financieel gebruik heeft toegang tot Financieel / Uitvoer / Rapport. Als je geen filterautorisatie op definities (rapporten) toepast, kan deze groep alle rapporten raadplegen. Dit is echter niet gewenst: je wilt dat de medewerker alleen rapporten gebruiken die voor hun functie van belang zijn. Dit kun je bereiken met filterautorisatie:

 • Medewerkers debiteurenbewaking zien alleen debiteurrapporten.
 • Medewerkers crediteurenbewaking zien alleen crediteurrapporten.
 • Algemene medewerkers financieel kunnen ook grootboekrapporten raadplegen.

Managers vallen in de groep Financieel beheer en kunnen bijvoorbeeld ook balansoverzichten raadplegen.

Inhoud

Beschrijving

Je gebruikt bij deze vorm van autorisatie de eigenschappen van definities. De belangrijkste eigenschappen van definities zijn:

 • Definitiegroep en definitiecategorie

  Je kunt zelf definitiegroepen en definitiecategorie√ęn toevoegen en je bepaalt zelf de toepassing.

 • Eigenaar

  Je filtert op eigenaar als alleen de eigenaar van een definitie deze mag gebruiken. Andere gebruikers hebben geen toegang.

 • Functiegroep

  De functiegroepen zijn voorgedefinieerd in Profit en sluiten aan op processen, zoals Debiteur in Profit Financieel en Dossier in Profit CRM.

Je vult een autorisatiefilter op deze gegevens en activeert dit bij de juiste gebruikersgroep. De filterautorisatie werkt door in onder andere rapporten, analyses, documenten en weergaven.

Je kunt ook filteren op andere eigenschappen, zoals Product, Type definitie en Omschrijving.

Uitgebreid voorbeeld

Het voorbeeld heeft betrekking op de gebruikersgroep HRM gebruik. Op basis van de menu-autorisatie kan deze  gebruikersgroep analyses, documenten en rapporten raadplegen. De toegang tot analyses, rapporten en documenten is verder beperkt via filterautorisatie:

 • Aan bepaalde rapporten, analyses en documenten is de definitiegroep HRG gekoppeld.
 • In de Autorisatie tool is een universeel filter gemaakt: Definitiegroep = HRG.
 • Dit filter is geactiveerd bij de gebruikersgroep HRM gebruik.
 • Hierdoor kan de gebruikersgroep HRM gebruik alle rapporten, analyses en documenten raadplegen, waaraan de definitiegroep HRG gekoppeld is.

Werkwijze
Zie ook