Definitiegroep toevoegen

Met definitiegroepen kun je verschillende niveaus aanbrengen in de autorisatie van definities, zoals rapporten en analyses.

Definitiegroep toevoegen:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Instellingen autorisatie / Definitiegroep.
  2. Klik op: Nieuw
  3. Vul de velden in.

  4. Klik op: Voltooien.

Direct naar

  1. Definities autoriseren met filterautorisatie
  2. Definitiecategorie vastleggen
  3. Definitiegroep toevoegen
  4. Definitiegroep koppelen aan definities
  5. Autorisatiefilter op Definitiegroep vastleggen
  6. Autorisatiefilter definitie activeren