thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Tips en trucs bij het publiceren van cockpits

Op deze pagina komen enkele extra mogelijkheden in Excel-macro's aan bod.

Inhoud

Voorkomen dat verborgen kolommen gepubliceerd worden

Je kunt kolommen in een Excel-werkblad verbergen, zodat deze niet zichtbaar zijn. Bij het publiceren naar webpagina's worden echter de verborgen kolommen ook gepubliceerd.

Voorkomen dat verborgen kolommen gepubliceerd worden:

 • Gebruik voor de te publiceren cockpit een apart werkblad. Plaats berekeningen en andere informatie die je niet wilt publiceren op andere werkbladen die niet als webpagina gepubliceerd worden.
 • Publiceer nooit een volledig werkblad, maar altijd een celbereik (cell range) op dit werkblad. Je ziet hiervan een voorbeeld in de voorbeeldcode.

  Het bereik is gedefinieerd in de variabele StrPublishArea.

  In de aanroep waarmee de cockpit feitelijk gepubliceerd wordt, is deze variabele opgenomen.

Pagina-hoogte dynamisch instellen

In de functie 'PublishAnalysis' geef je de hoogte van de te publiceren htm-pagina op in de variabele 'strHeightInPixels'.

Vaste hoogte:

Je kunt een vaste hoogte gebruiken:

Dim strHeightInPixels As String

strHeightInPixels = "1500px"

Dim strWidthInPixels As String

strWidthInPixels = "990px"

Hoogte dynamisch instellen:

Gebruik de onderstaande code als je de paginahoogte afhankelijk wilt maken van het te publiceren Excel-werkblad:

Dim strHeightInPixels As String

Dim strWidthInPixels As String

Dim strActualHeight As String

Dim strActualWidth As String

strActualHeight = Worksheets(strSheetName).Range(strPublishArea).Height

strHeightInPixels = CStr(Round(strActualHeight * 1.322834646) + 1) + "px"

strActualWidth = Worksheets(strSheetName).Range(strPublishArea).Width

strWidthInPixels = CStr(Round(strActualWidth * 1.322834646) + 1) + "px"

MSXML 6 activeren

Windows Server 2008 ondersteunt MSXML 4.0, maar je kunt ook MSXML 6 gebruiken. Hiermee kun je mogelijk foutmeldingen voorkomen.

MSXML 6 activeren:

 1. Ga in de macro-editor van Excel naar 'Extra / Verwijzingen'.
 2. Vink 'Microsoft XML vs 6' aan.

 3. Wijzig de functie 'GenerateXMLForInSite'.
 4. Je verwijdert volgende regels:

  Dim objDom As New DOMDocument

  Dim objCockpitElement As IXMLDOMElement

  Dim objAttribute As IXMLDOMAttribute

 5. Plak deze regels in de functie:

  Dim objDom As New MSXML2.DOMDocument60

  Dim objCockpitElement As MSXML2.IXMLDOMElement

  Dim objAttribute As MSXML2.IXMLDOMAttribute

Direct naar

 1. Cockpit (analyses) publiceren op InSite
 2. Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel vastleggen voor analyses
 3. Cockpit publiceren op InSite
 4. Zelf een analyse opzetten of wijzigen met de macro PublishAnalysis
 5. Tips en trucs bij het publiceren van cockpits

Process

Analyse

Work area

Output