thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Cockpit (analyses) publiceren op InSite

Je wilt een cockpit elke dag automatisch publiceren op InSite. Je gebruikt hiervoor een routine die elke dag (of met een andere regelmaat) automatisch wordt uitgevoerd. Deze routine schrijft de benodigde web-pagina's weg. In InSite neem je een menukeuze op die verwijst naar deze web-pagina's. Hierdoor kunnen geautoriseerde gebruikers via InSite de analyse raadplegen. Je kunt een analyse niet publiceren op OutSite.

Let op:

Heb je een Profit Plus-licentie? Profiteer dan van Profit BI! Profit BI is de overtreffende trap in management- en stuurinformatie in de vorm van interactieve dashboards. Data uit Profit wordt gecombineerd en gevisualiseerd, zodat je inzicht krijgt in kengetallen (KPI's), trends en knelpunten.

Inhoud

Beschrijving

Let op:

AFAS Support biedt alleen ondersteuning op het publiceren van analyses volgens de methoden die in Profit Help worden beschreven. Zorg ervoor dat je deze methoden goed hebt doorgrond en controleer of je de stappen goed hebt uitgevoerd voordat je contact opneemt met AFAS Support.

Voor het publiceren van analyses plan je een taak in via Profit als geplande taak. Deze taak laat je bijvoorbeeld elke nacht één keer uitvoeren. De taak roept de analyse aan en zal deze publiceren (wegschrijven) als cockpit (HTM-bestand). In InSite voeg je een menu-item toe dat verwijst naar de gepubliceerde cockpit. Als een gebruiker op het menu-item klikt, wordt de cockpit weergeven.

Om een analyse te kunnen publiceren moet deze de routine 'PublishAnalysis' bevatten (dit is een functie in de macro-editor van Excel). De voorbeeldcode van deze functie wordt meegeleverd.

App_Cockpit publiceren op InSite (AFAS Online) (Beschr)

Je kunt via InSite alleen de hoofdpagina van een analyse benaderen. Als de analyse uit meerdere htm-bestanden bestaat, moet de hoofdpagina hyperlinks bevatten naar de andere htm-bestanden.

Let op:

Als een gepubliceerde cockpit 1 jaar oud is, worden de publicatiebestanden automatisch verwijderd. De analyse zelf blijft in Profit gewoon bestaan, alleen de publicatiebestanden worden verwijderd. Hierna kan de cockpit niet meer via InSite benaderd worden. Als dit toch nodig is, moet je de analyse weer opnieuw publiceren.

Voorbereiding

Microsoft Excel:

Analyse testen:

  • Als je een analyse lokaal bewerkt en je voert 'Gegevens - alle gegevens vernieuwen uit' dan mogen er geen fouten ontstaan.
  • Als je in de macro-editor kiest voor 'Foutopsporing - VBA project compileren' mogen er geen fouten ontstaan.
  • Na het uitvoeren van de macro 'PublishAnalysisDirect' mogen er geen fouten ontstaan.
  • De map 'C:\Temp' op je werkstation moet leeg zijn. Als de macro gebruik maakt van submappen, moet je het aanmaken van submappen opnemen in de code van de macro met het commando MkDir.

Andere vereisten:

  • De analyse mag geen vooringave-scherm bevatten. Als je de analyse start via Profit Windows en er verschijnt een vooringavescherm (waarin je bijvoorbeeld jaar en periode selecteert), dan is de analyse niet geschikt om te publiceren als cockpit. Gebruik in de analyse dus alleen gegevensverzamelingen die geen vooringave nodig hebben.
  • De macro's in de analyse mogen geen connectoren aanroepen.
  • De macro's mogen geen bestanden of processen aanroepen op een externe locatie, zoals een map op je eigen server of een cloud-locatie.

Werkwijze

Process

Analyse

Work area

Output