Dashboard Exploitatie, Exploitatie verbijzonderd en Exploitatie België

Resultaat in één oogopslag zichtbaar. Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan je strategische cijfers. Beoordeel of je de jaardoelstelling gaat halen, hoe je scoort ten opzichte van het budget, ten opzichte van vorig jaar en het rendement in percentage van de bedrijfsopbrengst. Dit dashboard is bedoeld voor de controller of hoofd boekhouding, omdat je in staat bent tot op mutatieniveau te kijken.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voordat je het dashboard kunt raadplegen, moeten de volgende onderdelen zijn ingericht:

 • Rapportagestructuur

  De cijfers in het dashboard worden weergegeven op basis van de rapportagestructuur. Het is daarom essentieel om de grootboekrekeningen te koppelen aan een rapportagecode. Voor dit dashboard is het minimaal vereist om de grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten te koppelen aan de juiste rapportagecodes. We raden echter aan om het hele grootboekrekeningschema te koppelen aan de juiste rapportagecodes.

  Wanneer je zelf een nieuwe rapportagestructuur maakt of de bestaande wijzigt, koppel je de rapportagecodes aan de code kengetal grondslag. Voor de resultaat rapportagecodes zijn dat Bedrijfsopbrengsten en Kosten. In de rapportagecodes die met Profit zijn meegeleverd is dit al ingericht.

 • Budgetten

  De realisatie (kosten en opbrengsten) of de exploitatie wordt vergeleken met het budget. Voor het berekenen van de budgetpercentages gebruikt het dashboard de budgetten van het voorkeur budgetscenario, die je in de instellingen van de administratie hebt ingesteld. Het is daarom nodig om bij alle grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten een budget toe te voegen

Rekenregels

De volgende kengetallen worden gebruikt voor de rekenregels:

 • Opbrengsten: kengetal 17 - Opbrengsten.
 • Kosten van de opbrengsten: 18 - Kostprijs.
 • Brutomarge: kengetal 16 - Bedrijfsopbrengsten
 • Bedrijfskosten: kengetal 19 - Kosten
 • Bedrijfsresultaat (EBIT): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten
 • Bedrijfsresultaat (EBITDA): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten plus kengetal 21 - Afschrijvingen
 • Financiële baten en lasten: kengetal 23 - Financiële baten en lasten.
 • Buitengewone baten: kengetal 24 - Buitengewone baten
 • Buitengewone lasten: kengetal 25 - Buitengewone lasten
 • Resultaat voor belastingen: Resultaat (alle rapportagecodes beginnend met een R) plus kengetal 33 - Winstbelasting
 • Winstbelasting: kengetal 33 - Winstbelasting
 • Resultaat na belastingen: Resultaat (alle rapportagecodes beginnend met een R)

Let op:

Heeft je onderneming alleen Opbrengsten en geen Kostprijs (of kosten van de opbrengsten, of kosten van de verkopen), dan koppel je kengetal 16 - Bedrijfsopbrengsten aan de hoogste rapportagecode voor wat betreft de opbrengsten, meestal is dit de rapportagecode R01 - Bedrijfsopbrengsten. Daarnaast koppel je dan het kengetal 17 - Opbrengsten op alle rapportagecodes die één niveau eronder aanwezig zijn, dus aan de rapportagecodes R0101, R0102, R0103, R0104, etc. Op die manier heb je een juist inzicht in het dashboard, aangezien je dan voor zowel de Opbrengsten als de Brutomarge een juiste (=gelijke) berekening krijgt.

Periodevergelijking

Op dit tabblad krijg je per periodecijfers per gekozen inzicht. Standaard wordt er gestart met het inzicht van de opbrengsten. Naast de bedragen voor budget en exploitatie of realisatie zie je de percentages afwijking van het budget, vergelijking ten opzichte van vorig jaar en het percentage van de bedrijfsopbrengst.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratieset en administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op opbrengst, maar is eenvoudig om te zetten naar een andere waarde. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Welke KPI

 • Budget

  Het absolute bedrag van het budget.

 • Exploitatie/realisatie

  Het absolute bedrag van de exploitatie of realisatie.

 • % budget

  De procentuele afwijking ten opzichte van het budget te zien, waarbij meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag realisatie – budget)/budget *100%.

 • % vorig jaar

  De procentuele afwijking ten opzichte van vorig jaar te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag dit jaar – bedrag vorig jaar)/bedrag vorig jaar *100%

 • % van de bedrijfsopbrengsten

  Het percentage van de bedrijfsopbrengst wordt getoond.

Verschillen opbrengsten

Op dit werkblad krijg je inzicht in de verschillen tussen het budget en de exploitatie van de opbrengsten. Dit inzicht is zowel vanuit de rapportagecode te raadplegen, maar ook per grootboekrekening.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratieset en administratie maken het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend t/m de vorige periode.

Inzicht per rapportagecode

In deze grafiek wordt per rapportagecode inzichtelijk wat het verschil is tussen het budget en de exploitatie / realisatie. Als de balk rood kleurt, zijn de opbrengsten lager dan het ingestelde budget. Als de balk groen kleurt, zijn de opbrengsten hoger dan het ingestelde budget.

Wil je van een specifieke rapportagecode de details weten? Klik dan op de betreffende balk om direct te filteren op de rapportagecode. In de tabel ernaast worden dan de grootboekrekeningen weergegeven die deel uitmaken van de gefilterde rapportagecode.

Inzicht per grootboekrekening

In de tabel krijg je inzicht in de verschillen per grootboekrekening. In de tabel zijn de volgende velden aanwezig:

 • Grootboekrekening: het grootboekrekeningnummer en de omschrijving van de opbrengst grootboekrekening.
 • Budget: het ingestelde budget van de opbrengstrekening van het begin van het boekjaar tot en met de gekozen periode.
 • Exploitatie: dit is de exploitatie of de realisatie van de opbrengstrekening van het begin van het boekjaar tot en met de gekozen periode.
 • Exploitatie vorig jaar: dit is de exploitatie of de realisatie van de opbrengstrekening van het begin van het vorig boekjaar tot en met de gekozen periode min één jaar.
 • Verschil budget: het verschil tussen Exploitatie en Budget. Is de exploitatie lager dan het budget, dan wordt het verschil in het rood weergegeven, is de exploitatie hoger dan het budget, dan wordt het verschil in het groen weergegeven.
 • Verschil vorig jaar: het verschil tussen Exploitatie en Exploitatie vorig jaar. Is de exploitatie lager dan het vorige jaar, dan wordt het verschil in het rood weergegeven, is de exploitatie hoger dan het vorige jaar, dan wordt het verschil in het groen weergegeven.

Verschillen kosten

Op dit werkblad krijg je inzicht in de verschillen tussen het budget en de exploitatie van de kosten. Dit inzicht is zowel vanuit de rapportagecode te raadplegen, maar ook per grootboekrekening.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratieset en administratie maken het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend t/m de vorige periode.

Inzicht per rapportagecode

In deze grafiek wordt per rapportagecode inzichtelijk wat het verschil is tussen het budget en de exploitatie / realisatie. Als de balk rood kleurt, zijn de kosten hoger dan het ingestelde budget. Als de balk groen kleurt, zijn de kosten lager dan het ingestelde budget.

Wil je van een specifieke rapportagecode de details weten? Klik dan op de betreffende balk om direct te filteren op de rapportagecode. In de tabel ernaast worden dan de grootboekrekeningen weergegeven die deel uitmaken van de gefilterde rapportagecode.

Inzicht per grootboekrekening

In de tabel krijg je inzicht in de verschillen per grootboekrekening. In de tabel zijn de volgende velden aanwezig:

 • Grootboekrekening: het grootboekrekeningnummer en de omschrijving van de kosten grootboekrekening.
 • Budget: het ingestelde budget van de kostenrekening van het begin van het boekjaar tot en met de gekozen periode.
 • Exploitatie: dit is de exploitatie of de realisatie van de kostenrekening van het begin van het boekjaar tot en met de gekozen periode.
 • Exploitatie vorig jaar: dit is de exploitatie of de realisatie van de kostenrekening van het begin van het vorig boekjaar tot en met de gekozen periode min één jaar.
 • Verschil budget: het verschil tussen Exploitatie en Budget. Is de exploitatie lager dan het budget, dan wordt het verschil in het groen weergegeven, is de exploitatie hoger dan het budget, dan wordt het verschil in het rood weergegeven.
 • Verschil vorig jaar: het verschil tussen Exploitatie en Exploitatie vorig jaar. Is de exploitatie lager dan het vorige jaar, dan wordt het verschil in het groen weergegeven, is de exploitatie hoger dan het vorige jaar, dan wordt het verschil in het rood weergegeven.

Exploitatieoverzicht

Op dit tabblad staat naast het verwachte jaarbudget ook de jaarprognose van het te behalen resultaat. Het verwachte resultaat wordt ook nog uitgedrukt in een percentage. De jaarprognose wordt berekend door de werkelijke cijfers tot en met de periode op te tellen bij het budget van de nog resterende perioden van het boekjaar.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratieset en administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is vast uitgeklapt tot het niveau van de rapportagecodes.

Je kunt ook een vergelijking maken tussen verschillende administraties (vanaf Profit 2).

Exploitatieoverzicht per periode

Op dit tabblad staat een draaitabel en kun je zelf de rubriek openen door op het plusje voor de omschrijving te drukken.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratieset en administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is variabel uit te klappen tot het niveau van de grootboekrekening. Per periode zijn de cijfers zichtbaar met in de eerste cijferkolom het cumulatief tot en met de geselecteerde periode.

Je kunt ook een vergelijking maken tussen verschillende administraties (vanaf Profit 2).

Exploitatieoverzicht gedetailleerd

Op dit tabblad staat een draaitabel en kun je zelf de rubriek openen door op het plusje voor de omschrijving te drukken. Als er één grootboekrekening wordt geselecteerd verschijnen in de onderste helft van de pagina de onderliggende mutaties.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op cumulatief, maar is eenvoudig om te zetten naar periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Draaitabel

De draaitabel is variabel uit te klappen tot het niveau van de grootboekrekening. Per periode zijn de cijfers zichtbaar met in de eerste cijferkolom het cumulatief tot en met de geselecteerde periode. Als je op het laagste niveau één grootboekrekening selecteert dan krijg je de onderliggende mutaties te zien.

Je kunt ook een vergelijking maken tussen verschillende administraties (vanaf Profit 2).

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar