Dashboard Winst en verlies

Resultaat in één oogopslag zichtbaar.

Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan je strategische cijfers. Beoordeel of je de jaardoelstelling gaat halen, hoe je scoort ten opzichte van het budget, ten opzichte van vorig jaar en het rendement in percentage van de bedrijfsopbrengst.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voordat je het dashboard kunt raadplegen, moeten de volgende onderdelen zijn ingericht.

 • Rapportagestructuur

  De cijfers in het dashboard worden weergegeven op basis van de rapportagestructuur. Het is daarom essentieel om de grootboekrekeningen te koppelen aan een rapportagecode. Voor dit dashboard is het minimaal vereist om de grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten te koppelen aan de juiste rapportagecodes. We raden echter aan om het hele grootboekrekeningschema te koppelen aan de juiste rapportagecodes.

 • Budgetten

  De realisatie (kosten en opbrengsten) of de exploitatie wordt vergeleken met het budget. Voor het berekenen van de budgetpercentages gebruikt het dashboard de budgetten van het voorkeur budgetscenario. Het is daarom nodig om bij alle grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten een budget toe te voegen.

Rekenregels

De volgende kengetallen worden gebruikt voor de rekenregels:

 • Opbrengsten: kengetal 17 - Opbrengsten.
 • Kosten van de opbrengsten: 18 - Kostprijs.
 • Brutomarge: kengetal 16 - Bedrijfsopbrengsten
 • Bedrijfskosten: kengetal 19 - Kosten
 • Bedrijfsresultaat (EBIT): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten
 • Bedrijfsresultaat (EBITDA): kengetal 17 - Opbrengsten minus kengetal 19 - Kosten plus kengetal 21 - Afschrijvingen
 • Financiële baten en lasten: kengetal 23 - Financiële baten en lasten.
 • Buitengewone baten: kengetal 24 - Buitengewone baten
 • Buitengewone lasten: kengetal 25 - Buitengewone lasten
 • Resultaat voor belastingen: Resultaat (alle rapportagecodes beginnend met een R) plus kengetal 33 - Winstbelasting
 • Winstbelasting: kengetal 33 - Winstbelasting
 • Resultaat na belastingen: Resultaat (alle rapportagecodes beginnend met een R)

Let op:

Heeft je onderneming alleen Opbrengsten en geen Kostprijs (of kosten van de opbrengsten, of kosten van de verkopen), dan koppel je kengetal 16 - Bedrijfsopbrengsten aan de hoogste rapportagecode voor wat betreft de opbrengsten, meestal is dit de rapportagecode R01 - Bedrijfsopbrengsten. Daarnaast koppel je dan het kengetal 17 - Opbrengsten op alle rapportagecodes die één niveau eronder aanwezig zijn, dus aan de rapportagecodes R0101, R0102, R0103, R0104, etc. Op die manier heb je een juist inzicht in het dashboard, aangezien je dan voor zowel de Opbrengsten als de Brutomarge een juiste (=gelijke) berekening krijgt.

Winst en verlies samenvatting

Op dit tabblad zie je alle informatie over de cumulatieve brutomarge,bedrijfskosten en bedrijfsresultaat van de genoemde periode. De percentages ten opzichte van het budget. De percentages tot opzichte van vorig jaar. Het percentage brutomarge geeft de kosten en resultaat ten opzichte van de brutomarge.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op cumulatief, maar is eenvoudig om te zetten naar periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Voor het bedrijfsresultaat kun je kiezen voor EBIT (earnings before intrest and tax) of EBITA (earnings before intrest, tax, depreciation and amortization). Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

 • Exploitatie (of realisatie)

  Per categorie het absolute bedrag zichtbaar in de basisvaluta. Voor de brutomarge is dat dus 4.577.385.

 • % budget

  Per categorie is de procentuele afwijking ten opzichte van het budget te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag realisatie – budget)/budget *100%. (In het groen voor de brutomarge +86%)

 • % vorig jaar

  Per categorie is de procentuele afwijking ten opzichte van vorig jaar te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag dit jaar – bedrag vorig jaar)/bedrag vorig jaar *100%.(In het groen voor de brutomarge +28%)

 • % brutomarge

  De cijfers van dit jaar worden in procenten van de brutomarge getoond. Voor de bedrijfskosten is de berekening 595.132/4.577.385*100%=13%

Winst en verliesrekening

Op dit tabblad staat een draaitabel en kun je zelf de rubriek openen door op het plusje voor de omschrijving te drukken.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op cumulatief, maar is eenvoudig om te zetten naar periode. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

Periodevergelijking

Op dit tabblad krijg je per periodecijfers per gekozen inzicht. Standaard wordt er gestart met het inzicht van de opbrengsten. Naast de bedragen voor budget en exploitatie of realisatie zie je de percentages afwijking van het budget, vergelijking ten opzichte van vorig jaar en het percentage van de brutomarge.

Wat kan je selecteren

De filters voor t/m periode, administratie en administratieset maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen, waarbij de periode standaard wordt geopend tot en met de vorige periode. Het inzicht staat standaard op opbrengst, maar is eenvoudig om te zetten naar een andere waarde. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000. Bij de berekening maak je de keuze tussen exploitatie of realisatie.

 • Budget

  Het absolute bedrag van het budget.

 • Exploitatie/realisatie

  Het absolute bedrag van de exploitatie of realisatie.

 • % budget

  Per categorie is de procentuele afwijking ten opzichte van het budget te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag realisatie – budget)/budget *100%.

 • % vorig jaar

  Per categorie is de procentuele afwijking ten opzichte van vorig jaar te zien, waarbij de meer opbrengst en minder kosten in het groen en minder omzet en meer kosten in het rood worden weergegeven. De berekening is (bedrag dit jaar – bedrag vorig jaar)/bedrag vorig jaar *100%

 • % brutomarge

  De kosten en het resultaat van dit jaar worden in procenten van de brutomarge getoond.

Direct naar