Dashboard Verkoopomzet

Het dashboard biedt inzicht in omzet, marge, omzet per item en itemgroep, omzet per branche en verkooprelatie, omzet per vertegenwoordiger en de geografische spreiding van de omzet.

Let op:

Er wordt alleen rekening gehouden met de regelkorting. Alle korting die gegeven wordt over de kop van de factuur (factuurkorting), wordt buiten beschouwing gelaten.


Inhoud

Verkoopomzet

Hier zie je de verkoopomzet en de groei.

Multi KPI

Afhankelijk van het aantal jaren dat je selecteert krijg je hier per jaar een KPI met de verkoopomzet van dat jaar.

Grafiek Verkoopomzet

Links kan je de dwarsdoorsnede van deze grafiek kiezen. Je ziet per dwarsdoorsnede de totale verkoopomzet per jaar.

Grafiek Verschillen

In deze grafiek is in één oogopslag duidelijk wat het verschil in verkoopomzet is tussen het huidige jaar en de overig geselecteerde jaren.

Draaitabel Groei per dwarsdoorsnede

In deze draaitabel zie je per dwarsdoorsnede de verkoopomzet van de geselecteerde jaren en ook de groei t.o.v. het voorgaande jaar. De formule voor de groei is (jaar – voorgaande jaar) / voorgaande jaar.

Grafiek Groei per jaar

In deze grafiek zie je per jaar de groei t.o.v. het voorgaande jaar. De formule voor de groei is (jaar – voorgaande jaar) / voorgaande jaar.

Verkoopomzet in de tijd

Op dit werkblad kijken we naar de trends.

KPI Omzet huidig jaar

Dit is de verkoop omzet van het huidige jaar.

KPI Omzet vorig jaar (t/m datum vandaag vorig jaar)

Dit is de verkoopomzet van het voorgaande jaar tot en met dezelfde dag als vandaag, vorig jaar.

Grafiek Verkoopomzet in de tijd

Via het veld Toon kan je kiezen hoe je de verkoopomzet in de tijd wilt zien. Dit kan per maand, week of dag. Je ziet in de lijnen alle geselecteerde jaren om te vergelijken.

Wat mooie inzichten zou kunnen geven is dat je in de grafiek de huidige maand selecteert en vervolgens selecteer je onder Toon de optie Dag. Dan zie je de dagen van de huidige maand afgezet tegen de dagen in dezelfde maand van afgelopen jaren.

Grafiek Verkoopomzet cumulatief

In de cumulatieve grafiek zie je per geselecteerde periode (maand, week of dag) hoe de verkoopomzet van dat jaar opstapelt. Dit wordt afgezet tegen andere geselecteerde jaren.

Details

In de details zie je om welke facturen het gaat en bij welke verkooprelatie deze horen.

Marge

Op dit werkblad krijg je inzicht in de brutomarge per item , per itemgroep of per periode. Een itemgroep kan een artikelgroep, maar ook een integratiegroep zijn. Je kan op dit werkblad zelf bepalen of je de brutomarge wil zien o.b.v. de kostprijs of de verrekenprijs.

Brutomarge wordt berekend via de formule: ((verkoopbedrag – verrekenprijs of kostprijs) / verkoopbedrag) * 100%.

Op het werkblad Marge zie je alleen de regels die een verrekenprijs of kostprijs hebben gevuld.

KPI Brutomarge

De totale brutomarge zoals hierboven beschreven o.b.v. eventuele filters.

Grafiek Brutomarge per item/itemgroep

Hier zie je per jaar de brutomarge per item en itemgroep. Je kan zelf de dwarsdoorsnede bepalen rechts bovenin het werkblad.

Grafiek Brutomarge per maand

Als je maand als dwarsdoorsnede hebt gekozen krijg je een lijngrafiek te zien. Je ziet hier de marge per maand van de geselecteerde jaren. Als rode lijn zie het gemiddelde brutomarge zodat je eenvoudig ziet of je daar flink van afwijkt.

Grafiek Verschil per item/itemgroep

Het huidige jaar wordt afgezet tegen het gemiddelde van de overige geselecteerde jaren. Dus marge huidig jaar -/- gemiddelde marge overige geselecteerde jaren = het verschil. Dit per dwarsdoorsnede weergegeven.

Grafiek Verschil per maand

Het huidige jaar wordt afgezet tegen het gemiddelde van de overige geselecteerde jaren. Dus marge huidig jaar -/- gemiddelde marge overige geselecteerde jaren = het verschil. Dit per maand weergegeven.

Details

Per dwarsdoorsnede zie je hier de verkoopomzet, de kostprijs of verkoopprijs en de bijbehorende marge. Dit per jaar dat je geselecteerd hebt.

Verkoopomzet en verrekenprijs/kostprijs per maand

Per maand zie je de bedragen van de verrekenprijs of kostprijs (afhankelijk van je keuze) en de verkoopomzet. Dit is de basis van je berekende marge.

Brutomarge vs verkoopomzet

Dit werkblad bevat één grafiek Brutomarge vs verkoopomzet per dwarsdoorsnede. Wat je ziet is de omzet op de x-as en de brutomarge op de y-as. De bubbelgrootte bepaald het aantal verkochte eenheden.

Je kan hier dus heel eenvoudig zien welke (bijv.) items weinig marge hebben en ook nog eens weinig opleveren. Je zou kunnen bedenken dat je hier afscheid van zou kunnen nemen. Je ziet snel outliers.

Spreiding

Op dit werkblad zie je de spreiding van de verkooprelaties. Hoe donkerder de kleur hoe groter de verkoopomzet. Je kan zelf kiezen of je de dekking per land, provincie, woonplaats of postcode wilt zien. Uiteraard moet dit dan wel goed ingericht zijn in Profit. Je kan er ook voor kiezen om de verkoopomzet te zien van de te factureren verkooprelatie als deze afwijkend zou zijn. Als deze dan niet gevuld is, valt hij terug op de gewone verkooprelatie.

Naast de wereldkaart zie je een tabel. Deze tabel bevat dezelfde data als de wereldkaart. Selecteer je Land, dan zie je in de tabel ook de verdeling per land. Kies je Postcode, dan zie je de verdeling in de tabel ook per postcode (en zo verder). Vanuit de tabel kun je de onderliggende data van de wereldkaart downloaden en exporteren naar Excel. Dat kan vanaf de wereldkaart niet.

Verbijzonderde verkoopomzet

Op dit werkblad vind je een draaitabel waarbij je per jaar de verkoopomzet ziet van de gekoppelde verbijzonderingsas(sen). Als je niet met verbijzonderingen werkt in je factuurregels zal dit werkblad leeg zijn.

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar