Dashboard Werving en selectie

Dit dashboard biedt inzicht om je vacatures te beheren. Ook zie je historische informatie over afgesloten vactures en sollicitaties.

Voorwaarden:

  • Je gebruikt werving en selectie.
  • Voor een optimaal inzicht moeten vacatures een einddatum hebben (indien van toepassing).
  • Voor een optimaal inzicht moet het veld 'Vervuld door' ingevuld zijn.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Het is mogelijk om in Profit de activering Externe werving en selectie via OutSite aan te zetten. Hiermee kan worden aangegeven welke sollicitanten door recruiters zijn aangedragen. Daarbij moet rekening gehouden worden dat de status tabellen in Profit (i.e. status sollicitatie, status vacature) vrije tabellen zijn.

Verwijderde gegevens

Bij het verwijderen van de gegevens voor de AVG van de sollicitanten, blijven de gegevens die niet te relateren zijn aan een sollicitant beschikbaar voor de dashboards. Hierdoor zijn de historische gegevens beschikbaar voor de dashboards.

Vacatures

Dit werkblad bevat alle informatie rondom de vacatures die in Profit bekend zijn.

Dashboard werving en selectie

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen op status vacature. hoofdverantwoordelijke, werkgever, afdeling, functietype, doorlooptijd categorie en aantal sollicitaties. Daarbij kan je ook selecties maken in de organigram. De KPI's reageren direct op de selecties.

KPI Vacatures

De KPI toont het aantal vacatures waarop gesolliciteerd is.

KPI Sollicitaties

De KPI toont het aantal sollicitaties.

KPI Doorlooptijd in dagen

De KPI toont de totale doorlooptijd in dagen. De doorlooptijd van een vacature wordt berekend op basis van de velden Vervuld op of Einddatum vacature. Als de datum Vervuld op gevuld is, wordt deze afgezet tegen de Begindatum vacature. Als de datum Vervuld op leeg is, wordt de Einddatum vacature afgezet tegen de Begindatum vacature. Als beide velden leeg zijn, wordt de systeemdatum gebruikt om de doorlooptijd te berekenen.

KPI Binnen 30 dagen aflopend

De KPI toont het aantal vacatures dat binnen 30 dagen afloopt.

Toon

Je kunt de vacatures op basis van aantallen, doorlooptijd en detailtabel inzien.

Grafiek: Aantallen

In de grafiek kan je het aantal vacatures inzien met de geselecteerde doorsnede, Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever etc.

Grafiek: Doorlooptijd

In de grafiek kan je de doorlooptijd van het aantal vacatures inzien met de geselecteerde doorsnede. Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever etc.

Detailtabel

De detailtabel geeft inzicht in de details per vacature. In de tabel is te zien welke vacatures er zijn aangemaakt, de status van de vacature, welke afdeling, functie, hoofdverantwoordelijke, ingangsdatum, einddatum, hoeveel sollicitanten er op de vacature hebben gesolliciteerd, de looptijd in dagen, vervuld op datum, status dienstverband, reden uit dienst en initiatief uit dient.

Sollicitaties

Dit werkblad bevat alle informatie rondom sollicitaties.

Dashboard werving en selectie2

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren op status vacature, status sollicitatie, aantal sollicitanten, doorlooptijd categorie, afdeling en functietype.

KPI Vacatures

De KPI toont het aantal vacatures.

KPI Sollicitaties

De KPI toont het aantal sollicitaties.

Sollicitanten

De KPI toont het aantal sollicitanten.

Toon

Je kunt de sollicitaties op basis van aantallen, doorlooptijd en detailtabel inzien.

Grafiek: Aantallen

In de grafiek kan je het aantal sollicitaties inzien met de geselecteerde doorsnede, Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever, opleidingsniveau etc.

Grafiek: Doorlooptijd

In de grafiek kan je de doorlooptijd van de sollicitaties inzien met de geselecteerde doorsnede. Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever etc.

Detailtabel

De detailtabel geeft inzicht in de details per sollicitatie. In de tabel is te zien wat de status van de sollicitant is, de naam van de sollicitant, de vacature waarop is gesolliciteerd, de status van de sollicitatie, het werkniveau, werkervaring, opleidingsniveau, geboortedatum, geslacht, woonplaats, indruk van de sollicitant, reden afwijzing, huidige leeftijd, wervingskanaal, sollicitatiemedium, aantal gevolgde cursussen, aantal gevolgde opleidingen en het aantal diploma's.

Sollicitaties door recruiters aangedragen

Let op:

Dit werkblad wordt alleen getoond als de activering 'Externe werving en selectie via OutSite' wordt gebruikt. Het werkblad toont alle sollicitaties die via externe werving en selectie zijn gedaan.

Dashboard werving en selectie3

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren op de recruiter organisatie, recruiter contactpersoon, status sollicitatie, doorlooptijd categorie, aantal sollicitanten, afdeling en functietype.

KPI Recruiter organisaties

De KPI toont het aantal recruiter organisaties die sollicitaties heeft aangedragen.

KPI Sollicitaties

De KPI toont het aantal sollicitaties die door recruiter organisaties zijn aangedragen.

Sollicitanten

De KPI toont het aantal sollicitanten die door recruiter organisaties zijn aangedragen.

Toon

Je kunt de sollicitaties op basis van aantallen, doorlooptijd en detailtabel inzien.

Grafiek: Aantallen

In de grafiek kan je het aantal sollicitaties inzien met de geselecteerde doorsnede. Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever, opleidingsniveau etc.

Grafiek: Doorlooptijd

In de grafiek kan je de doorlooptijd van de sollicitaties inzien met de geselecteerde doorsnede. Je kunt de doorsnede van de grafiek aanpassen naar bijvoorbeeld afdeling, functietype, werkgever etc.

Detailtabel

De detailtabel geeft inzicht in de details per sollicitatie. In de tabel is te zien wat de status van de sollicitant is, de naam van de sollicitant, de vacature waarop is gesolliciteerd, de status van de sollicitatie, het werkniveau, werkervaring, opleidingsniveau, geboortedatum, geslacht, woonplaats, indruk van de sollicitant, reden afwijzing, huidige leeftijd, wervingskanaal, sollicitatiemedium, aantal gevolgde cursussen, aantal gevolgde opleidingen en het aantal diploma's.

Overige inzichten

Dit werkblad toont overige inzichten over vacatures en sollicitaties. Het werkblad toont een vacature tijdlijn, sollicitatie tijdlijn, sollicitaties en doorlooptijd en de effectiviteit van de vervulde vacatures.

Dashboard werving en selectie4

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren op status, verantwoordelijke, werkgever, afdeling, functietype, vacature.

Vacature tijdlijn

Deze lijngrafiek geeft inzicht in het aantal lopende vacatures per periode. De tabel toont welke lopende vacatures er in de periode zijn geweest. In de periodetabel kan worden aangegeven of de data per jaar, kwartaal, maand of week moeten worden getoond.

Sollictatie tijdlijn

Deze lijngrafiek geeft inzicht in het aantal lopende sollicitaties per periode. De tabel toont welke lopende sollicitaties er in de periode zijn geweest. In de periodetabel kan worden aangegeven of de data per jaar, kwartaal, maand of week moeten worden getoond.

Sollicitaties en doorlooptijd

In de spreidingsplot-diagram wordt het aantal sollicitaties en doorlooptijd per vacature getoond. Hier zie je direct welke vacatures de hoogste/laagste doorlooptijd hebben en de minste/meeste sollicitaties.

Effectiviteit vervulde vacatures

Deze grafiek geeft inzicht in de effectiviteit van de vervulde vacatures. De effectiviteit wordt bepaald op basis van de contracthistorie van de aangenomen medewerkers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers die nog in dienst zijn, uit dienst zijn gegaan binnen de proeftijd, uitdienst gegaan na de proeftijd en medewerkers die in de toekomst uit dienst gaan.

Direct naar